Ønsker du båtplass i Drøbak?

Innhold

Ønsker du båtplass i Drøbak?

Frogn kommune har tre båthavner hvor det er mulig å søke om båtplass og en gjestehavn for kortidssopphold.

De tre båthavnene er:

  • Kommunebrygga
  • Drøbak båthavn
  • Vindfangerbukta

Gjennom avtaler med kommunen har Drøbak båtforening og Vindfangerbukta båtforening overtatt driften av de respektive kommunale småbåthavnene.

Tildeling av faste plasser i Drøbak båthavn og Kommunebrygga tildeles av Drøbak båtforening. Søknad sendes båtforeningen innen 1. februar hver år.

For Vindfangerbukta båtforening er det fra 1.1.2010 betalt medlemsskap som gir økt ansiennitet for båtplass i Vindfangerbukta. Det ikke lenger nødvendig å søke om båtplass for å havne på venteliste. Ansiennitet opparbeides automatisk ved betalt medlemsskap. Båtforeningen tildeler faste båtplasser. 

Vilkår

  • Søkeren må minst være 16 år.
  • Det tildeles plass etter ansiennitet og ledighet av båtplasser.
  • Søkere som i løpet av 3 år ikke opprettholder søknad om båtplass, strykes av listen og mister ansienniteten.

Drøbak båtforening og Vindfangerbukta båtforening.

Båtforeningene fastsetter og innkrever årsavgifter, opplagsavgifter og innskudd for faste båtplasser.

Søknadsfristen er 1. februar hvert år.

Klager kan rettes til båtforeningene.

Vindfangerbukta båtforening Postboks 149 1441 Drøbak E-post: post@vindfangerbukta.com www.vindfangerbukta.com

Drøbak båtforening Postboks 166 1441 Drøbak E-post: post@drobak-baatforening.com www.drobak-baatforening.com