Nedgravde oljetanker

I Frogn gjelder følgende for nedgravde oljetanker på 3000 liter eller mer som tas ut av bruk:

Dersom tanken tas midlertidig ut av bruk, skal kommunen ha skriftlig melding om dette. Tanken skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme.

Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk skal tømmes og graves opp. I særlige tilfeller kan kommunen gi tillatelse til at tanker rengjøres og fylles med grus i stedet for å graves opp.

Både for gjenfylte og oppgravde tanker skal påfyllingsanordningen fjernes.

 Forurensningsforskriften kapittel 1, § 1-8

Frogn kommunes lokale forskrift om nedgravde oljetanker.

 

Ansvaret for kommunens oppgaver innen forurensning ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.