Forurenset grunn

Innhold

Grunnforurensning

Forurenset grunn er områder der grunnen inneholder forurensning over grenseverdier gitt av Miljødirektoratet. Forurensningen kan være miljøgifter som tungmetallet eller oljeprodukter.

Det finnes områder med forurenset grunn i Frogn kommune. Det er laget oversikt over hvilke områder dette er i kommunens kartløsning, med antatt utbredelse. Dette betyr ikke at alle andre områder i Frogn nødvendigvis er fri for forurensning.

Graving i forurenset grunn

Dersom du skal bygge eller grave i et område med antatt forurenset grunn må du lage en tiltaksplan som i de fleste tilfeller skal godkjennes av kommunen. Dersom du i forbindelse med graving eller bygging oppdager forurenset grunn, skal du straks stanse gravingen og kontakte kommunen.

Mer informasjon og retningslinjer om forurenset grunn finner du på Miljødirektoratets nettsider.

 

Ansvaret for kommunens oppgaver innen forurensning ligger hos enhet for teknisk drift og forvaltning.

Teknisk og eiendom