Sommerskolen

Innhold

Velkommen til sommerskolen i Frogn

Sommerskolen i Frogn

 

Frogn kommune har fått midler fra regjeringen til å arrangere sommerskole. Vi jobber nå med å planlegge tilbudet.

Sommerskolen i Frogn vil tilby kurs i uke 25, 30 og 31 for elever som skal starte i 2.-10.- klasse høsten 2021. Alle kursene i regi av Sommerskolen i Frogn er gratis.

Gjennom ulike temaer, praktisk- og fysisk aktivitet og kulturopplevelser skal Sommerskolen i Frogn bidra til mestring og spennende opplevelser. Målet med Sommerskolen er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021, og at elever kan få faglig påfyll.

Vi planlegger å få klar kurskatalog i første del av mai.

Følg med på kommunens nettside og Facebook for mer informasjon.

Tilbudet vil arrangeres i tråd med gjeldende smittevernanbefalinger.

 

Vi søker kursholdere

Sommerskolen i Frogn søker kursholdere for kurs i uke 30 og 31.

Vi søker lærere i skole og kulturskole, organisasjoner, grupper og ildsjeler. Sommerskolen ønsker et variert kursinnhold som f-eks. koding, realfag, musikk, kunst, dans, teater, idrett og friluftsliv.   

Ett kurs er en uke, mandag til fredag 09.00-15.00. Kursholder er ansvarlig for innhold og gjennomføring av kurset, skriftlig beskrivelse og må delta på opplæring før oppstart. Opplæring innebærer gjennomgang av felles rutiner for fravær, smittevern og rutiner ved uforutsette hendelser.

Honorar etter avtale. Frist for å søke som kursholder er 10. mai. 

Hvis kursholder ikke er ansatt i Frogn kommune, eller i en organisasjon hvor politiattest er levert, må dette fremlegges.

Sommerskolen i Frogn gjør oppmerksom på at tilskuddet ikke kan benyttes til å finansiere eksisterende lokale tilbud om sommerskole.

Ta kontakt med:

Marte Mørstad, Epost:  marte.morstad@frogn.kommune.no,  Tlf. 414 51 042

Cathrine W. Langlie, Epost:  Cathrine.langlie@frogn.kommune.no, Tlf. 959 68 954