Aktiviteter

Innhold

Nedenfor finner du aktivitetene i skoleåret 2019-2020

Uke 33 (mandag-torsdag) sommerkus for fiolinister, bratjister og cellister.

Oppstart ordinær undervisning er uke 34 (barneteater starter uke 33).

7.-8.september er det kammermusikkseminar med Johannes Martens.

Lørdag 21.september er det lysnatt hvor slagverk-elever skal delta.

Høstferie uke 40 - ingen undervisning

Søndag 13.oktober er det sangseminar på NMH.

Tirsdag 15.oktober skal sangelever opptre på Verdensdagen for psykisk helse i Smia kl.18.30.

Tirsdag 22.oktober er det huskonsert for nybegynnere kl.18.00 i storstua, Dyrløkkeåsen.

Lørdag 26.oktober er det høstkonsert med unge musikere i Drøbak kirke kl.12.00.

Tirsdag 29.oktober er det høstkonsert i Smia.

Onsdag 30.oktober er det pianokonsert for viderekomne i Smia kl.18.00

Torsdag 31.oktober er det pianokonsert for nybegynnere kl.18.00 i storstua, Dyrløkkeåsen.

Lørdag 2.11 og søndag 3.11 er det workshop "Fra ide til musikk"

Torsdag 7.november er det samarbeidskonsert med Stabsmusikken.

Lørdag 16.november og søndag 17.november er det "Lets groove" seminar på Dyrløkkeåsen.

Lørdag 16 og søndag 17.11 er det strykeseminar for nybegynnere på Dyrløkkeåsen.

Lørdag 30.november er det høstkonsert med Unge musikere i Smia kl.12.00.

Søndag 1.desember deltar elever fra kulturskolen på julegateåpning fra kl.16.30 på Drøbak torg

Tirsdag 10.desember har vi vår tradisjonelle julekonsert i Smia flerbrukshus

Onsdag 11.desember er det pianoavslutning i Smia.

Uke 50   -  Siste ordinære undervisningsuke før jul

 

 

Uke 2  - Første undervisningsuke etter nyttår

Lørdag 18.1 og søndag 19.1 er det workshop "Fra ide til musikk"

Uke 6 og uke 7 spiller våre to barneteatergrupper forestilling  i Drøbak kino. Premiere mandagene kl.18.30, øvrige dager spilles det skoleforestillinger på dagtid for skole-elever.

Lørdag 8.2 og søndag 9.2 er det studioinnspilling for deltakerne i "Fra ide til musikk"

Tirsdag 11.februar kl.18.00 er det elevkonsert i Drøbak kirke.

Uke 8 - vinterferie

Mandag 2.mars kl.18.30 spiller ungdomsteateret forestilling i Smia flerbrukshus. Forestillingen spilles også tirsdag 3.3 og onsdag 4.3.

Lørdag 7.mars er det UKM (Ung Kultur Møtes) i Smia flerbrukshus

Fredag 13.mars har Famelinja premiere på årets oppsetning "Lost in the 80`s"" i Smia flerbrukshus. Forestillingen spilles også lørdag 14.mars kl.14 og kl.18.

Uke 15 påskeferie

Onsdag 1.april er det konsert med sang- og pianoelever i Smia kl.18.00.

Torsdag 2.april er det huskonsert med piano-elever i storstua Dyrløkkeåsen kl.18.00.   

25.-26.april er det slagverkseminar og konsert i hallen på Dyrløkkeåsen skole

Tirsdag 28.april er det vårkonsert i Smia.

Onsdag 13.mai er det gitarkonsert i Smia flerbrukshus

Tirsdag 9.juni har vi vår tradisjonelle sommeravslutning i Smia flerbrukshus kl.18.30

Onsdag 10.juni er det pianokonsert i Smia flerbrukshus

Uke 24  - Siste ordinære undervisningsuke før sommeren