Frogn kulturskole

Innhold

Velkommen til oss!

Kulturskolen holder til på Dyrløkkeåsen skole og kultursenter, der skjer det meste av vår undervisning. Unntaket er deler av vår teaterundervisning, som er i Drøbak kino. Det er ca. 350 elever totalt i kulturskolen, og vi er 19 ansatte.  I tillegg til ordinær undervisning, har vi ansvar for mange tilbud inn i grunnskolen. Vi har også egne kurs i barnehagene.  Trykk på "våre tilbud" på fanen til venstre for å se mer om alle de flotte tilbudene våre!

Har du spørsmål eller behov for mer informasjon, er det bare å sende oss en epost til kulturskolen@frogn.kommune.no, eller ring oss på telefon 64906000.

Vi har ledige plasser på noen av tilbudene våre, så det er bare å ta kontakt med oss!  Eller sende inn søknad om opptak, som du finner under "påmelding".

Elever som er syke eller har symptomer kan ikke møte til undervisning. Vi tilbyr fjernundervisning på instrumental dersom eleven ikke kan møte fysisk på grunn av sykdom.    Alle elever må vaske hender før undervisningen starter.   

Våre tilbud

Kulturskolen underviser i instrumental, kunst, teater, og musikal. I tillegg til at du kan gå på ukentlige tilbud, så har vi forskjellige kurs gjennom året.  Dersom du begynner i Drøbak/Frogn skolekorps, så vil du få din undervisning på instrumentet i kulturskolen i tillegg til korpsøvelsen.

 

Klikk her for å se skolens tilbud

Kulturskolen har elektronisk søknadsskjema for opptak. Vi ber om at reglementet nedenfor leses før påmelding.

Klikk her for påmelding

Reglement:

 • Frogn Kulturskole gir undervisning i musikk, dans, teater, tegning/maling og ”Fame”-linje. Undervisningen skjer hovedsakelig på Dyrløkkeåsen kultursenter eller Drøbak kino.
 •  Frogn Kulturskole starter sitt høstsemester en uke etter ordinær skolestart. Vårsemesteret avsluttes en uke før ordinær skoleslutt. Kulturskolen følger stort sett samme skolerute som grunnskolene for ferier/helligdager, men ikke plandager. Oppstart etter nyttår kan være en annen enn for grunnskolen. Informasjon om oppstart sendes på epost til foresatte. 
 • Kulturskolen har undervisning alle ukedager på ettermiddag og kveldstid. I tillegg arrangeres seminarer og konserter i helgene. Det gis undervisning i form av enkelttimer og/eller gruppeundervisning. Undervisningstidspunktet varierer avhengig av planlagte konserter/forestillinger. Det forventes at man som elev deltar på konserter, forestillinger og utstillinger,  som endel av læringen.
 • Søknadsfrist for opptak i kulturskolen er 15.juni og 15.desember hvert år. Søknader etter fristen kan komme i betraktning dersom det er ledige plasser i løpet av semesteret.  
 • Man kan søke på 2 forskjellige tilbud i kulturskolen. Det er ikke tillatt å stå på venteliste på mer enn 2 aktiviteter pr. barn.  
 • Søkere vil ikke bli tatt opp i kulturskolen eller satt på venteliste før anbefalt alder for tilbudet er nådd, uten helt spesielle avtaler.  
 • Dersom søker takker nei til tilbud om opptak i kulturskolen, vil søker bli strøket fra evt. venteliste.  
 • Det gis søskenmoderasjon ved at ingen familier betaler for mer enn 2,5 barn.  
 • Oppsigelse av plassen må skje skriftlig. Utmeldingsfrister er 15. desember og 15. juni. Skolepenger for nytt semester må betales dersom man ikke overholder fristen for utmelding.  Utmelding sendes kulturskolen@frogn.kommune.no.
 • Eleven plikter å møte til rett tid og vel forberedt til undervisningen. Sykdom eller annen tvingende grunn til fravær skal meldes på forhånd til kontoret eller faglærer. Timer som bortfaller på grunn av elevenes fravær blir ikke erstattet. Er læreren syk eller forhindret fra undervisning, forsøker skolen etter beste evne å skaffe vikar. Avlyses timer tre ganger eller mer pr. semester, og timene ikke blir gitt igjen på noen måte, vil det bli gitt refusjon på egenbetalingen.  
 • Elever kan miste sin elevplass ved skolen ved gjentatt ugyldig fravær, ved manglende interesse eller ved dårlig oppførsel.

Frogn Kulturskole har nå et nettbasert administrasjonssystem, som også elever og foresatte får tilgang til. Her har elever og foresatte sin egen elevprofil med oversikt over hvilke aktiviteter elevene deltar på, undervisningstiden, kontaktinformasjon til lærer, informasjon om arrangementer, konserter og forestillinger. Kulturskolelærerne vil benytte elevens profil til å legge ut noter til konserter, informasjonsskriv, manus osv.

Nedenfor ser du en beskrivelse for hvordan dere kommer i gang.

Login

Brukernavnet er elevens fødselsdato (6 siffer), og om du har mistet passordet, kan du velge "hent passord" og du får det på en av e-postadressene som er registrert. Det er lurt å klikke på navnet øverst i høyre hjørnet på siden (etter innlogging) og skifte til et passord som er lett å huske for alle i familien.

På siden din finner du når timen din er, om det er noen endringer og kontaktinformasjon til læreren din. Her kan dere også skifte e-postadresse og telefonnummer selv slik at vi til en hver tid har riktig kontaktinformasjon til dere. Lærerne kan også lage notater til eleven som legger seg på siden. Her finner du også oversikt over konserter og arrangementer på skolen som det kan være morsomt å være med på.

Jeg får ikke logget meg inn i Speedadmin. Hva gjør jeg galt?

Dersom du ikke får tilsendt passord når du trykker "glemt passord" kan det være at det er en annen e-postadresse i husstanden som er registrert som hovedadresse. Dersom du vil endre dette, sender du en e-post til kulturskolen@frogn.kommune.no for å få endret dette. Vi anbefaler alle å lage sitt personlige passord som alle i husstanden kan huske. Du kan også logge inn som foresatt med din eget fødselsdato (6 siffer). Da kan du velge mellom dine barn øverst til venstre i det svarte feltet.

Hvordan skifter jeg passord i Speedadmin?

Klikk på navnet i høyre hjørne og "skift passord".

Ikke nøl med å kontakte oss dersom du har behov for ytterligere informasjon eller brukerstøtte.

 

Rammeplanen

Nasjonal rammeplan for kulturskolen, kapittel 3 vedtatt i Hook 09.05.2017

“ Mangfold og fordypning” 

Fagplaner

Undervisningen i kulturskolens fag organiseres innenfor tre opplæringstilbud med ulik profil og målsetting; breddetilbud, kjernetilbud og fordypningstilbud. Tilbudene ivaretar behovet for tilpasset opplæring og er gradert i forhold til undervisningsmengde og krav til egeninnsats. Det er laget felles regionale fagplaner for alle kulturskolene i Follo.  Her beskrives målsetting for undervisning, forventning til elev og lærer og vurdering. 

Finmessing

Regional læreplan breddetilbud finmessing.pdf

Regional læreplan fordypning finmessing.pdf

Regional læreplan kjernetilbud finmessing.pdf

Fløyte

Regional læreplan breddetilbud fløyte.pdf

Regional læreplan fordypning fløyte.pdf

Regional læreplan kjernetilbud fløyte.pdf

Gitar

Regional læreplan breddetilbud gitar.pdf

Regional læreplan fordypning gitar.pdf

Regional læreplan kjernetilbud gitar.pdf

Grovmessing

Regional læreplan breddetilbud grovmessing.pdf

Regional læreplan fordypning grovmessing.pdf

Regional læreplan kjernetilbud grovmessing.pdf

Klarinett

Regional læreplan breddetilbud klarinett.pdf

Regional læreplan fordypning klarinett.pdf

Regional læreplan kjernetilbud klarinett.pdf

Sang

Regional læreplan breddetilbud sang.pdf

Regional læreplan breddetilbud sang.pdf

Regional læreplan kjernetilbud sang.pdf

Saxofon

Regional læreplan kjernetilbud saxofon.pdf

Regional læreplan fordypning saxofon.pdf

Regional læreplan breddetilbud saxofon.pdf

Stryk

Regional læreplan breddetilbud stryk.pdf

Regional læreplan fordypning stryk.pdf

Regional læreplan kjernetilbud stryk.pdf

Teater 

https://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/fagplanene/her-finner-du/fagplan-teater

Visuell kunst

Felles fagplan visuell kunst

Regional læreplan kjernetilbud visuell kunst.pdf

Regional læreplan fordypning visuelle kunstfag.pdf

Regional læreplan breddetilbud visuelle kunstfag.pdf

Piano

Regional læreplan breddetilbud piano.pdf

Regional læreplan fordypning piano.pdf

Regional læreplan kjernetilbud piano.pdf

 

Slagverk

Regional læreplan kjernetilbud slagverk.pdf

Regional læreplan fordypning slagverk

Regional læreplan breddetilbud slagverk 

Følg oss

Kulturskolen har egen facebookside:

 

Aktiviteter

Kulturskolen har en rekke forestillinger, konserter og utstillinger i løpet av skoleåret.

Klikk her for å se aktiviteter

Ansatte

 

Klikk her for å se en oversikt over ansatte
Navn Fag Mobil/e-post
Andersen, Roy trompet, korpsdirigent 92419203, epost: roy.andersen@frogn.kommune.no
Bang, Monica piano

41619113, epost: monica.bang@frogn.kommune.no

Bye, Elin piano 91342959, epost: elin.bye@frogn.kommune.no
Elnæs, Hege leder 41531382, epost: hege.elnes@frogn.kommune.no
Eriksen, Morten adminirasjon 41531381, epost: morten.eriksen@frogn.kommune.no
Ingrid Brenli Famelinja 99447641 epost: (ingridbrenli@hotmail.com
Godal, Hallvard Klarinett, saksofon

90019613, epost: hallvard.godal@frogn.kommune.no

Grolid, Anne Christine Fløyte 48199812, epost: anne.grolid@frogn.kommune.no
Hole, Christian Trommer, Famelinja 93062218, epost: christian.hole@frogn.kommune.no
Martinussen, Sebastian Korpsdirigent

91605963, epost: sebastianmartinussen@gmail.com

Roaldsøy, Unn sang

92020716, epost: unn.roaldsoy@frogn.kommune.no

Langlie, Cathrine teater 95968954, epost: cathrine.langlie@frogn.kommune.no
Løvik, Håvard Øiestad gitar 97764791, epost: havard.lovik@frogn.kommune.no
Skarelven, Sindre piano, Famelinjen 98005625, epost: sindre.skarelven@frogn.kommune.no
Sundbø, Rune

grovmessing, After seven, fagansvarlig,

92283189, epost: rune.sundbo@frogn.kommune.no
Tveter, Frode Gant gitar,el-gitar/bass, After seven 99098719, epost: frode.tveter@frogn.kommune.no
Voss, Paulin Skoglund cello 93498113, epost: paulin.skoglund-voss@frogn.kommune.no
Aasen, Hilde Gunn fiolin, bratsj 93033256, epost: hilde.aasen@frogn.kommune.no

Øinæs, Marlene visuell kunst 91911690, epost: marlene.oinaes@frogn.kommune.no

Priser

Tilbud Pr.semester Pr.år
Teaterlek og Sang 2125,- 4250,-
Instrumental 2275,- 4550,-
Teater 2175,- 4350,-
Tegne/malelinje 2325,- 4650,-
Famelinje 2425,-

4850,-

Instrumentleie er kr. 300,- pr.semester. Kommunen tar betalt for administrasjonskostnader for fakturering.

Instrumental-elever som har gått tre år eller mer i kulturskolen, får 30 minutters spilletime for prisen av ordinær time (20 minutter).

For familier med en samlet inntekt under 5G (grunnbeløpet pr.Mai 2022 er kr. 111.477,-. 5G utgjør da kr. 557.385,-) så reduseres satsene med kr. 1.000,- pr.år (500,- pr semester) under gjeldende satser for egenbetaling. Krav om redusert betaling må da sendes kulturskolen sammen med dokumentasjon (ligningsattest).

Søskenmoderasjon - ingen familier betaler for mer enn 2,5 barn.

Kursavgifter varierer,  avhengig av lengde og omfang på kurset.

Skoleruta

Kulturskolen følger i utgangspunktet samme skolerute som grunnskolene for ferier/helligdager, men ikke plandager. Oppstart kan også være en annen etter nyttår. Informasjon om oppstart sendes på epost til foresatte.