Ansatte

Innhold

Ansatte

Helle Kragh Rudolph                     Barn- og ungdomskorrdinator

Marlen Nordby                              Klubbleder på Underhuset

Anne Mette Gulbrandsen            Klubbleder på Juniorzonen

Fanny Herseth                                Juniorzonen/Underhuset

 Line Boldevin Bakke                     Juniorzonen

 Ann Helen Kleiven Hageberg      Juniorzonen

Thomas Kopperud                         Juniorzonen

Celine Rytterager                           Juniorzonen

 

Unge medarbeidere

Viktor Hagen                              Juniorzonen

Fredrik Strand                             Juniorzonen