Tilhørighet for alle

Historier om tilhørighet

Innhold

Historier om tilhørighet.

Frogn kommune, enhet for kultur og frivillighet er i gang med et prosjekt om tilhørighet.

Gjennom prosjektet «Historier om tilhørighet» ønsker vi å finne ut mer om hva som gjør at vi knytter oss til stedet vi bor.

Vi vil gjennom inneværende år invitere innbyggere i ulike aldre til å fortelle oss mer om hva som knytter de til Frogn. Dette for å bli mer kjent med stedet vi bor på, hva som er viktig for oss og hva som skaper tilhørighet. 

Spørsmål prosjektet vil se på er:

  • Hvordan påvirker hvor vi vokser opp, hvem vi er og blir? 
  • Hva gir tilhørighet?
  • Hvordan forholder vi oss til stedet vi vokser opp?
  • Hvilket ansvar føler vi for lokalsamfunnet?  

Frogn kommune ved enhet for kultur og frivillighet, vil benytte et utvalg historier til utvikling av en scenetekst som vil formidles gjennom digitale plattformer og aktuelle arrangement. 

Vil du bidra med din historie om ditt favorittsted i Frogn? 

Vi har laget en intervju mal du kan bruke for å fortelle om ditt sted og din historie.

intervju mal

Har du en annen historie du vil dele er det bare å sende inn.

Teksten/opptaket merkes fornavn og alder Sendes innen 15.11 til favorittsted@frogn.kommune.no

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder Elisabeth Seljevold Fladmoe mob 992 98 810 eller e-post: esf@frogn.kommune.no