Dyrløkkeåsen kultursenter

Innhold

Dersom man ønsker fast lån/leie av lokaler i kultursenteret, må søknad om dette fremmes til Frogn kommune med frist 1. mai hvert år

Kultursenteret inneholder

  • Flerbrukshall
  • Idrettshall: hel, halv eller 1/3 hall ferdig ryddet, 4 garderober
  • Møterom, ordinære klasserom, spesialrom og musikk/dramarom.
  • Juniorklubb og ungdomskafé.

 Pris

Lokale frivillige lag/foreninger kan låne lokaler gratis i kultursenteret åpningstid, alle hverdager fra kl. 17.00 til kl. 22.30. Ellers gjelder de til enhver tid gjeldende prissatser. Nærmere informasjon om leiepris fåes ved inngåelse av lån/leieavtale.

Veiledning

Dersom man ønsker fast lån/leie av lokaler i kultursenteret, må søknad om dette fremmes til Frogn kommune med frist 1. mai hvert år. Søknadsfrist blir annonsert i lokalavisen. Driftstyret forplikter seg til å gjennomføre fordelingsmøte innen 15.juni. Alle søkere skal få skriftlig svar innen 15. juli.

Hvordan få mer informasjon?

Kontaktperson: Hege Elnæs, tlf. 64 90 60 00, i Enhet for kultur og fritid, epost: hege.elnes@frogn.kommune.no.

Saksbehandling

Fast lån/leie tildeles av kultursenteret driftstyre. Sporadisk lån/leie tildeles av senterkoordinator. Faste lånetakere av idrettshallen fordeles av Frogn Idrettsråd

Sporadisk utlån/utleie gjøres etter avtale med senterkoordinator. Utleier utsteder leiekontrakt, hvor utleiereglement fastsatt av kommunestyret, samt ordensregler for Dyrløkkeåsen kultursenter vedlegges. Leietaker returnerer leiekontrakt i undertegnet stand.

Annen informasjon

Ris og ros: Som et ledd i vår kvalitetssikring ønsker vi oss tilbakemeldinger fra våre brukere. Holder tjenesten mål eller er du misfornøyd med saksbehandlingstid/ventetid, måten du ble møtt på eller andre forhold? Ta kontakt med Servicetorget på tlf. 64 90 60 00 eller send oss noen ord pr. brev, evt. på E-post: postmottak@frogn.kommune.no  Din henvendelse vil bli registrert på Servicetorget og formidlet til rette vedkommende for videre oppfølging.