Tilskudd til festivaler og store arrangementer

Tilskuddsordningen skal bidra til kvalitet og bredde på festivaler og store arrangementer i Frogn kommune. Støtte tildeles arrangementer innenfor kunst– og kulturfeltet formidlet til det allmenne publikum.

Innhold

Informasjonsmøte

Det avholdes informasjonsmøte om tilskuddsordningen

  • Tid: mandag 16. september 2019 kl. 19:00
  • Sted: Smia Flerbrukshus

Hva gis det tilskudd til

Ordningen gir tilskudd til gjennomføring av festivaler og store arrangementer, og ikke til tilstøtende aktiviteter og tiltak.

Tilskuddet kan gis i form av praktisk støtte og økonomisk støtte. 
Det gis ikke underskuddsgaranti til festivaler og store arrangementer.

Hvem kan få tilskudd

Stiftelser, lag/foreninger og selvstendig juridiske rettssubjekter registrert i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer, kan søke om støtte.

Hvordan søker du

Frogn kommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes. Se informasjon om søknadsskjema og vedlegg nederst på denne siden.

Søknadsskjemaet vil inkludere søknad om kommunal uteområder til gjennomføring av arrangementet  for søkere der det er aktuelt.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. oktober for kommende års festivaler.

Søknader som innkommer etter frist vil ikke bli behandlet.

Retningslinjer 

Vi oppfordrer søkere til å lese retningslinjene før det søkes:

Retningslinjer for støtte til festivaler og store arrangementer (pdf)

Før et arrangement kan avvikles, er det ofte flere tillatelser som må innhentes.

Som arrangør er det viktig at du informerer og involverer berørte parter, søker tillatelser i god tid og setter deg inn i gjeldende regelverk.

Frogn kommune har laget en oversikt over retningslinjer m.m. som du må forholde deg til:

Retningslinjer for leie av kommunale uteområder (nettside)

Søknadsskjema

Søknadsskjema for tilskudd til festivaler og store arrangementer

Detaljert budsjett - mal

Søknaden skal vedlegges dokumentasjon som angitt i søknadsskjemaet, herunder detaljert budsjett. For dokumentasjon av budsjettet, skal Frogn kommunes mal benyttes. Malen er tilgjengelig for nedlasting i søknadsskjemaet.