Frogn kulturskole

Innhold

Velkommen til oss!

Kulturskolen holder til på Dyrløkkeåsen skole og kultursenter, der skjer det meste av vår undervisning. Unntaket er vår teaterundervisning, som også er i Drøbak kino. Det er ca. 350 elever totalt i kulturskolen, og vi er 19 ansatte.  I tillegg til ordinær undervisning, har vi ansvar for mange tilbud inn i grunnskolen, som f.eks. "Den kulturelle skolesekken", gjennomføring av 7.trinnsforestilling, sfo-kurs og andre musikk-kurs. Vi har egne kurs i barnehagene.  Trykk på "våre tilbud" på fanen til venstre for å se mer om alle de flotte tilbudene våre!

Våre tilbud

Kulturskolen underviser i instrumental, kunst, teater, og musikal. I tillegg til at du kan gå på ukentlige tilbud, så har vi forskjellige kurs gjennom året.  Dersom du begynner i Drøbak/Frogn skolekorps, så vil du få din undervisning på instrumentet i kulturskolen i tillegg til korpsøvelsen.

Klikk her for å se skolens tilbud

Kulturskolen har elektronisk søknadsskjema for opptak. Vi ber om at reglementet nedenfor leses før påmelding.

Klikk her for påmelding

Reglement:

 • Frogn Kulturskole gir undervisning i musikk, dans, teater, tegning/maling og ”Fame”-linje. Undervisningen skjer hovedsakelig på Dyrløkkeåsen kultursenter eller Drøbak kino.
 •  Frogn Kulturskole starter sitt høstsemester en uke etter ordinær skolestart. Vårsemesteret avsluttes en uke før ordinær skoleslutt. Kulturskolen følger stort sett samme skolerute som grunnskolene for ferier/helligdager, men ikke plandager. Oppstart etter nyttår kan være en annen enn for grunnskolen. Informasjon om oppstart sendes på epost til foresatte. 
 • Kulturskolen har undervisning alle ukedager på ettermiddag og kveldstid. I tillegg arrangeres seminarer og konserter i helgene. Det gis undervisning i form av enkelttimer og/eller gruppeundervisning. Undervisningstidspunktet varierer avhengig av planlagte konserter/forestillinger.
 • Søknadsfrist for opptak i kulturskolen er 15.juni og 15.desember hvert år. Søknader etter fristen kan komme i betraktning dersom det er ledige plasser i løpet av semesteret.  
 • Man kan søke på 2 forskjellige tilbud i kulturskolen. Det er ikke tillatt å stå på venteliste på mer enn 2 aktiviteter pr. barn.  
 • Søkere vil ikke bli tatt opp i kulturskolen eller satt på venteliste før anbefalt alder for tilbudet er nådd, uten helt spesielle avtaler.  
 • Dersom søker takker nei til tilbud om opptak i kulturskolen, vil søker bli strøket fra evt. venteliste.  
 • Det gis søskenmoderasjon ved at ingen familier betaler for mer enn 2,5 barn.  
 • Oppsigelse av plassen må skje skriftlig. Utmeldingsfrister er 15. desember og 15. juni. Skolepenger for nytt semester må betales dersom man ikke overholder fristen for utmelding.  Utmelding sendes kulturskolen@frogn.kommune.no.
 • Eleven plikter å møte til rett tid og vel forberedt til undervisningen. Sykdom eller annen tvingende grunn til fravær skal meldes på forhånd til kontoret eller faglærer. Timer som bortfaller på grunn av elevenes fravær blir ikke erstattet. Er læreren syk eller forhindret fra undervisning, forsøker skolen etter beste evne å skaffe vikar. Avlyses timer tre ganger eller mer pr. semester, og timene ikke blir gitt igjen på noen måte, vil det bli gitt refusjon på egenbetalingen.  
 • Elever kan miste sin elevplass ved skolen ved gjentatt ugyldig fravær, ved manglende interesse eller ved dårlig oppførsel.

Frogn Kulturskole har nå et nettbasert administrasjonssystem, som også elever og foresatte får tilgang til. Her har elever og foresatte sin egen elevprofil med oversikt over hvilke aktiviteter elevene deltar på, undervisningstiden, kontaktinformasjon til lærer, informasjon om arrangementer, konserter og forestillinger. Kulturskolelærerne vil benytte elevens profil til å legge ut noter til konserter, informasjonsskriv, manus osv.

Nedenfor ser du en beskrivelse for hvordan dere kommer i gang.

Login

Brukernavnet er elevens fødselsdato (6 siffer), og om du har mistet passordet, kan du velge "hent passord" og du får det på en av e-postadressene som er registrert. Det er lurt å klikke på navnet øverst i høyre hjørnet på siden (etter innlogging) og skifte til et passord som er lett å huske for alle i familien.

På siden din finner du når timen din er, om det er noen endringer og kontaktinformasjon til læreren din. Her kan dere også skifte e-postadresse og telefonnummer selv slik at vi til en hver tid har riktig kontaktinformasjon til dere. Lærerne kan også lage notater til eleven som legger seg på siden. Her finner du også oversikt over konserter og arrangementer på skolen som det kan være morsomt å være med på.

Jeg får ikke logget meg inn i Speedadmin. Hva gjør jeg galt?

Dersom du ikke får tilsendt passord når du trykker "glemt passord" kan det være at det er en annen e-postadresse i husstanden som er registrert som hovedadresse. Dersom du vil endre dette, sender du en e-post til kulturskolen@frogn.kommune.no for å få endret dette. Vi anbefaler alle å lage sitt personlige passord som alle i husstanden kan huske. Du kan også logge inn som foresatt med din eget fødselsdato (6 siffer). Da kan du velge mellom dine barn øverst til venstre i det svarte feltet.

Hvordan skifter jeg passord i Speedadmin?

Klikk på navnet i høyre hjørne og "skift passord".

Ikke nøl med å kontakte oss dersom du har behov for ytterligere informasjon eller brukerstøtte.

 

Fagplaner

Undervisningen i kulturskolens fag organiseres innenfor tre opplæringstilbud med ulik profil og målsetting; breddetilbud, kjernetilbud og fordypningstilbud. Tilbudene ivaretar behovet for tilpasset opplæring og er gradert i forhold til undervisningsmengde og krav til egeninnsats. Det er laget felles regionale fagplaner for alle kulturskolene i Follo.  Her beskrives målsetting for undervisning, forventning til elev og lærer og vurdering. 

Finmessing

Regional læreplan breddetilbud finmessing.pdf

Regional læreplan fordypning finmessing.pdf

Regional læreplan kjernetilbud finmessing.pdf

Fløyte

Regional læreplan breddetilbud fløyte.pdf

Regional læreplan fordypning fløyte.pdf

Regional læreplan kjernetilbud fløyte.pdf

Gitar

Regional læreplan breddetilbud gitar.pdf

Regional læreplan fordypning gitar.pdf

Regional læreplan kjernetilbud gitar.pdf

Grovmessing

Regional læreplan breddetilbud grovmessing.pdf

Regional læreplan fordypning grovmessing.pdf

Regional læreplan kjernetilbud grovmessing.pdf

Klarinett

Regional læreplan breddetilbud klarinett.pdf

Regional læreplan fordypning klarinett.pdf

Regional læreplan kjernetilbud klarinett.pdf

Sang

Regional læreplan breddetilbud sang.pdf

Regional læreplan breddetilbud sang.pdf

Regional læreplan kjernetilbud sang.pdf

Saxofon

Regional læreplan kjernetilbud saxofon.pdf

Regional læreplan fordypning saxofon.pdf

Regional læreplan breddetilbud saxofon.pdf

Stryk

Regional læreplan breddetilbud stryk.pdf

Regional læreplan fordypning stryk.pdf

Regional læreplan kjernetilbud stryk.pdf

Visuell kunst

Felles fagplan visuell kunst

Regional læreplan kjernetilbud visuell kunst.pdf

Regional læreplan fordypning visuelle kunstfag.pdf

Regional læreplan breddetilbud visuelle kunstfag.pdf

Piano

Regional læreplan breddetilbud piano.pdf

Regional læreplan fordypning piano.pdf

Regional læreplan kjernetilbud piano.pdf

 

Slagverk

Regional læreplan kjernetilbud slagverk.pdf

Regional læreplan fordypning slagverk

Regional læreplan breddetilbud slagverk 

Følg oss

Kulturskolen har egen facebookside:

 

Aktiviteter

Kulturskolen har en rekke forestillinger, konserter og utstillinger i løpet av skoleåret.

Klikk her for å se aktiviteter

Ansatte

I kulturskolen jobber det 19 lærere som alle har høyskoleutdanning i faget de underviser i.

Klikk her for å se en oversikt over ansatte
Navn Fag Mobil/e-post
Andersen, Roy trompet, korpsdirigent 92419203, epost: roy.andersen@frogn.kommune.no
Bang, Monica piano

41619113, epost: monica.bang@frogn.kommune.no

Bye, Elin piano 91342959, epost: elin.bye@frogn.kommune.no
     
Elnæs, Hege leder 41531382, epost: hege.elnes@frogn.kommune.no
Eriksen, Morten sekretær 41531381, epost: morten.eriksen@frogn.kommune.no
Fladmoe, Elisabeth S. Famelinja 99298810, epost: elisabeth.seljevold.fladmoe@frogn.kommune.no
Godal, Hallvard Klarinett, saksofon

90019613, epost: hallvard.godal@frogn.kommune.no

Grolid, Anne Christine Fløyte 48199812, epost: anne.grolid@frogn.kommune.no
Omenås, Stian Hovedkorpsdirigent 95154603, epost: stian.omenas@frogn.kommune.no
Hole, Christian Trommer, Famelinja 93062218, epost: christian.hole@frogn.kommune.no
Johansen, Mads Ragnar Trommer 90783106, epost: mads.ragnar.johansen@frogn.kommune.no
Roaldsøy, Unn sang

92020716, epost: unn.roaldsoy@frogn.kommune.no

Langlie, Cathrine teater 95968954, epost: cathrine.langlie@frogn.kommune.no
Løvik, Håvard Øiestad gitar 97764791, epost: havard.lovik@frogn.kommune.no
Reierth, Alexandra fiolin, bratsj 98878834, epost: alexandra.reierth@frogn.kommune.no
Rygvold, Arne tegne- og malelinjen 92841685, epost: arne.rygvold@frogn.kommune.no
Skarelven, Sindre piano, After seven 98005625, epost: sindre.skarelven@frogn.kommune.no
Sundbø, Rune grovmessing, Famelinja, fagansvarlig, 92283189, epost: rune.sundbo@frogn.kommune.no
Tveter, Frode Gant gitar,el-gitar/bass, After seven 99098719, epost: frode.tveter@frogn.kommune.no
Voss, Paulin Skoglund cello 93498113, epost: paulin.skoglund-voss@frogn.kommune.no
Aasen, Hilde Gunn fiolin, bratsj 93033256, epost: hilde.aasen@frogn.kommune.no

Priser

Tilbud Pr.semester Pr.år
Kor / Ministryk 1900,- 3800,-
Instrumental 2050,- 4100,-
Teater 1950,- 3900,-
Tegne/malelinje 2100,- 4200,-
Famelinje 2200,-

4400,-

Instrumentleie er kr. 300,- pr.semester. Kommunen tar betalt for administrasjonskostnader for fakturering.

Instrumental-elever som har gått tre år eller mer i kulturskolen, får 30 minutters spilletime for prisen av ordinær time (20 minutter).

For familier med en samlet inntekt under 5G (grunnbeløpet pr.Mai 2018 er kr. 96.883,-. 5G utgjør da kr. 484.415,-) så ligger satsene som ligger kr. 1.000,- pr.år under gjeldende satser for egenbetaling. Krav om redusert betaling må da sendes kulturskolen sammen med dokumentasjon (ligningsattest).

Søskenmoderasjon - ingen familier betaler for mer enn 2,5 barn.

Kursavgifter varierer,  avhengig av lengde og omfang på kurset.

Skoleruta

Kulturskolen følger i utgangspunktet samme skolerute som grunnskolene for ferier/helligdager, men ikke plandager. Oppstart kan også være en annen etter nyttår. Informasjon om oppstart sendes på epost til foresatte.    

Her finner du elektronisk oversikt over fri- og feriedager i skolene og barnehagene i Frogn kommune.

Klikk her for skole- og barnehageruta

Få en automatisk oppdatert kalender

Du kan abonnere på en automatisk oppdatert kalender på smarttelefonen eller i kalenderprogrammet på datamaskinen din.

Abonner på skole- og barnehageruta

https://calendar.google.com/calendar/ical/skolerutafrogn%40outlook.com/public/basic.ics 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan legger jeg til kalenderen?

Sitter du på en datamaskin kan du forsøke å klikke lenken Abonner på skole- og barnehageruta. På smartmobiler og online kalendere kan det være at du må gjøre noen enkle grep.

Hvor kan jeg finne hjelp til dette?

De fleste smartmobiler og kalenderprogrammer kan abonnere på kalendere, men hvordan dette gjøres varierer voldsomt. Du kan søke på nettet eller klikke noen av lenkene nedenfor:

Hva er lenken til kalenderen?

Lenken til å abonnere på kalenderen er

webcals://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.ics

Hvordan får jeg fjernet at det plinger?

Lei av alarmer og og påminnelser fra kalenderen? De fleste smartmobiler og andre programmer har muliget til å slå av alarmer på abonnerte kalendere.

Kan jeg laste ned som PDF?

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2018/19

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2017/18

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2016/17

 

Kan jeg skrive ut den elektroniske versjonen fra Outlook.com

Nei, dessverre er dette for øyeblikket ikke mulig.

Kan jeg få kalenderen i RSS format?

Ja. Lenken for RSS er https://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.xml.

Forslag til endringer?

Hvis du har forslag til endringer kan du sende en e-post til helpdesk@frogn.kommune.no.