Frogn kulturskole

Innhold

Om kulturskolen

Kulturskolen ivartar et mangfold av kunst- og kulturfag og har som oppgave å utvikle kunstfaglig kompetanse og uttrykksevne så vel som kreativitet, kritisk sans, kulturell og sosial kompetanse. Dette er grunnleggende for livsmestring og danning.

Kunsten former identitet og øker forståelse for andres uttrykk. Gjennom arbeid med kunst utvikles fantasi og sanselighet, og som deltaker i kulturelle fellesskap utvikler vi vår trygghet og forståelse for hva det vil si å være menneske, alene og sammen med andre.

Kulturskolen gir et tilbud av høy faglig pg pedagogisk kvalitet og representerer en vesentlig fordypning utover det obligatoriske skoleverket. Opplæringen vår er inividuelt tilpasset, langsiktig innrettet og kan gi elever en livslang interesse, for noen også et grunnlag for yrkesutdanning innen kunstfag.

Kulturskolen har sitt hovedsete på Dyrløkkeåsen skole og kultursenter, der skjer det meste av vår undervisning. Unntaket er vår teaterundervisning, som også er i Drøbak kino. Det er ca. 370 elever totalt i kulturskolen, og vi er 19 ansatte.  I tillegg til ordinær undervisning, har vi ansvar for mange tilbud inn i grunnskolen, som f.eks. den kulturelle skolesekken, gjennomføring av 7.trinnsforestilling, sfo-kurs og andre musikk-kurs.

Våre tilbud

Kulturskolen underviser i instrumental, kunst, teater, og musikal. 

Klikk her for å se skolens tilbud

Kulturskolen har elektronisk søknadsskjema for opptak. Vi ber om at reglementet nedenfor leses før påmelding.

Klikk her for påmelding

Reglement:

 • Frogn Kulturskole gir undervisning i musikk, dans, teater, tegning/maling og ”Fame”-linje. Undervisningen skjer hovedsakelig på Dyrløkkeåsen kultursenter eller Drøbak kino.
 •  Frogn Kulturskole starter sitt høstsemester en uke etter ordinær skolestart. Vårsemesteret avsluttes en uke før ordinær skoleslutt. Kulturskolen følger stort sett samme skolerute som grunnskolene for ferier/helligdager, men ikke plandager. Oppstart etter nyttår kan være en annen enn for grunnskolen. Informasjon om oppstart sendes på epost til foresatte. 
 • Kulturskolen har undervisning alle ukedager på ettermiddag og kveldstid. I tillegg arrangeres seminarer og konserter i helgene. Det gis undervisning i form av enkelttimer og/eller gruppeundervisning. Undervisningstidspunktet varierer avhengig av planlagte konserter/forestillinger.
 • Søknadsfrist for opptak i kulturskolen er 1.juni og 1.desember hvert år. Søknader etter fristen kan komme i betraktning dersom det er ledige plasser i løpet av semesteret.  
 • Man kan søke på 2 forskjellige tilbud i kulturskolen. Det er ikke tillatt å stå på venteliste på mer enn 2 aktiviteter pr. barn.  
 • Søkere vil ikke bli tatt opp i kulturskolen eller satt på venteliste før anbefalt alder for tilbudet er nådd, uten helt spesielle avtaler.  
 • Dersom søker takker nei til tilbud om opptak i kulturskolen, vil søker bli strøket fra evt. venteliste.  
 • Det gis søskenmoderasjon ved at ingen familier betaler for mer enn 2,5 barn.  
 • Oppsigelse av plassen må skje skriftlig. Utmeldingsfrister er 1. desember og 1. juni. Skolepenger for nytt semester må betales dersom man ikke overholder fristen for utmelding.  Utmelding sendes kulturskolen@frogn.kommune.no.
 • Eleven plikter å møte til rett tid og vel forberedt til undervisningen. Sykdom eller annen tvingende grunn til fravær skal meldes på forhånd til kontoret eller faglærer. Timer som bortfaller på grunn av elevenes fravær blir ikke erstattet. Er læreren syk eller forhindret fra undervisning, forsøker skolen etter beste evne å skaffe vikar. Avlyses timer tre ganger eller mer pr. semester, og timene ikke blir gitt igjen på noen måte, vil det bli gitt refusjon på egenbetalingen.  
 • Elever kan miste sin elevplass ved skolen ved gjentatt ugyldig fravær, ved manglende interesse eller ved dårlig oppførsel.

Følg oss

Kulturskolen har egen facebookside:

 

 

 

Aktiviteter

Kulturskolen har en rekke forestillinger, konserter og utstillinger i løpet av skoleåret.

Klikk her for å se aktiviteter

Ansatte

I kulturskolen jobber det 19 lærere som alle har høyskoleutdanning i faget de underviser i.

Klikk her for å se en oversikt over ansatte
Navn Fag Mobil/e-post
Andersen, Roy trompet, korpsdirigent  92419203, epost: royand1@online.no
Bang, Monica piano

 41619113, epost: monica.bang@online.no

Bye, Elin piano  91342959, epost: elinmbye@gmail.com
     
Elnæs, Hege leder  41531382, epost: hege.elnes@frogn.kommune.no
Eriksen, Morten sekretær  41531381, epost: morten.eriksen@frogn.kommune.no
Fladmoe, Elisabeth S. Famelinja  99298810, epost: elisabeth.seljevold.fladmoe@frogn.kommune.no
Godal, Hallvard Klarinett, saksofon  90019613, epost: hallvardgodal@gmail.com
Grolid, Anne Christine Fløyte  48199812, epost:a-chrigr@getmail.no
Hetting, Yvonne Hovedkorpsdirigent 47284990, epost: yrhet75@gmail.com
Hole, Christian Trommer, Famelinja  93062218, epost:christian@musikkbua.no
Johansen, Mads Ragnar Trommer  90783106, epost:madsrjohansen@gmail.com
Roaldsøy, Unn sang

 92020716, epost:unn@skalamusikk.no

Langlie, Cathrine teater  95968954, epost:cathrinelanglie@hotmail.com
Løvik, Håvard Øiestad gitar  97764791, epost:halovik@gmail.com
Reierth, Alexandra fiolin, bratsj  98878834, epost:areierth@online.no
Rygvold, Arne tegne- og malelinjen  92841685, epost:arygvold@online.no
Skarelven, Sindre piano, After seven  98005625, epost:sindre@skarelven.no
Sundbø, Rune grovmessing, Famelinja, fagansvarlig,  92283189, epost: rune.sundbo@me.com
Tveter, Frode Gant gitar,el-gitar/bass, After seven  99098719, epost:frodegant@gmail.com
Voss, Paulin Skoglund cello  93498113, epost:paulinvoss@gmail.com
Aasen, Hilde Gunn fiolin, bratsj  93033256, epost:hgaasen@me.com

Priser

Tilbud Pr.semester Pr.år
Kor 1850,- 3700,-
Instrumental 2000,- 4000,-
Teater 1900,- 3800,-
Tegne/malelinje 2050,- 4100,-
Famelinje 2150,- 4300,-

Instrumentleie er kr. 300,- pr.semester. Kommunen tar betalt for administrasjonskostnader for fakturering.

For familier med en samlet inntekt under 5G (grunnbeløpet pr.Januar 2016 er kr. 92.576,-. 5G utgjør da kr. 462.880,-) så ligger satsene som ligger kr. 1.000,- pr.år under gjeldende satser for egenbetaling. Krav om redusert betaling må da sendes kulturskolen sammen med dokumentasjon (ligningsattest).

Søskenmoderasjon - ingen familier betaler for mer enn 2,5 barn.

Kursavgifter varierer,  avhengig av lengde og omfang på kurset.

Skoleruta

Kulturskolen følger i utgangspunktet samme skolerute som grunnskolene for ferier/helligdager, men ikke plandager. Oppstart kan også være en annen etter nyttår. Informasjon om oppstart sendes på epost til foresatte.    

Her finner du elektronisk oversikt over fri- og feriedager i skolene og barnehagene i Frogn kommune.

Klikk her for skole- og barnehageruta

Få en automatisk oppdatert kalender

Du kan abonnere på en automatisk oppdatert kalender på smarttelefonen eller i kalenderprogrammet på datamaskinen din.

Abonner på skole- og barnehageruta

https://calendar.google.com/calendar/ical/skolerutafrogn%40outlook.com/public/basic.ics 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan legger jeg til kalenderen?

Sitter du på en datamaskin kan du forsøke å klikke lenken Abonner på skole- og barnehageruta. På smartmobiler og online kalendere kan det være at du må gjøre noen enkle grep.

Hvor kan jeg finne hjelp til dette?

De fleste smartmobiler og kalenderprogrammer kan abonnere på kalendere, men hvordan dette gjøres varierer voldsomt. Du kan søke på nettet eller klikke noen av lenkene nedenfor:

Hva er lenken til kalenderen?

Lenken til å abonnere på kalenderen er

webcals://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.ics

Hvordan får jeg fjernet at det plinger?

Lei av alarmer og og påminnelser fra kalenderen? De fleste smartmobiler og andre programmer har muliget til å slå av alarmer på abonnerte kalendere.

Kan jeg laste ned som PDF?

Klikk her for å se skole- og barnehageruta 2016/17

Klikk her for å se skole- og barnehageruta 2017/18

Kan jeg skrive ut den elektroniske versjonen fra Outlook.com

Nei, dessverre er dette for øyeblikket ikke mulig.

Kan jeg få kalenderen i RSS format?

Ja. Lenken for RSS er https://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.xml.

Forslag til endringer?

Hvis du har forslag til endringer kan du sende en e-post til helpdesk@frogn.kommune.no.