Hjemmebaserte tjenester

Innhold

Hjemmesykepleie

Du kan søke om hjemmesykepleie når du

 • har behov for sykepleie
 • har behov for oppfølging og observasjon av sykdomstilstand og medikamentell behandling
 • trenger hjelp til personlig hygiene
 • trenger veiledning og hjelp til ernæring
 • trenger sårbehandling
 • trenger smertebehandling
 • trenger bistand til å forebygge/forhindre komplikasjoner
 • trenger hjelp til medisinhåndtering

Vakttelefoner: 64 90 64 55 (sone 1) 64 90 64 57 (sone 2)

Hjemmesykepleien har åpent 24 timer i døgnet. Begge nummer betjenes døgnet rundt.

Avdelingsleder sone 1                 Yvonne Haug
E-post  yvonne.haug@frogn.kommune.no
   

 

Avdelingsleder sone 2                 Anita Dybvik
E-post  anita.dybvik@frogn.kommune.no
   

Praktisk bistand

Praktisk bistand, som også blir kalt hjemmehjelp, er hjelp til praktiske gjøremål i hverdagen.

Eksempler på dette kan være

 • rengjøring
 • sengetøyskift
 • klesvask

Hjemmehjelp til rengjøring tildeles innbyggere som ikke er i stand til å utføre eller anskaffe hjelpen på egenhånd.

Du skal normalt selv ordne bank- og posttjenester og anskaffe andre nødvendige varer, som for eksempel klær. Hjemmetjenesten handler normalt ikke inn matvarer.

Frogn kommune har innført fritt brukervalg innen praktisk bistand. Det vil si at du kan velge om det er kommunen eller privat leverandør som skal utføre hjemmehjelpstjenester hos deg. Tjenesten du blir tilbudt er den samme, men hos den private leverandøren kan du bestille mer tjenester om du måtte ønske det. I så fall er det noe du avtaler og betaler direkte med leverandøren.

Trygghetsalarm

Har du behov for støtte for å kjenne deg trygg hjemme, kan du ha behov for trygghetsalarm.

Alarmen er på størrelse med en et armbåndsur. Den bærer du på deg i hjemmet for å kunne tilkalle hjelp når behovet oppstår.

Trygghetsalarmen er tilknyttet en vaktsentral som formidler videre kontakt med hjemmesykepleien her i Frogn. Hjemmesykepleien kan rykker ut hele døgnet. Det monteres en nøkkelboks utendørs, slik at hjemmesykepleien kan komme inn til deg når du har trykket på alarmen.

Trygghetsalarmen tilkobles analog telefonlinje eller GSM (eget simkort). Dette kan du få veiledning i av vår kontaktperson.

Du som kan ha behov for akutt hjelp fra hjemmesykepleien, og ikke kan komme i kontakt med oss på annen måte 

Tekniker   Per Andresen
Mobil 415 31 367
E-post per.andresen@frogn.kommune.no

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. Målet er å bidra til at alle får et mest mulig aktivt liv selv om du har nedsatt funksjonsevne. Et sentralt prinsipp for BPA-ordningen er at den er brukerstyrt. Det vil si at du selv er arbeidsleder, og at du skreddersyr BPA-opplegget ut fra dine behov og innenfor ordningens rammer.

BPA innebærer praktisk bistand og opplæring og kan omfatte:

 • bistand til dagliglivets gjøremål
 • personlig hjelp, som for eksempel påkledning og hjelp til hygiene.
 • bistand til deltakelse i f.eks. skole, studier og andre aktiviteter.

BPA-ordningen innebærer at du selv er arbeidsleder og ansetter de personene du ønsker skal hjelpe deg. Du får veiledning og opplæring fra kommunen eller private leverandører.

Hvis oppgavene omfatter praktisk bistand (hjemmehjelp), betales det en egenandel i henhold til gjeldene satser. Se under priser. Andre gjøremål er gratis.

Fritt brukervalg

Frogn kommune har innført fritt brukervalg innen BPA. Det vil si at du kan velge om det er kommunen eller privat leverandør som skal utføre tjenester hos deg. Tjenesten du blir tilbudt er den samme, men hos den private leverandøren kan du bestille mer tjenester om du måtte ønske det. I så fall er det noe du avtaler og betaler direkte med leverandøren.

Koordinator   Irene Ekseth
Telefon  649 06 451
Mobil  400 27 342
E-post  irene.ekseth@frogn.kommune.no

Satser for hjemmehjelp / vaktmestertjenester 2019

 Abonnement

 Timesats

Betaling etter inntekt. 1 G (Folketrygdens grunnbeløp) = kr 96 883 per 1. mai 2018.
Brukere som mottar hjemmehjelp 8 timer eller mer per måned betaler abonnementsats (ved vedtak for minst 3 mnd).
Brukere som mottar mindre enn 8 timers hjelp per måned betaler timesats. 

Under 2G = kr 193 766

200 (makspris uavhengig av ant timer)           

  200                              

2G - 3G = kr 193 766 - 290 649

2 414

  302               

3G - 4G = kr 290 649 - 387 532

2 711

  339

Over 4G = kr 387 532

4 038

  505

Priser for matombringing, dagtilbud og korttidsopphold 2019 

                      

Matombringing per middag

  74       

Opphold dagsenter per dag

  97

Transport tur/retur dagsenteret per dag

  81

Korttidsopphold institusjon per døgn

 165

Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter egenandelen for korttidsopphold i institusjon. Dette gjør de vanligvis i desember med virkning fra 1. januar påfølgende år.

Priser for trygghetsalarm 2019

              

Inntil 2 G, per måned

 200

2 G eller mer, per måned

 400

Søknadsskjema

Klikk her for å søke helse og omsorgstjenester (.pdf)

Klikk her for Word-versjon

Skjema sendes inn via e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller i vanlig post til:

Frogn kommune
Søknadskontoret helse og omsorg
Postboks 10 1441 Drøbak

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, Omsorg og Koordinering

Enhetsleder     Maria Nordlander Flatøy
Telefon 415 31 410
E-post maria.flatoy@frogn.kommune.no