Hjemmebaserte tjenester

Innhold

Hjemmesykepleie

Du kan søke om hjemmesykepleie når du

 • har behov for sykepleie
 • har behov for oppfølging og observasjon av sykdomstilstand og medikamentell behandling
 • trenger hjelp til personlig hygiene
 • trenger veiledning og hjelp til ernæring
 • trenger sårbehandling
 • trenger smertebehandling
 • trenger bistand til å forebygge/forhindre komplikasjoner
 • trenger hjelp til medisinhåndtering

Vakttelefoner

Vakttelefoner: 64 90 64 55 (sone 1) 64 90 64 57 (sone 2)

Hjemmesykepleien har åpent 24 timer i døgnet. Begge nummer betjenes døgnet rundt.

Avdelingsleder hjemmetjenesten sone 1   Mina El-Melhaoui
Telefon 64 90 64 82
Mobil 472 38 141
E-post

mina.el-melhaoui@frogn.kommune.no

 

Avdelingsleder hjemmetjenesten sone 2   Trine Bråthen
Telefon 64 90 64 54 
Mobil 995 71 302
E-post

trine.brathen@frogn.kommune.no

 

Praktisk bistand

Praktisk bistand, som også blir kalt hjemmehjelp, er hjelp til praktiske gjøremål i hverdagen.

Eksempler på dette kan være

 • rengjøring
 • sengetøyskift
 • klesvask

Du skal normalt selv ordne bank- og posttjenester og anskaffe andre nødvendige varer, som for eksempel klær. Hjemmetjenesten handler normalt ikke inn matvarer.

Fritt brukervalg

Frogn kommune har innført fritt brukervalg innen praktisk bistand. Det vil si at du kan velge om det er kommunen eller privat leverandør som skal utføre hjemmehjelpstjenester hos deg. Tjenesten du blir tilbudt er den samme, men hos den private leverandøren kan du bestille mer tjenester om du måtte ønske det. I så fall er det noe du avtaler og betaler direkte med leverandøren.

Husstandens samlede skattbare alminnelige inntekt før særfradrag legges til grunn for utregning. 

Hvis en i husstanden har fått tildelt hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset, blir denne lagt til inntektsgrunnlaget.

Prisen blir hvert år vurdert av kommunestyre.

    Månedspris Timepris
Grunnlag Inntekt 2015 2015

< 2 G

180 136

0

0

2 - 3 G

180 136 - 270 204

2 144

268

3 - 4 G

270 204 - 360 272

2 408

301

> 4 G

Over 360 272

3 464

433

G refererer til folketrygdens grunnbeløp. Beløpet blir justert hvert år av Stortinget.

Trygghetsalarm

Har du behov for støtte for å kjenne deg trygg hjemme, kan du ha behov for trygghetsalarm.

Alarmen er på størrelse med en et armbåndsur. Den bærer du på deg i hjemmet for å kunne tilkalle hjelp når behovet oppstår.

Trygghetsalarmen er tilknyttet en vaktsentral som formidler videre kontakt med hjemmesykepleien her i Frogn. Hjemmesykepleien kan rykker ut hele døgnet. Det monteres en nøkkelboks utendørs, slik at hjemmesykepleien kan komme inn til deg når du har trykket på alarmen.

Trygghetsalarmen tilkobles analog telefonlinje eller GSM (eget simkort). Dette kan du få veiledning i av vår kontaktperson.

Hvem kan søke

Du som kan ha behov for akutt hjelp fra hjemmesykepleien, og ikke kan komme i kontaket med oss på annen måte 

Hva koster det

Trygghetsalarm 2015
Inntil 2 G per mnd 123
2 G eller mer per mnd 252

Kontaktperson

Tekniker   Per Andresen
Mobil 415 31 367
E-post per.andresen@frogn.kommune.no

Raskebekken dagsenter

Dagsenteret er et tilbud til eldre  og til personer med demens. Brukerne tilbys opphold fra en til fem dager per uke.

Formålet er:

 • å forebygge isolasjon og tilby sosial omgang med andre
 • mosjon og mobilisering
 • veilede- og sørge for riktig kosthold
 • avlaste familien

Programmet for dagen: Dagen starter med felles frokost. Etter frokosten drives forskjellige aktiviteter. Det kan være høytlesning , gå tur, mosjon, hagearbeid, håndarbeid, snekring osv. Før hjemreise serveres det middag.

Kriterier:  brukeren skal kunne nyttiggjøre seg tilbudet

Besøksadresse

Ullerudveien 22, Drøbak

Telefon: 649 06 276 Mobil: 415 31 426/ 400 27 369

Hva koster det?

Opphold  88 kr per dag
Transport tur/retur 52.- per dag

Prisen justeres årlig av kommunestyret, med virkning fra 01.01 påfølgende år.

Kontakt

Avdelingsleder   Mona Hansen
Telefon 649 06 276
Mobil 415 31 426
E-post mona.hansen@frogn.kommune.no

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk bistand på. Målet er å bidra til at alle får et mest mulig aktivt liv selv om du har nedsatt funksjonsevne. Et sentralt prinsipp for BPA-ordningen er at den er brukerstyrt. Det vil si at du selv er arbeidsleder, og at du skreddersyr BPA-opplegget ut fra dine behov og innenfor ordningens rammer.

BPA innebærer praktisk bistand og opplæring og kan omfatte:

 • bistand til dagliglivets gjøremål
 • personlig hjelp, som for eksempel påkledning og hjelp til hygiene.
 • bistand til deltakelse i f.eks. skole, studier og andre aktiviteter.

BPA-ordningen innebærer at du selv er arbeidsleder og ansetter de personene du ønsker skal hjelpe deg. Du får veiledning og opplæring fra kommunen eller private leverandører.

Hvis oppgavene omfatter praktisk bistand (hjemmehjelp), betales det en egenandel i henhold til gjeldene satser. Se prisene under Praktisk bistand. Andre gjøremål er gratis.

Fritt brukervalg

Frogn kommune har innført fritt brukervalg innen BPA. Det vil si at du kan velge om det er kommunen eller privat leverandør som skal utføre tjenester hos deg. Tjenesten du blir tilbudt er den samme, men hos den private leverandøren kan du bestille mer tjenester om du måtte ønske det. I så fall er det noe du avtaler og betaler direkte med leverandøren.

Koordinator   Irene Ekseth
Telefon  649 06 451
Mobil  400 27 342
E-post  irene.ekseth@frogn.kommune.no

Søknadsskjema

Klikk her for å søke helse og omsorgstjenester (.pdf)

Klikk her for Word-versjon

Skjema sendes inn via e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller i vanlig post til:

Frogn kommune
Søknadskontoret helse og omsorg
Postboks 10 1441 Drøbak