Dagsenter

Innhold

Raskebekken dagsenter

Dagsenteret er et tilbud til eldre i aldersgruppen fra 60+. Brukerne tilbys opphold fra en til fem dager per uke, avhengig av kapasitet og individuelle behov.

Formålet er:

  • å forebygge isolasjon og tilby sosial omgang med andre
  • mosjon og mobilisering
  • veilede- og sørge for riktig kosthold
  • avlaste familien

Programmet for dagen:

Dagen starter med felles frokost. Etter frokosten drives forskjellige aktiviteter. Det kan være høytlesning , gå tur, mosjon, hagearbeid, håndarbeid, snekring osv. Før hjemreise serveres det middag.

Kriterier:  Brukeren skal kunne nyttiggjøre seg tilbudet

Besøksadresse:

Ullerudveien 22, Drøbak

Telefon: 649 06 276 Mobil: 415 31 426

Lindehagen dagsenter

Dagsenteret er et tilbud til personer med demens. Brukerne tilbys opphold fra en til fem dager pr uke, avhengig av kapasitet og individuelle behov.

Formålet er:

  • å forebygge isolasjon og tilby sosial omgang med andre.
  • mosjon og mobilisering
  • veilede-og sørge for riktig kosthold.
  • avlaste familien.

Programmet for dagen:

Dagen starter med felles frokost. Etter frokosten drives det forskjellige aktiviteter. Det kan være høytlesning, gå tur, mosjon, hageareid, håndarbeid, snekring osv. Før hjemreise serveres det middag.

Kriterier: Brukeren skal kunne nyttiggjøre seg av tilbudet.

Besøksadresse:

Ullerudveien 26, Drøbak

Telefon avd: 957 12 952

Mobil sjåfør: 400 27 369

Priser

Satser for hjemmehjelp / vaktmestertjenester

 Abonnement

 Timesats

Betaling etter inntekt. 1 G (Folketrygdens grunnbeløp) = kr 96 883 pr. 01. mai 2018.
Brukere som mottar hjemmehjelp 8 timer eller mer pr. mnd. betaler abonnementsats (ved vedtak for minst 3 mnd). Brukere som mottar mindre enn 8 timers hjelp pr. mnd. betaler timesats. 

Under 2G = kr 193 766

200 (makspris uavhengig av ant timer)           

  200                              

2G - 3G = kr 193 766 - 290 649

2 344

  293               

3G - 4G = kr 290 649 - 387 532

2 632

  329

Over 4G = kr 387 532

3 920

  490

Priser for dagtilbud og korttidsopphold 2018 

                      

Middagsservering pr middag

  72       

Opphold dagsenter pr dag

  94

Transport tur/retur dagsenteret pr dag

  79

Korttidsopphold institusjon pr døgn

 160

Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter egenandelen for korttidsopphold i institusjon. Dette gjør de vanligvis i desember med virkning fra 1. januar påfølgende år.

Priser for trygghetsalarm 2018

              

Inntil 2 G, pr mnd.

 135

2 G eller mer, pr mnd.

 276

Kontakt

Avdelingsleder   Mona Hansen
Telefon 649 06 276
Mobil 415 31 426
E-post mona.hansen@frogn.kommune.no

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, Omsorg og Koordinering

Enhetsleder     Maria Nordlander Flatøy
Telefon 415 31 410
E-post maria.flatoy@frogn.kommune.no