Seniorkontaktene

Innhold

Frogn kommune har to Seniorkontakter, en sykepleier og en ergoterapeut, som har som oppgave å jobbe helsefremmede og forebyggende blant kommunens innbyggere over 67 år. Seniorkontaktene tilbyr hjemmebesøk for samtale det året man fyller 75, 80 og 85 år. Utover dette kan alle pensjonister og pårørende ta kontakt for råd, veiledning og informasjon. Tilbudet er frivillig og kostnadsfritt. Samtale kan avtales ved henvendelse til vårt kontor.

Hjemmebesøkene innebærer en samtale med råd og veiledning rundt aktuelle temaer innen:

  • Bolig
  • Livssituasjon
  • Sosialt nettverk
  • Fysisk aktivitet
  • Kosthold
  • Helse
  • Brannsikkerhet

 

Kontaktinformasjon

Seniorkontaktene har besøksadresse:

Seniorsenteret (Hospitalet)

Niels Carlsensgate 20

1440 Drøbak

Telefon 64 90 62 52

 

Tone Holti (sykepleier)

Mobil 41 53 13 75

E-post tone.holti@frogn.kommune.no

 

Marianne Molle (ergoterapeut)

Mobil 90 79 26 87

E-post marianne.molle@frogn.kommune.no

 

Gruppeleder Rehabilitering

Bjørg Astrid Johannessen

Tlf: 41 53 13 08

 

Ansvarlig enhet

Enhetsleder Bjørg Astrid Johannessen
Telefon 415 31 308
E-post bjorg.johannessen@frogn.kommune.no