Seniorkontaktene

Innhold

Seniorkontakten har som oppgave å jobbe helsefremmede og forebyggende blant kommunens innbyggere over 67 år.

Våre tilbud

Gruppemøte

Årlig gruppemøte med aktuelle tema for å bevare god helse. Man inviteres det året man fyller 76.

Forebyggende hjemmebesøk

Forebyggende hjemmebesøk det året man fyller 80 og 85 år. Hjemmebesøkene innebærer en samtale med råd og veiledning rundt livssituasjon, helse, sosialt nettverk, fysisk aktivitet, kosthold, bolig og brannsikkerhet.

KID - kurs i depresjonsmestring

Dette er et tilbud til deg som opplever du at livet er blitt "grått og trist" i alderdommen. Mange opplever ulike former for tap, som for eksempel dårlig helse, tap av venner og familie. Dette kan medvirke til tristhet, indre uro, engstelse, depresjon eller fysiske smerter. Kurset er både for deg som ønsker å forebygge, og for deg som ikke har det så bra.

Kurset bygger på kognitiv teori, hvor du lærer metoder og teknikker som kan benyttes for å mestre belastning knyttet til denne fasen i livet. Det vil også være fokus på livet her og nå med enkel meditasjon. Kurset er ikke en samtalegruppe, men basert på opplæring for «hjelp til selvhjelp».

Ta kontakt for å høre mer om kurset.

 

Alle pensjonister og pårørende kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.  

Ta kontakt

Tone Holti  41 53 13 75 E-post

Besøksadresse: Seniorsenteret (Hospitalet), Niels Carlsensgate 20, 1440 Drøbak

Postadresse: Pb 10, 1441 Drøbak

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, Omsorg og Koordinering

Enhetsleder     Maria Nordlander Flatøy
Telefon 415 31 410
E-post maria.flatoy@frogn.kommune.no