Rehabilitering i hjemmet

Innhold

Kommunens innsatsteam er et tverrfaglig team som består av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. Innsatsteamet gir tilbud om rehabilitering i hjemmet til personer med endret livssituasjon i form av sykdom, skade og nedsatt funksjonsevne.

Rehabilitering i hjemmet gis i en tidsavgrenset periode hvor målet er å mestre hverdagen på best mulig måte.  

Tjenesten er gratis. 

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering i Frogn kommune

«Hva er viktig for deg?»

Det er mange som med alder, sykdom eller skade opplever at hverdagen blir utfordrende. Det kan for eksempel være at det ikke lengre er like enkelt å gjøre rent i boligen, gå til butikken, lage mat eller stelle seg selv og komme seg opp av sengen. Hverdagsrehabilitering innebærer å trene på å mestre hverdagens aktiviteter. Treningen foregår hjemme hos deg eller i ditt nærmiljø, og innsatsen er tidsavgrenset og målrettet. Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet «Hva er viktig for deg?». Vi tar utgangspunkt i dine mål og hvilke aktiviteter som er viktig for deg å mestre nå. Tilbudet gis som et tett tverrfaglig samarbeid mellom hjemmebaserte tjenester, fysio- og ergoterapeuter og kommunens innsatsteam.  Vi starter med et kartleggingsbesøk for å gjøre en helhetlig vurdering av livssituasjonen og det utarbeides en aktivitetsplan for rehabilitering. Alle aktuelle tjenester vil videre ha fokus på hva som er viktig for deg og trening i disse aktivitetene. Målet er at våre innbyggere skal være lengst mulig aktiv i eget liv – i eget hjem!

Ønsker du å vite mer om Hverdagsrehabilitering? Kontakt Søknadskontoret i Frogn kommune på telefon 64 90 62 00.

Ta kontakt

Søknadskontoret 64 90 62 00  
Innsatsteamet 64 90 62 78 E-post

 

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, Omsorg og Koordinering

Enhetsleder     Maria Nordlander Flatøy
Telefon 415 31 410
E-post maria.flatoy@frogn.kommune.no