Rehabilitering i hjemmet

Innhold

Kommunens tverrfaglige rehabiliteringsteam består av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. Teamet gir tilbud om rehabilitering både på korttidsavdelingen på Ullerud Helsebygg og i hjemmet til innbyggere med endret livssituasjon i form av sykdom, skade og nedsatt funksjonsevne.

Rehabilitering i hjemmet gis i en tidsavgrenset periode hvor målet er å mestre hverdagen på best mulig måte.  

Tjenesten er gratis. 

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering i Frogn kommune

«Hva er viktig for deg?»

Det er mange som med alder, sykdom eller skade opplever at hverdagen blir utfordrende. Det kan for eksempel være at det ikke lengre er like enkelt å gjøre rent i boligen, gå til butikken, lage mat eller stelle seg selv og komme seg opp av sengen. Hverdagsrehabilitering innebærer å trene på å mestre hverdagens aktiviteter. Treningen foregår hjemme hos deg eller i ditt nærmiljø, og innsatsen er tidsavgrenset og målrettet. Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet «Hva er viktig for deg?». Vi tar utgangspunkt i dine mål og hvilke aktiviteter som er viktig for deg å mestre nå. Tilbudet gis som et tett tverrfaglig samarbeid mellom hjemmebaserte tjenester, fysio- og ergoterapeuter og kommunens innsatsteam.  Vi starter med et kartleggingsbesøk for å gjøre en helhetlig vurdering av livssituasjonen og det utarbeides en aktivitetsplan for rehabilitering. Alle aktuelle tjenester vil videre ha fokus på hva som er viktig for deg og trening i disse aktivitetene. Målet er at våre innbyggere skal være lengst mulig aktiv i eget liv – i eget hjem!

Ta kontakt

Vi holder til i Grenåveien 1, og har inngang 2 på baksiden av bygget, ved siden av hjemmesykepleien.

Alle besøkende skal ha gjort avtale på forhånd.

Ta kontakt på tlf. 901 49 700 eller e-post soknadskontoret@frogn.kommune.no for spørsmål eller avtale.

I henhold til arkivforskriften blir all e-post vurdert ført i kommunens offisielle arkiv med offentlige postlister.

Postadresse:
Frogn kommune
Søknadskontoret helse og omsorg
Postboks 10
1441 Drøbak

Kart 

 

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, Omsorg og Koordinering

Enhetsleder     Maria Nordlander Flatøy
Telefon 415 31 410
E-post maria.flatoy@frogn.kommune.no