Plan for legetjenesten Frogn kommune 2021-2024

Plan for legetjenester i Frogn kommune er politisk forankret, og er et verktøy for arbeidet med legetjenesten i Frogn kommune.

Plan for legetjenesten i Frogn kommune

 Legeplan for Frogn kommune 2021-2024.docx

Formål

Plan for legetjenesten Frogn kommune 2021-2024 skal gi en oversikt over det allmennmedisinske og samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen, dagens situasjon, utfordringer og mål. Den samlede legetjenesten inngår i Frogn kommunes helse- og omsorgstjeneste.

Planen beskriver også hva som forventes i årene fremover og gir forslag til hensiktsmessige prioriteringer. Planen bidrar til å sikre likeverdige og faglig gode helsetjenester til befolkningen.

Hovedmål

Hovedmålene for Frogn kommunes legetjenester er:

  • Gi kommunens innbyggere legetjenester med tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet
  • Sikre god rekruttering og stabilitet i legetjenestene