Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2022

Habilitering og rehabilitering innebærer å styrke innbyggernes mulighet til å opprettholde og/eller gjenvinne funksjon og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet, samt forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester

Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2022

Plan for habilitering og rehabilitering (pdf)

Formål

Formålet med kommunens plan for habilitering og rehabilitering er å sikre at innbyggere med behov for re-/habilitering tilbys og ytes tjenester som kan bidra til læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltagelse.

Med utgangspunkt i nasjonale og kommunale føringer angir denne planen, i tillegg til å beskrive dagens tjenestetilbud, en retning og mål for utvikling av habilitering- og rehabiliteringsfeltet i Frogn kommune. Planen peker på sentrale fokusområder og ser fremtidige behov.