Legevakt og fastlege

Innhold

Legevakt

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet.

Ring 116 117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg.  Gjelder alle dager og alle tider på døgnet. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Frogn kommune har sin legevaktordning lokalisert til Follo Legevakt ved Ski sykehus hele døgnet.

Besøksadresse Follo legevaktsentral
Ski Sykehus
Vardåsveien 3
1400 Ski

Vis på kart

Hvem skal jeg ringe?

 • Fastlegen din i åpningstiden

 • Legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente

 • 113 når det er akutt og står om liv ​

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig bør du alltid ringe fastlegen først.

Mer informasjon om legevakt (Helsenorge)

Fastlegene

​Hvis du trenger hjelp på dagtid skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det.

Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder sykemelding, fornying av resept, varige og kjente plager uten akutt forverring.

Britanniatorget legesenter

Kontaktinformasjon Britanniatorget legesenter

Adresse:     Storgt. 27, 1440 Drøbak
Telefon:      64 90 76 40
Nettside:     http://britanniatorget-legesenter.no

Fastleger

Petra Brüning

Kari Handeland

Solveig S. Haraldsen

Julie Kirk

Michael Zwaig

Drøbak legesenter

Kontaktinformasjon Drøbak legesenter

Adresse:   Dyrløkkeveien 15, 1448 Drøbak 
Telefon:    64 90 51 10
Nettside:   https://helserespons.no/web/drobak/

Fastleger

Olav Heie

Neelesh Kasbekar

Kirk har flyttet sin praksis til Britannatorget Legesenter fra 1.august 2020.

Heer legekontor

Kontaktinformasjon Heer legekontor

Adresse:    Heerveien 9, 1445 Drøbak
Telefon:     64 93 60 06
Nettside:    http://www.heerlegekontor.no

Fastleger

Arif Iqbal

Legene Stephansen

Kontaktinformasjon Legene Stephansen

Adresse:    Storgt. 18, 1440 Drøbak
Telefon:     64 90 77 90
Nettside:    http://www.legenestephansen.no

Fastleger

Fredrik Stephansen

Stig Stephansen

Seaside legesenter

Kontaktinformasjon Seaside Legesenter

Adresse:   Storgt. 38, 1440 Drøbak
Telefon:    64 90 76 50
Nettside:   https://seasideklinikken.klinikk.pasientsky.no/no

Fastlege

Omid Hosseini

Marthe Sem

Storgata legesenter

Kontaktinformasjon Storgata legesenter

Adresse:    Storgt. 27, 1440 Drøbak 
Telefon:     64 90 59 10
Nettside:   http://www.storgatalegesenterdrobak.no/

Fastlege

Salah Fadel Hussein

Bytte fastlege?

Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste.

Bytt fastlege

Kommuneoverlegen

Kommuneoverlege

Merete Anine Nordaas Hvistendahl

Henvendelser til kommuneoverlegen skjer via Servicetorget tlf. 64 90 60 00

Kommunelege II

Solveig S. Haraldsen. Jobber onsdager, tlf. 64 90 62 62

Ansvarlig enhet

Enhet for helse, omsorg og koordinering
Enhetsleder Maria Norlander Flatøy
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 415 31 410
E-post Maria Norlander Flatøy
Enhetens oppgaver og mål:

I enhet for helse, omsorg og koordinering finner du

 • hjemmetjenester, som hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA (brukerstyrt personlig assistanse), til innbyggere som trenger praktisk og medisinsk hjelp i hverdagen på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne

 • fysio- og ergoterapitjenester for voksne, som skal bidra til å bedre og vedlikeholde funksjonsevne, fremme og tilrettelegge for meningsfull aktivitet

 • kreftkoordinator og demenskoordinator, som tilbyr støtte, råd og veiledning til personer som er rammet av kreft- eller demenssykdom og deres pårørende

 • søknadskontoret helse og omsorg, som tildeler tjenester med utgangspunkt i søkerens hjelpebehov og ressurser etter gjeldende lovverk og retningslinjer

 • kommunalt hjelpemiddellager, som har utleie av hjelpemidler ved kortvarige behov, og hjelpemiddelteknikere som kan veilede og hjelpe med montering og vedlikehold

 • dagsenter for eldre og demente som ønsker et mer aktivt og sosialt liv

Enheten har i tillegg ansvar for

 • fastlegeordningen i kommunen, i nært samarbeid med kommuneoverlegen
   
 • oppfølging av fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og

 • beregning og oppfølging av betaling for langtidsplass i sykehjem (søknadskontoret)


Vi har det overordnede ansvaret for at du som innbygger får et helhetlig og koordinert tilbud. Alle som har behov for flere helse- og omsorgstjenester over en viss tid kan få en IP (individuell plan) og koordinator.
                                  

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat