Kreftomsorg - regionale tilbud

Innhold

Temakafe

Kreftforeningen arrangerer temakafe for kreftpasienter og pårørende i Nordre Follo og omegn. Se vårens program for temakafeen.

Treffpunkt - møteplass for barn og unge pårørende

Treffpunkt er Kreftforeningsens møteplass for barn og unge mellom 6 og 16 år som er pårørende eller etterlatt.