Kreftomsorg i Frogn

Har du kreft eller kjenner du noen som har kreft? Frogn kommune har kreftkoordinator som kan være en støttespiller.

Innhold

Hva kan kreftkoordinator bistå med?

 • Kartlegge situasjonen sammen med deg.
 • Sørge for at nødvendig råd og veiledning blir gitt.
 • Bidra til at du og/eller dine pårørende har noen å snakke med dersom du/dere skulle ønske dette.
 • Ha oversikt og kan gi informasjon om ulike tjenester, rettigheter og tilbud.
 • Bidra til planlegging og koordinering av tjenester ved behov.

Kreftteam

Målgruppe: Kreft eller ALS.

Teamet består av kreftkoordinator i 100% stilling, fysioterapeut og ergoterapeut ved behov. Vi følger opp innbyggere som har fått en palliativ diagnose, og kan:

 • tilby jevnlig oppfølging og samtaler
 • kartlegge symptomtrykk og behov for tiltak
 • bistå med å tilrettelegge for en best mulig hverdag for pasient og pårørende

  Brosjyre kreftkoordinator og kreftteam

Trenings- og gruppetilbud

Frogn kommune har samlet all informasjon som gjelder koronavirus på en egen side. Her finner du oppdatert informasjon om endringer i våre tilbud og tjenester som følge av epidemien.

Gå til oppdatert informasjon om korona i Frogn kommune og status for våre gruppetilbud.

Tilbudet "Kraft etter kreft" starter opp igjen mandag 17. januar 2022 kl. 14.00. Boksehallen er stor og luftig, så det skal gå fint å tilrettelegge i forhold til gjeldende krav til avstand for innendørstrening.

«Kraft etter kreft» startet opp i september 2019, i samarbeid med Folkehelsekoordinator Kristina Thomassen, DFI, fysioterapeut Tommy Nilsen og kreftkoordinator Elisabeth Nilsen. På disse gruppetimene vil man møte folk som er i ulike faser i et kreftforløp. De som forsøke å opprettholde litt aktivitet under behandling, og de som vil begynne å trene seg opp igjen etter endt behandling. Tilbudet består av enkel styrketrening, hvor fysioterapeut tilrettelegger treningen sånn at hver enkelt skal kunne kjenne mest mulig mestring. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger så langt, og ønsker flere deltagere hjertelig velkommen.

Tilbudet ligger innunder «Aktiv på dagtid», og treningen styres av fysioterapeut Tommy Nilsen. Du er velkommen til å prøve en aktivitet før du melder deg inn. Møt opp og ta en prat med instruktøren.

Tid:    Hver mandag kl. 14.00
Sted:  Sportshallen (boksehallen) ved Seiersten stadion, Belsjøveien 2

Ta gjerne kontakt med kreftkoordinator hvis du har spørsmål om tilbudet.

Lenke til DFI - Aktiv på dagtid

Kreftforeningen arrangerer temakafe for kreftpasienter og pårørende i Nordre Follo og omegn.

Her finner du informasjon om høstens program (kreftforeningen.no).

Treffpunkt er Kreftforeningsens møteplass for barn og unge mellom 6 og 16 år som er pårørende eller etterlatt.

Kreftforeningen låner ut 80 KOMP til mennesker som har eller har hatt kreft, som har behov for dette som hjelpemiddel for å opprettholde kontakten med sitt nettverk.

KOMP ser ut som et stort nettbrett, men er vesentlig enklere i bruk. Det er skreddersydd for eldre med begrensede digitale ferdigheter, redusert syn, hørsel eller motorikk. 

Les mer om Kreftforeningen tilbud om utlån av KOMP.

Ta kontakt

Hvem kan ta kontakt?

 • Du som har eller har hatt en kreftsykdom.
 • Du som er pårørende til en som er rammet av kreft.
 • Barn og unge som er pårørende til en som har kreft.

Hvordan ta kontakt?

 • Du eller dine pårørende kan ringe eller sende e-post, eller be andre ta kontakt på dine vegne.
 • Du trenger ikke henvisning.
 • Dette er en gratis tjeneste.

Kreftkoordinator: Iselin Iversen, vikar for Elisabeth Nilsen fra 15.08.2022.

Telefon: 474 68 526

E-post: iselin.iversen@frogn.kommune.no 

Besøksadresse: Grenåveien 1, inngang 2 på baksiden av bygget. Følg skilt til Søknadskontoret.

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, omsorg og koordinering
Enhetsleder Maria Nordlander Flatøy
Telefon 64 90 60 00
E-post Maria Nordlander Flatøy
 Enhetens oppgaver og mål:

I enhet for helse, omsorg og koordinering finner du

 • hjemmetjenester, som hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA (brukerstyrt personlig assistanse), til innbyggere som trenger praktisk og medisinsk hjelp i hverdagen på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne

 • fysio- og ergoterapitjenester for voksne, som skal bidra til å bedre og vedlikeholde funksjonsevne, fremme og tilrettelegge for meningsfull aktivitet

 • kreftkoordinator og demenskoordinator, som tilbyr støtte, råd og veiledning til personer som er rammet av kreft- eller demenssykdom og deres pårørende

 • søknadskontoret helse og omsorg, som tildeler tjenester med utgangspunkt i søkerens hjelpebehov og ressurser etter gjeldende lovverk og retningslinjer

 • kommunalt hjelpemiddellager, som har utleie av hjelpemidler ved kortvarige behov, og hjelpemiddelteknikere som kan veilede og hjelpe med montering og vedlikehold

 • dagsenter for eldre og personer med demens som ønsker et mer aktivt og sosialt liv

Enheten har i tillegg ansvar for

 • fastlegeordningen i kommunen, i nært samarbeid med kommuneoverlegen
   
 • oppfølging av fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og

 • beregning og oppfølging av betaling for langtidsplass i sykehjem (søknadskontoret)


Vi har det overordnede ansvaret for at du som innbygger får et helhetlig og koordinert tilbud. Alle som har behov for flere helse- og omsorgstjenester over en viss tid kan få en IP (individuell plan) og koordinator.
                                  

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat