Helsepersonell

Frogn kommune søker helsepersonell til beredskap i forbindelse med korona pandemien. Kanskje er du pensjonist med relevant utdanning? Kanskje er du permittert men har helsefaglig kompetanse? Vi forbereder oss på ulike scenarier i utviklingen av koronasmitten, og hvordan vi best kan sikre forsvarlige helsetjenester til våre innbyggere. En løsning er å etablere en pool med ulike helsefaglig kompetanse.

korona
Beredskapspool for helsepersonell; sykepleier, hjelpepleier, lege, medisinstudent  eller annet helsepersonell

Arbeidsoppgaver

Oppgaver innenfor sykehjem, hjemmetjenesten, rus/psykisk helse, boliger mennesker med funksjonsnedsettelse.

Eksempel på kvalifikasjoner

 • Sykepleier
 • Helsesykepleier
 • Jordmor
 • Vernepleier
 • Fysioterapeut
 • Lege
 • Hjelpepleier
 • Medisinstudent
 • Sykepleiestudent
 • Andre helsefagstudenter
 • Pleie og omsorgsarbeider
 • Ufaglært med relevant erfaring fra pleie og omsorgstjenester

Personlige egenskaper

Vi søker helsepersonell for rask tiltredelse ved behov i forbindelse med vår beredskap.
Du må være fleksibel, endringsvillig og motivert for å gå inn i ulike situasjoner.

Vi tilbyr

Midlertidig engasjement med lønn i tråd med gjeldende avtaleverk.
Gyldig, oppdatert politiattest i forbindelse med ansettelse.

 

Registrer din interesse her