Barn og unge og foresatte

Her finner du informasjon fra skolene og barnehagene, informasjon om barneverntjenesten og informasjon til barn, unge og foreldre om korona

Innhold

Generell informasjon

Helsenorge.no har råd om korona til foreldre, barn og gravide (helsenorge.no)

Skoler og barnehager

Frogn kommune stengte sine skoler og barnehager torsdag 12. mars 2020 kl 13.00. Regjeringen har besluttet barnehager og skoler gradvis vil åpne fra 20. april. 

Kommuneoverlege, enhetsleder for barnehagene og enhetsleder for Frognskolen oppfordrer foreldre og foresatte til å fortsette å forebygge smitte, og kommer med gode råd for hvordan det kan la seg gjøre ved gjenåpning av skoler og barnehager. Les mer om dette her.

Les om dagens situasjon for Frognbarnehagene her

Les om dagens situasjon for Frognskolene her

Tilbud til barn av foresatte med kritiske samfunnsfunksjoner

Skolene og barnehagene vil være betjent og ta i mot barn av innbyggere i samfunnskritiske funksjoner. Fra mandag den 16. mars 2020 vil det bli et samordnet tilbud for de barna som ikke kan være hjemme alene.

Eventuelle spørsmål rettes til den enkelte styrer/rektor. 

Telefonen for barn og unge i Frogn 915 29 905

Har du spørsmål om korona eller bare trenger noen å snakke med? 

Ta kontakt på telefon 915 29 905

Slik snakker du med barn om koronavirus

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus, og Helsedirektoratet har laget en film som retter seg mot barn og unge. I filmen svarer Helen (lege i Helsedirektoratet) på spørsmålene fra Hermine på 13 år.

Se filmen på YouTube her

Les om hva klinikk for krisepsykologi i Bergen har skrevet om hvordan vi kan snakke med barn om koronavirus 

Helsedirektoratets råd om å snakke med barn og unge om koronavirus/covid-19

Barneverntjenesten i Frogn

Barn som opplever skadelige hjemmesituasjoner er enda mer sårbare enn vanlig med karantene, isolasjon og manglende dagtilbud. Er du bekymret for at et barn er i akutt behov for hjelp, er barneverntjenesten fortsatt tilgjengelig.

Barneverntjenesten i Frogn er åpen hver dag mellom kl. 08.00 og 15.00

Kontakt oss på telefon: 474 68 530

Follo barnevernvakt har åpent:

Mandag til torsdag 15:00-08:00

Helger fra fredag kl. 15:00 til mandag kl. 08:00

Helligdager: døgnåpent

Kontaktinfo: 917 19 615

Barneverntjenesten i Frogn har stengt for besøkende på Bølgen, men gjennomfører fortsatt følgende aktiviteter:

·        Mottak av nye bekymringsmeldinger

·        Vi forsetter arbeidet med pågående undersøkelser

·        Vi har fortrinnsvis kontakt på telefon med de familiene vi allerede kjenner til

Akuttberedskapen både hos oss og på Follo barnevernvakt, tar nødvendige hensyn til smittevern knyttet til koronautbruddet

Se vår nettside for mer informasjon om barneverntjenesten

Barneverntjenesten i Frogn - også åpent i koronatider.pdf