Koronavirus: viktig informasjon

Koronaviruset er et tidligere ukjent virus som forårsaker et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker, og i de fleste tilfeller har det kun gitt mild sykdom. Det rapporteres også om enkelte tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall, og da hovedsakelig hos eldre med kronisk sykdom. De fleste som blir smittet, vil få symptomer som minner om en vanlig influensa eller vanlig forkjølelse.

Innhold

 Koronavirus

Er du helsepersonell?

Informasjon for helsepersonell og fastleger finner du her

Frogn kommune vil trenge helsepersonell til oppgaver i våre institusjoner, boliger m.fl.

Se mer og registrer din interesse her

Kommunen er godt forberedt

Kommunen er godt forberedt, og vurderer og iverksetter ulike tiltak for å trygge våre innbyggere. Tjenestetilbudet er noe redusert, men alle tjenester er i drift. Hjemmekontor brukes i utstrakt grad. Rådhuset og Ullerud helsebygg er stengt for besøkende. Under ser du en oversikt fra alle våre enheter.

Informasjon fra alle enheter i Frogn kommune

Vi følger med på situasjonen og følger rådene fra nasjonale myndigheter. Kommunelegen i Frogn samarbeider tett med fastlegene og legevakten og vurderer nødvendige tiltak fortløpende etter hvordan utbruddet utvikler seg.

Vi har løpende vurdert og iverksatt ulike tiltak for å trygge våre innbyggere, se oversikt her:

Siste nytt fra Frogn kommune

NB! Media og andre kan komme med informasjon som ikke er bekreftet på helsemyndighetenes nettsider. Vedtatte råd og informasjon vil publiseres på Folkehelseinsituttet og Helsedirektoratets hjemmesider, og kommunen vil oppdatere egne hjemmesider med ny informasjon som fremkommer der. Det er viktig at alle forholder seg til informasjon fra helsemyndighetene, slik at vi sammen kan forebygge smitte på best mulig måte. 

Folkehelseinstituttes nettsider om korona (fhi.no)

Helsedirektoratets informasjon til befolkningen om korona (helsenorge.no)

Råd til befolkningen

Mistenker du smitte? Lurer du på hva du kan gjøre for å forebygge smitte? Her får du svar på hvem som skal holde seg hjemme, når du skal kontakte helsevesenet og hvem som skal testes.

Skal du arrangere sammenkomst i disse koronatider? Du trenger ikke "spørre om lov". Det er arrangøren sitt ansvar å sikre at arrangementet er forsvarlig. Det er ikke forbudt å ha arrangementer. Et godt gjennomtenkt opplegg vil kunne la seg gjennomføre også innenfor smittevernreglene.

Den som ønsker å invitere til samling må:

  • Sjekke siste råd og retningslinjer på helsedirektoratet og FHI og være kjent med disse
  • Gjøre en risikovurdering av arrangementet som planlegges og skriv en plan for hvordan det skal gjennomføre i henhold til reglene.
  • Tenke spesielt på hvordan man skal begrense oppmøtet til 50 personer
  • Vurdere om ditt arrangement vil samle flere enn de som er invitert? Vil det kunne tiltrekke seg publikum? Hvordan skal du som arrangør håndtere en situasjon der det samles fler enn planlagt?
  • Sørg for å informere de inviterte om at de ikke kan delta dersom de har symptomer på luftveisinfeksjon og ha et system for å sende disse hjem igjen dersom de likevel skulle møte opp.
  • Tilrettelegge for at deltagerne kan følge de personlige smittereglene
  • Og viktigst av alt: VITE HVEM ER TILSTEDE OG HVORDAN SKAL DE KONTAKTES

I alle samlinger av mennesker vil det være en risiko for smitte. Dersom dette skulle skje, må den ansvarlige arrangøren kunne overlevere lister med navn og kontaktinformasjon til de som var tilstede og bistå kommunen slik at smitteoppsporingsarbeidet blir raskt og presist.

Informasjonsside til barn, unge og foresatte

Her finner du informasjon fra skolene og barnehagene, informasjon om barneverntjenesten og informasjon til barn, unge og foreldre om korona.

Endringer ved helsestasjonen i forbindelse med Covid-19

Helsestasjonen er åpen hver dag, men har kun timebestilling.

Er du syk, eller i karantene, og har time? Ta kontakt med oss på telefon 64 90 62 62 før avtalen. Du skal da IKKE møte opp på helsestasjonen.

Andre retningslinjer som gjelder nå:

-Kom presis til timen. Hovedinngangen til Bølgen er stengt og en fra helsestasjonen vil hente dere ved inngangen. Vent utenfor til du blir hentet selv om andre går inn i bygget.

-Vask og sprit hender når dere kommer og sprit hender når dere forlater bygget.

-Gravide må komme til kontroller alene, og én forelder kan følge barnet til kontroll.

-Åpen helsestasjon er avlyst og hjemmebesøk kan bli erstattet av konsultasjon på helsestasjonen.

-Gruppekonsultasjoner avlyses og erstattes av individuelle konsultasjoner etter behov.

-Ring oss på tlf 64 90 62 62 om du er usikker på om du kan komme, eller trenger veiledning.

 

Oppfordrer alle til å følge Frogn helsestasjon på FacebookJ Her legger vi ut nyttig informasjon.

Frivillig innsats

Er du i hjemmeisolasjon eller – karantene og har behov for innkjøp og levering av dagligvarer? Eller ønsker du å bidra med innkjøp og leveringer? Frogn kommune gir deg denne tjenesten i samarbeid med Drøbak Frogn Idrettslag og Frivilligsentralen. 

Frogn kommunens tiltak og bestemmelser

Hvilke kommunale bygg holder stengt? Hvilke tiltak er gjort for å styrke beredskapen? 

Fra 12. mai kan pasienter/beboere som er i stand til å ta imot besøk utendørs treffe pårørende utenfor institusjonen. Det kan også, under visse forutsetninger, tilrettelegges for at alvorlige syke kan få besøk innendørs.

Dette har vært svært etterlengtet, men vi må fortsatt sørge for at smittevernhensynet ivaretas og at dette blir en trygg og god opplevelse for alle parter.

Regler for besøk på Ullerud helsebygg

Med bakgrunn i signaler fra myndighetene og vurderinger fra enhetsleder på helsebygget og kommuneoverlegen har Frogn kommune vedtatt følgende regler for besøk på Ullerud helsebygg:
• Pasienter/beboere som er i stand til å ta imot besøk utendørs kan treffe pårørende utenfor helsebygget. Alle besøk må avtales med avdelingen, avdelingen må kontaktes i god tid. Besøkstiden er fra kl. 11.00-1800. Det bes om at besøket begrenses til 45 minutter.
• Pasienter/beboere som er alvorlig syke, eller av andre grunner ikke er i stand til å møte pårørende utendørs, gis mulighet til å ta imot besøk innendørs. Eget rom vil bli tilrettelagt. Dette må begrenses til et minimum.  Besøk må avtales med avdelingen.

Følgende smittevernrutiner må ivaretas for besøk:

1. Pårørende som har oppholdt seg i land utenfor Norden, eller har hatt symptomer med feber, sår hals og hoste de siste 14 dagene, kan ikke komme på besøk.
2. Pårørende som er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontant med noen som har fått påvist korona kan ikke komme på besøk.
2. Pårørende skal avtale tidspunkt for besøk med avdelingen på forhånd, og må vente ved inngangen på at personalet følger pasienten dit.
3. For å lette arbeidet med eventuell smittesporing, må besøk dokumenteres i besøksprotokoll.
4. Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Helsebygget legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig.
5. Her som ellers i samfunnet må alle tilstrebe å holde minst 1 meters avstand til ansatte og til pasienten.
6. Pårørende og pasient kan dessverre ikke benytte besøket til kjøretur.
7. Hver pasient kan maksimalt ta imot 4 besøkende ved hvert besøk.
8. Mat/drikke: medbringes av besøkende om ønskelig. Det brukes engangsutstyr, tas også med av besøkende.
Pårørende bes begrense besøkene til et minimum.  
Velkommen!

Bestemmelser som gjelder næringsliv, idrett og kultur

Hvilke virksomheter er stengt? Hvilke råd skal de som holder åpent følge? Her finner du informasjon om vedtak fattet av helsemyndighetene, råd til varehandel og arbeidsgivere.

Norske konsertarrangører har publisert oppdatert veileder for konserter og arrangementer. Se mer her:

https://www.konsertarrangor.no/koronaviruset/2020/smittevernveileder-for-konserter-og-arrangementer-under-covid-19-utbruddet/

Informasjonssider, hjelpetelefoner og materiell

Anbefalte kilder til informasjon, støttetelefoner, plakater og informasjonsmateriell