Kommunalt hjelpemiddellager

Kommunalt hjelpemiddellager har ulike hjelpemidler for utleie til personer med redusert funksjonsevne ved kortvarig eller varig behov. Hjelpemiddellageret holder til i Holterveien 24.

Innhold

Personer med kortvarig (mindre enn 2 år) redusert funksjonsevne på grunn av sykdom eller skade, kan leie hjelpemidler fra kommunes eget hjelpemiddellager.

Hva kan leies?

Det kommunale hjelpemiddellageret har begrenset sortiment. De mest vanlige hjelpemidlene ved kortvarig behov er: krykker, rullator, manuell rullestol, arbeidsstol, dusj - og toalettstol, terskeleliminator og støttehåndtak.Dersom behovet for hjelpemidlet blir varig, vil man få hjelp til å søke varig utlån.

Hjelpemiddeltekniker har oversikt over sortimentet og ansvar for utlevering fra kommunalt hjelpemiddellager. Han står for utkjøring og montering av hjelpemidler fra både kommunalt korttidslager og Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus. Det er også mulig å hente hjelpemidlene selv.   

Priser
Krykker kr. 100,-
Støttehåndtak kr. 100,-
Alle andre hjelpemidler kr. 100,-

Bruker betaler maks kr. 300,- i leie av hjelpemidler pr år. (Krykker og støttehåndtak kommer i tillegg). 

Utlån ved varig behov

Personer som har varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av skade eller sykdom, kan få støtte til tekniske hjelpemidler som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre evnen til å løse praktiske problemer i dagliglivet eller for å kunne bli pleiet i hjemmet.

Søknadsskjema for tekniske hjelpemidler fylles ut av brukeren i samarbeid med en fagperson, eksempelvis ergoterapeut eller fysioterapeut. Søknaden sendes deretter til Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus for vurdering og mulig vedtak. Etter vedtak blir hjelpemidlene levert til kommunens hjelpemiddellager som formidler dette videre til brukerne.

Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus er lokalisert på Økern i Oslo og låner ut hjelpemidler ved varig behov. Utlån fra Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus er gratis. 

Kontakt

Hjelpemiddeltekniker kan nås på telefon 415 31 371.