Hjelp i hjemmet

Oversikt over tjenester som kan hjelpe deg som bor hjemme.

Innhold

Hjemmetjenester
Hjemmesykepleie, praktisk bistand, hjemmehjelp, trygghetsalarm

Hjelpemidler
Kommunalt hjelpemiddellager, støtte til hjelpemidler, montering og vedlikehold, Brukerpass

Matombringing, middag levert hjem
Om tjenesten, kosttyper, levering, avbestilling, pris, fakturaspørsmål

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Hva er BPA, hvem har rett til tjenesten, arbeidslederrollen

Velferdsteknologi
Hva er velferdsteknologi, tekniske hjelpemidler, GPS, trygghetsalarm, KompPro, medisindispenser

Kreftomsorg
Kreftkoordinator, råd og veiledning, samtalegruppe for pårørende

Demenskoordinator Hva er demens? kurs og tilbud, samtalegruppe, pårørendegruppe

Dagsenter for eldre og personer med demens Aktivitet, sosialisering, mosjon, kosthold, Raskebekken, Lindehagen