Godt seniorliv

Formålet med prosjekt Godt seniorliv er å motvirke ensomhet og passivitet, skape aktivitet, deltagelse, sosialt fellesskap og møteplasser for seniorer. Gjennom igangsetting av ulike tiltak i 2022, vil prosjektet jobbe for å fremme denne målsetning i Frogn kommune.

Innhold

Godt seniorliv

Godt seniorliv er et tiltak i Frogn kommune driftet av enhet for helse, omsorg og koordinering. Godt seniorliv har vokst frem i forbindelse med reformen "Leve hele livet"- en kvalitetsreform for eldre lansert i 2018. Hensikten med denne reformen er at seniorer og eldre skal mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig aldersom. Under kan du lese mer om innholdet i Godt seniorliv.

Helsestasjon for voksne

Helsestasjon for voksne åpnet 1. juni 2022. Helsestasjonen er et tilbud for voksne over 67 år, bosatt i Frogn kommune. Målet med helsestasjonen er at vi skal tilby en gratis og uforpliktende samtale om hvordan du ser for deg årene fremover, blant annet med tanke på helse, bolig og hverdagsliv. Helsestasjonen skal også være et sted du kan oppsøke for å få informasjon om eksisterende tilbud i kommunen, både kommunale og private.

Time på helsetasjonen inkluderer en enkel helsesjekk (blodtrykk, vekt og høyde), og test av fysisk funksjon (Senior Fitness Test). Det er ingen fastlege knyttet til helsestasjonen, og det er et lavterskeltilbud med fokus på helsefremmende arbeid og dine ressurser.

Helsestasjonen er lokalsert på Ullerud helsebygg, inngang A, 2 etasje. Det er heis i umiddelbar nærhet.

Åpningstider: Onsdag og torsdag ettter avtale. Se kontaktinformasjon i menyen til venstre.

Seminardager

Det vil i 2022 avholdes to seminardager (vår og høst) med aktuelle temaer for en god og verdig aldersom. Seminarene foregår på Smia og annonseres på forhånd på Frogn kommunes Facebookside, hjemmeside, informasjonsavisen og andre aktuelle kanaler.

Informasjon om seminardag 13.06.2022

Første seminardag ble avholdt 13.06.2022. Tema her var aldring, helse og bolig. Dagen varte fra 10.00- 1445, hvor syv ulike foredragsholdere bidro med innlegg. Under kan du se programmet.

 

Informasjon om seminardag 13.09.2022

Neste seminardag er 13.09.2022 på Smia. Program kommer! Det er mulighet for å melde seg på allerede i dag, se kontaktinformasjon i menyen til venstre.

Kontaktinformasjon

E-post: Godtseniorliv@frogn.kommune.no

Telefon: 901 05 169

Benyttes både for å bestille time på helsestasjonen, og for påmelding til seminardag 13.09.2022.

Følg oss gjerne på Facebook: "Godt seniorliv i Frogn kommune"

Aktuelle linker

Planleggelitt.no

FHI- Fysisk aktivitet i Norge

Seniorbrosjyre

Frogn i bevegelse/digital trening