Godt seniorliv

Formålet med prosjekt Godt seniorliv er å motvirke ensomhet og passivitet, skape aktivitet, deltagelse, sosialt fellesskap og møteplasser for seniorer. Gjennom igangsetting av ulike tiltak i 2022, vil prosjektet jobbe for å fremme denne målsetning i Frogn kommune.

Innhold

Godt seniorliv

Godt seniorliv er et tiltak i Frogn kommune driftet av enhet for helse, omsorg og koordinering. Godt seniorliv har vokst frem i forbindelse med reformen "Leve hele livet"- en kvalitetsreform for eldre lansert i 2018. Hensikten med denne reformen er at seniorer og eldre skal mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Under kan du lese mer om innholdet i Godt seniorliv.

Helsestasjon for voksne

Helsestasjon for voksne åpnet 1. juni 2022. Helsestasjonen er et tilbud for voksne over 67 år, bosatt i Frogn kommune. Målet med helsestasjonen er at vi skal tilby en gratis og uforpliktende samtale om hvordan du ser for deg årene fremover, blant annet med tanke på helse, bolig og hverdagsliv. Helsestasjonen skal også være et sted du kan oppsøke for å få informasjon om eksisterende tilbud i kommunen, både kommunale og private.

Time på helsetasjonen inkluderer en enkel helsesjekk (blodtrykk, vekt og høyde), og test av fysisk funksjon (Senior Fitness Test). Det er ingen fastlege knyttet til helsestasjonen, og det er et lavterskeltilbud med fokus på helsefremmende arbeid og dine ressurser.

Helsestasjonen er lokalsert på Ullerud helsebygg, inngang A, 2 etasje. Det er heis i umiddelbar nærhet.

Åpningstider: Onsdag og torsdag ettter avtale. Se kontaktinformasjon i menyen til venstre.

Seminardager

Det vil i 2022 avholdes to seminardager (vår og høst) med aktuelle temaer for en god og verdig alderdom. Seminarene foregår på Smia og annonseres på forhånd på Frogn kommunes Facebookside, hjemmeside, informasjonsavisen og andre aktuelle kanaler.

Informasjon om seminardag 13.09.2022

Tirsdag 13. september kl. 09.45-14.00 inviterer Frogn kommune til høstens seminardag for voksne over 67 år på Smia.

Seminaret er det andre av totalt to i 2022 med fokus på hvordan tilrettelegge for en god alderdom. Temaene for høstens seminar er blant annet økonomi, aktivt seniorliv og frivillighet. Det vil bli en kombinasjon av foredrag og stands. Temaene er valgt ut med bakgrunn i kvalitetsreformen "Leve hele livet", og etter innspill fra vårens seminardag som ble avholdt 13. 06. 2022.

Seminaret er gratis.

Program seminar 13. september 2022.docx

 

Kontaktinformasjon

E-post: Godtseniorliv@frogn.kommune.no

Telefon: 901 05 169

Benyttes både for å bestille time på helsestasjonen, og for påmelding til seminardag 13.09.2022.

Følg oss gjerne på Facebook: "Godt seniorliv i Frogn kommune"

Aktuelle linker

Planleggelitt.no

FHI- Fysisk aktivitet i Norge

Seniorbrosjyre

Frogn i bevegelse/digital trening