Fysioterapi og ergoterapi

Innhold

Kommunens fysioterapeuter gir tjenester for å bedre og vedlikeholde funksjonsevnen, og vi har fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak.

Fysioterapi for barn 0-20 år

0-6 år

Fysioterapeut for barn 0-6 år har kontor på Rådhuset i tilknytning til helsestasjonen. Fysioterapeuten gir tilbud om undersøkelse og behandling på helsestasjonen, i barnehagene og i hjemmet.

Kontakt spesialfysioterapeut Kjersti Johansen på telefon 64 90 62 63.

 6-20 år

Skolefysioterapeuten gir tilbud til skolebarn i alderen 6-20 år, og gir tilbud om undersøkelse og behandling på skolene eller i hjemmet.

Kontakt spesialfysioterapeut Mari Ellefsen på telefon 400 27 376.

Fysioterapi for voksne over 18 år

Fysioterapeutene gir tjenesten i brukernes hjem og institusjoner. Hjemmebehandling gis til personer som ikke er i stand til å kunne komme seg ut av boligen for å motta fysioterapi på privat institutt.

Fysioterapeutene gir tilbud om:

  • Undersøkelse, vurdering og behandling/rehabilitering
  • Forebyggende tiltak, råd og veiledning til brukere, pårørende og samarbeidspartnere.
  • Gruppetilbud som KOLS-skole og Styrke- og balansegruppe

 

Kontaktinformasjon:

Spesialfysioterapeut Wenche Sunde, telefon 64 90 65 07

Spesialfysioterapeut Rita C. Kirsten, telefon 64 90 65 13

Turnusfysioterapeut, telefon 64 90 65 16

Ergoterapitjenesten

Ergoterapeutene jobber for å fremme helse gjennom aktivitet ved å støtte mennesker til å utføre daglige aktiviteter og delta i samfunnet. Ergoterapeutene gir tjenesten i brukernes hjem, institusjoner, skoler og barnehager. Ergoterapeutene samarbeider tett med NAV-hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus og kommunal hjelpemiddel lager.

Ergoterapeutene gir tilbud om: 

  • Kartlegging og vurdering av funksjonsevne
  • Tilpasning av bolig og omgivelser 
  • Vurdering, formidling og opplæring av tekniske hjelpemidler

Kontakt ergoterapeut for barn 0-20 år: Jeanett Rudrud Hansen, telefon 64 90 65 03 / 41 53 13 34

 

Kontakt ergoterapeut for voksne over 20 år: Rajiv Kumar, telefon 64 90 65 15 / 41 53 14 11

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale til tilbud om undersøkelse og behandling til alle aldersgrupper etter rekvisisjon fra lege. Tjenesten gid både individuelt og i grupper, og utføres primært på fysikalske institutter same noe hjemmebehandling.  

 

Aamodt Fysikalske Institutt

Wienerbrødskjæringa 6, 1440 Drøbak

Telefonnummer: 64 93 20 11

Åpningstider: 08.00 - 16.00

Telefontid: 08.00 - 12.00

 

Fysioterapeuter med driftsavtale:

Morten Aamodt

Margarete Aamodt

Andrè Jonhaugen

Linda Aae Litland

Bârbel Schaab

Grethe Weydahl

 

Spesialkompetanser: Psykomotorisk fysioterapi, allmenn fysioterapi og medisinsk treningsterapi (MTT), Basal kroppskjennskap, RedCord behandling, trykkbølgebehandling og akupunktur.

Treningsgrupper: Basal kroppskjennskap, medisinsk treningsterapi (MTT), AktivA (artrosegruppe)

 

Drøbak Tverrfaglige Klinikk

Holterveien 4B, 1440 Drøbak

Telefonnummer:64 98 98 70, fax 64989871

Åpningstider: 07.00 - 15.30

Telefontid: 09.00 - 15.00.

 

Fysioterapeuter med driftsavtale:

Petter Treider

Tommy Nielsen

Monica Sneis

Allmenn fysioterapi, Idrettsskader, Fysiopilatesgrupper

 

Drøbak Fysikalske Institutt

Holterveien 4D, 1448 Drøbak

Telefonnummer: 99 53 04 77

Åpningstider:mand, tirsd og onsd: 7.30 - 15.00, torsd: 11.00 - 18.00, fred: 8.00 - 14.00.

Henvendelser på mobil eller SMS

Fysioterapeut Annegret Åsheim - Lymfødembehandling, motorisk utvikling barn, sansemotorikk, kinesotaping, instruktør BS, svømming og vannaerobic.

Treningsgrupper: Motorisk trening i vann for miltihandicappede barn og vannaerobic for diagnosepasienter.

 

Anne Kari Drivenes Fysikalske Institutt

Dyrløkkebakken 23, 1440 Drøbak

Telefonnummer: 47 34 88 35

Fysioterapeut Anne Kari Drivenes - Psykiatrisk / psykosomatisk fysioterapi

 

Psykomotorisk Fysioterapi

Dyrløkkeveien 2, 1448 Drøbak

Telefonnummer: 90 55 81 16

Åpningstider: 9.00 - 16.30

henvendelser på mobil, SMS eller mail: hennyeng@online.no

Fysioterapeut Henny Enger - Psykomotorisk fysioterapi

Treningsgrupper: Utendørs bevegelsesgruppe etter psykomotoriske prinsipper 

 

Kommunalt hjelpemiddellager har ulike hjelpemidler for utleie til personer med redusert funksjonsevne ved kortvarig eller varig behov. Hjelpemiddellageret er lokalisert i Hestehagen 5, 1448 Drøbak (underetasjen med inngang på nedsiden av bygget).

 

Utleie ved kortvarig behov
Personer med kortvarig (mindre enn 2 år) redusert funksjonsevne på grunn av sykdom eller skade, kan leie hjelpemidler fra kommunes eget hjelpemiddellager.

 

Hva kan leies?
Det kommunale hjelpemiddellageret har begrenset sortiment. De mest vanlige hjelpemidlene ved kortvarig behov er: krykker, rullator, manuell rullestol, arbeidsstol, dusj - og toalettstol, terskeleliminator og støttehåndtak.Dersom behovet for hjelpemidlet blir varig, vil man få hjelp til å søke varig utlån.

 

Frogn kommune har følgende takster ved kortvarig utleie/salg:

Krykker kr.100,- pr stk.
Alle andre hjelpemidler kr.100,- pr. stk.

Støttehåndtak, kr.100,- pr stk (salg)

Bruker betaler maks kr. 300,- i leie av hjelpemidler pr år. (Krykker og støttehåndtak kommer i tillegg).

Hjelpemiddeltekniker har oversikt over sortimentet og ansvar for utlevering fra kommunalt hjelpemiddellager. Han står for utkjøring og montering av hjelpemidler fra både kommunalt korttidslager og Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus. Det er også mulig å hente hjelpemidlene selv.  

 

Utlån ved varig behov
Personer som har varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av skade eller sykdom, kan få støtte til tekniske hjelpemidler som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre evnen til å løse praktiske problemer i dagliglivet eller for å kunne bli pleiet i hjemmet.

Søknadsskjema for tekniske hjelpemidler fylles ut av brukeren i samarbeid med en fagperson, eksempelvis ergoterapeut eller fysioterapeut. Søknaden sendes deretter til Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus for vurdering og mulig vedtak. Etter vedtak blir hjelpemidlene levert til kommunens hjelpemiddellager som formidler dette videre til brukerne.

Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus er lokalisert på Økern i Oslo og låner ut hjelpemidler ved varig behov. Utlån fra Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus er gratis.

 

Kontaktinformasjon:
Hjelpemiddeltekniker tlf: 649 06 497/ 415 31 371/ 415 31 367
Ergoterapeuter for søknader og vurderinger tlf: 64 90 65 15 / 64 90 65 03

Kontaktinformasjon Rehabilitering

Gruppeleder Rehabilitering Bjørg Astrid Johannessen
Telefon 64 90 65 10
Mobiltelefon 41 53 13 08
E-post

bjorg.johannessen@frogn.kommune.no

Besøksadresse: Grande sykehjem, Sorenskriver Ellefsens vei 28, Drøbak, Postadresse:  Pb 10,  1441 Drøbak

Ansvarlig enhet

Enhetsleder Bjørg Astrid Johannessen
Telefon 415 31 308
E-post bjorg.johannessen@frogn.kommune.no