Fysioterapi og ergoterapi

Innhold

Fysioterapi

Kommunens fysioterapeuter gir tjenester for å bedre og vedlikeholde funksjonsevnen, og vi har fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time.

Fysioterapi for barn 0-20 år

0-6 år

Fysioterapeut for barn 0-6 år har kontor på Rådhuset i tilknytning til helsestasjonen. Fysioterapeuten gir tilbud om undersøkelse og behandling på helsestasjonen, i barnehagene og i hjemmet.

6-20 år

Skolefysioterapeuten gir tilbud til skolebarn i alderen 6-20 år, og gir tilbud om undersøkelse og behandling på skolene eller i hjemmet.

Fysioterapi for voksne over 20 år

Fysioterapeutene gir tjenesten i brukernes hjem og institusjoner. Hjemmebehandling gis til personer som ikke er i stand til å kunne komme seg ut av boligen for å motta fysioterapi på privat institutt.

Våre tilbud
 • Undersøkelse, vurdering og behandling/rehabilitering
 • Forebyggende tiltak, råd og veiledning til brukere, pårørende og samarbeidspartnere.
 • Gruppetilbud

Trenings- og gruppetilbud

"Styrke og balanse", samt "Sprek senior" holdes på Stamina (Holterveien 4B, 1440 Drøbak).
Åpen treningssal finner sted på Ullerud helsebygg (Ullerudveien 26-28, 1440 Drøbak).  

 Informasjon og påmelding rettes til fellestelefonen for fysioterapitjenesten, telefon: 474 68 524.

Styrke- og balansegruppe

Innhold:

 • Styrke og balansetrening 2 ganger i uken på dagtid, i 12 uker.
 • Tilpasset trening for din funksjon.
 • Nyttig informasjon om helse, aktivitet og fallforebygging.

Gruppen passer for deg som:

 • Er hjemmeboende.
 • Er ustø, opplever redusert balanse, er engstelig for å falle eller har falt i løpet av det siste året.
 • Har begynnende vansker med daglige aktiviteter som for eksempel: reise deg fra stol, ustø gange og gå trapper.
 • Går med hjelpemidler.

Det er en forutsetning at du:

 • Er motivert for å trene.
 • Kan følge instruksjon.
 • Bor i Frogn kommune.

Det kreves ikke henvisning fra lege. Det kan ordnes transport via pasientreiser for deg som ikke har mulighet til å komme deg til lokalet på egenhånd. Du kan delta 1 gang i uken for 400 kr eller 2 ganger i uken for 600 kr per semester. Faktura sendes etter oppstart.

Informasjon og påmelding rettes til fellestelefonen for fysioterapitjenesten,
telefon: 474 68 524.

 Mer info

Åpen treningssal

Åpen treningssal er et tilbud for deg som har hatt oppfølging av fysioterapeut og som har behov for å komme i gang med egentrening.

Egentrening i treningssal med fysioterapeut tilstede for veiledning.

Mandag, onsdag og torsdag 13 – 14 på Ullerud Helsebygg.

Sprek senior - trening for dem oppe i åra

Innhold:

 • Trening 1 gang i uken på dagtid, i 12 uker.
 • Tilpasset trening.
 • Nyttig informasjon om helse og aktivitet.

Gruppen passer for deg som:

 • Er hjemmeboende.
 • Har fallende funksjon, som for eksempel: dårligere balanse, tyngre å gjennomføre husarbeid, vanskeligere å reise og sette seg, tungpustet.
 • Kan komme deg til trening selv.

Det koster 400 kr per semester å delta. Faktura sendes etter oppstart.

Informasjon og påmelding rettes til fellestelefonen for fysioterapitjenesten,
telefon: 474 68 524.

Mer info

Ergoterapi

Ergoterapeutene tilbyr tjenester til personer som har eller står i fare for å få problemer med mestring av aktiviteter i dagliglivet.

Ergoterapi for barn og unge 0-20 år

Barn og unge som av ulike grunner har nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av ergoterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time. Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra fysioterapeut, helsesøster, lege, barnehage, skole og andre instanser.

Barneergoterapeuten kan tilby:

 • Kartlegging av aktivitetsutførelse og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL)
 • Vurdering og trening av håndmotorikk
 • Vurdering av behov for og formidling av tekniske hjelpemidler i forbindelse med forflytning, kommunikasjon, kognisjon, daglige aktiviteter, spesialtilpasning av bil og tilrettelegging av bolig
 • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser slik at bolig, fritidsarenaer, skoler og barnehager i størst mulig grad fremmer barn og unges mulighet til aktivitet og deltagelse
 • Rådgivning/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere
Ergoterapi for voksne

Ergoterapi er et tilbud til mennesker som har vansker med å utføre daglige aktiviteter på grunn av helsemessige årsaker. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time.

Ergoterapeuten kan hjelpe deg med

 • Trening i aktiviteter og ferdigheter
 • Boligtilpasning – råd og veiledning når endret helse gjøre det nødvendig å tilpasse eller bytte bolig
 • Søknad om hjelpemidler som kan gjøre det enklere å mestre hverdagen
 • Råd om forebygging av ulykker i hjemmet
 • Råd om aktivitet og helsefremmende livsstil
 • Kunnskap om universell utforming i nye og eksisterende bygg og uteområder
Hørsels- og synshjelpemidler

Ved førstegangsbehov for hørselshjelpemidler kreves legeerklæring fra øre-, nese- og halsspesialist, dersom du ikke har høreapparat fra tidligere. 

Ved førstegangsbehov for synshjelpemidler kreves øyemedisinske opplysninger. Opplysningene bør være av nyere dato, og med informasjon om; diagnose, synsskarphet, varighet, visus, eventuelt andre nedsatte deler av synsfunksjonen. Ved endring i synsfunksjon, og behov for ny vurdering/tilpassing av synshjelpemidler, er det en fordel med nye øyemedisinske opplysninger for best mulig resultat.

Kommunal ergoterapeut kan også kontaktes for å gi «tips og råd» til hvordan fysiske omgivelser best mulig kan tilrettelegges ved redusert hørsel- og synsfunksjon.

Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale gir tilbud om undersøkelse og behandling til alle aldersgrupper. Tjenesten gis både individuelt og i grupper.

Aamodt Fysikalske Institutt

Wienerbrødskjæringa 6, 1440 Drøbak

Telefonnummer: 64 93 20 11

Åpningstider: 08.00 - 16.00

Telefontid: 08.00 - 12.00

 

Fysioterapeuter med driftsavtale:

Morten Aamodt

Margarete Aamodt - spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Andrè Jonhaugen

Linda Aae Litland

Bârbel Schaab

Grethe Weydahl - spesialist i allmenn fysioterapi

Jahn Gustav Johansen - spesialist i psykomotorisk fysioterapi

 

Spesialkompetanser: Psykomotorisk fysioterapi, allmenn fysioterapi og medisinsk treningsterapi (MTT), Basal kroppskjennskap, RedCord behandling, trykkbølgebehandling og akupunktur.

Treningsgrupper: Basal kroppskjennskap, medisinsk treningsterapi (MTT), AktivA (artrosegruppe)

 

Drøbak Tverrfaglige Klinikk

Holterveien 4B, 1440 Drøbak

Telefonnummer:64 98 98 70, fax 64989871

Åpningstider: 07.00 - 15.30

Telefontid: 09.00 - 15.00.

 

Fysioterapeuter med driftsavtale:

Petter Treider

Charlotte Loraas Fagermoen - Manuellterapeut

Tommy Nielsen

Monica Sneis

Allmenn fysioterapi, Idrettsskader, Fysiopilatesgrupper

 

Drøbak Fysikalske Institutt

Holterveien 4D, 1448 Drøbak

Telefonnummer: 99 53 04 77

Åpningstider:mand, tirsd og onsd: 7.30 - 15.00, torsd: 11.00 - 18.00, fred: 8.00 - 14.00.

Fysioterapeut Annegret Åsheim

Lymfødembehandling, motorisk utvikling barn, sansemotorikk, kinesotaping, svømming og vannaerobic.

Treningsgrupper: Motorisk trening i vann for barn og vannaerobic for diagnosepasienter.

 

Anne Kari Drivenes Fysikalske Institutt

Dyrløkkebakken 23, 1440 Drøbak

Telefonnummer: 47 34 88 35

Fysioterapeut Anne Kari Drivenes

Psykiatrisk / psykosomatisk fysioterapi

 

Psykomotorisk Fysioterapi

Dyrløkkeveien 2, 1448 Drøbak

Telefonnummer: 90 55 81 16

Åpningstider: 9.00 - 16.30

henvendelser på mobil, SMS eller mail: hennyeng@online.no

Fysioterapeut Henny Enger

Psykomotorisk fysioterapi

Treningsgrupper: Utendørs bevegelsesgruppe etter psykomotoriske prinsipper 

Kommunalt hjelpemiddellager har ulike hjelpemidler for utleie til personer med redusert funksjonsevne ved kortvarig eller varig behov. Hjelpemiddellageret er lokalisert i Hestehagen 5, 1448 Drøbak (underetasjen med inngang på nedsiden av bygget). 

Utleie ved kortvarig behov

Personer med kortvarig (mindre enn 2 år) redusert funksjonsevne på grunn av sykdom eller skade, kan leie hjelpemidler fra kommunes eget hjelpemiddellager.

Hva kan leies?

Det kommunale hjelpemiddellageret har begrenset sortiment. De mest vanlige hjelpemidlene ved kortvarig behov er: krykker, rullator, manuell rullestol, arbeidsstol, dusj - og toalettstol, terskeleliminator og støttehåndtak.Dersom behovet for hjelpemidlet blir varig, vil man få hjelp til å søke varig utlån.

Hjelpemiddeltekniker har oversikt over sortimentet og ansvar for utlevering fra kommunalt hjelpemiddellager. Han står for utkjøring og montering av hjelpemidler fra både kommunalt korttidslager og Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus. Det er også mulig å hente hjelpemidlene selv.   

Priser
Krykker kr. 100,-
Støttehåndtak kr. 100,-
Alle andre hjelpemidler kr. 100,-

Bruker betaler maks kr. 300,- i leie av hjelpemidler pr år. (Krykker og støttehåndtak kommer i tillegg). 

Utlån ved varig behov

Personer som har varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av skade eller sykdom, kan få støtte til tekniske hjelpemidler som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre evnen til å løse praktiske problemer i dagliglivet eller for å kunne bli pleiet i hjemmet.

Søknadsskjema for tekniske hjelpemidler fylles ut av brukeren i samarbeid med en fagperson, eksempelvis ergoterapeut eller fysioterapeut. Søknaden sendes deretter til Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus for vurdering og mulig vedtak. Etter vedtak blir hjelpemidlene levert til kommunens hjelpemiddellager som formidler dette videre til brukerne.

Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus er lokalisert på Økern i Oslo og låner ut hjelpemidler ved varig behov. Utlån fra Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus er gratis. 

Ta kontakt

Fysioterapeut barn 0-6 år 64 90 62 63 E-post
Fysioterapeut barn 6-20 år 40 02 73 76 E-post
Fysioterapeut voksne 47 46 85 24  
Ergoterapeut barn 0-20 år 41 53 13 34 E-post
Ergoterapeut voksne 41 53 14 11 E-post
Ergoterapeut sykehjem 90 79 26 87 E-post
Hørselskontakt 41 53 14 11 E-post
Synskontakt 40 02 73 94 E-post
Hjelpemiddeltekniker 41 53 13 71 E-post

 * Vær varsom med å oppgi sensitive personopplysninger på e-post.

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, Omsorg og Koordinering

Enhetsleder     Maria Nordlander Flatøy
Telefon 415 31 410
E-post maria.flatoy@frogn.kommune.no