Frogn Frisklivssentral

- for deg som ønsker å endre levevaner innen fysisk aktivitet, kosthold eller ønsker å slutte med snus eller røyk.

Innhold

Aktuelt

Publisert man 28.05.2018
Her finner du en oversikt over aktivitetstilbudene som finnes i Frogn kommune!
Les mer

Frisklivstilbudet

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste.

Målgruppen er dem med sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivssentralen tilbyr:

 • Livsstilskurs for voksne
 • Søvnkurs 
 • Temadager 
 • Livsstilsskurs for familier 

Frisklivssentraler skal fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Vi tilbyr først og fremst hjelp til generelle livsstilsendringer innen kosthold, fysisk aktivitet, søvn og tobakkslutt. Du vil få hjelp til enkle teknikker innen motivasjon og mestring. Alle råd blir gitt ut fra Helsedirektoratets retningslinjer. 

Dersom disse tilbudene ikke passer kan du likevel kontakte oss slik at vi kan hjelpe med å finne et passende tilbud. 

Tilbudet erstatter ikke diagnosespesifikk behandling hos f.eks. fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog eller spesialisthelsetjenesten.

"Mindful eating"

Om du synes du det er vanskelig å beholde kontrollen i møte med mat og bruker du mat for å regulere vanskelige følelser kan ROS (rådgivning om spiseforstyrrelser) hjelpe med blant annet kurs i "Mindful eating". 

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Les om kurset "mindful eating" på ROS sine hjemmesider.

Kognitiv terapi

Vektproblematikk og uønsket livsstil kan oppstå som følge av psykiske plager som ved stress eller andre påkjenninger. Kognitiv terapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser og kan være med på å bryte negative handlingsmønstre. 

Dersom dette er situasjonen vil fastlegen din kunne henvise deg til psykolog eller annen kognitiv terapeut. 

Kurs i mestring av stress og belastning (KiB) eller kurs i mestring av depresjon (KiD) kan være aktuelt. Dette holdes av enhet for psykososial helse. 

Les mer om KiB- og KiD-kursene her

Hvordan komme i gang

Du kan bli henvist til Frisklivssentralen via din fastlege, NAV eller annet helsepersonell, eller ta direkte kontakt med Frisklivssentralen. Du vil da bli kontaktet slik at vi kan gi råd om tilbud som kan passe deg og din situasjon. 

Se frisklivssentralens kontaktinformasjon

Treningstilbud

Frisklivssentralen samarbeider med DFI og Aktiv på Dagtid om treningstilbudet. Dersom du har frisklivsresept eller mottar en eller annen form for trygd eller sosial stønad og er mellom 18-67 år kan du delta på disse gruppetimene.

Se timeplan for Aktiv på Dagtid på DFIs hjemmeside.

Ta kontakt med DFI for mer informasjon.

DFI-kontoret: 64 90 51 90

E-post: dfi@dfi.no

Dersom du er over 67 år har kommunen flere andre treningstilbud du kan delta på.

Se frogn kommunes aktivitetskatalog

Andre tilbud

Kurstilbud ved andre frisklivssentraler i Follo

Frisklivssentralen i Frogn samarbeider med de andre frisklivssentralene i Follo om kurstilbud. Se mer informasjon på de ulike kommunenes nettsider:

Frisklivssentralen Nordre Follo

Frisklivssentralen på Nesodden

Frisklivssentralen i Enebakk

Frisklivssentralen i Ås

Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede er et tilbud for deg som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, langtidssykemeldt, forebygger sykdom, er kronisk syk, til rehabilitering eller ufør. 

Priser

Oppstartssamtale ved Frisklivssentralen er gratis, mens kurstilbud har en egenandel på 300 kr.

Ofte stilte spørsmål

Hva er en frisklivsresept?

En frisklivsresept er et tilbud om veiledning til deg som er i fare for å utvikle livsstilssykdommer og trenger hjelp til å endre levevaner. Frisklivssentralen i Frogn tilbyr veiledning i form av gruppetilbud. 

Hvordan få en frisklivsresept?

Du kan bli henvist til Frisklivssentralen via din fastlege, NAV eller annet helsepersonell. Du kan også selv kontakte Frisklivssentralen direkte.

Nyttige lenker

Kosthold og ernæring

Kosthold og ernæring

Hva er nøkkelhullsmerking?

Helsedirektoratets kostråd

Finn ut næringsinnholdet i ulike matvarer

Lag din egen kostholdsplan

Oppskrifter og diverse

Opplysningskontoret for meieriprodukter - melk.no

Opplysningskontoret for egg og kjøtt - matprat.no

Opplysningskontoret for frukt og grønt - frukt.no

Opplysningskontoret for brød og korn - brodogkorn.no

Norges sjømatråd - 3iuka.no

Trening og fysisk aktivitet

Trening og fysisk aktivitet

Snus- og røykeslutt

Snus- og røykeslutt

Søvn- og søvnproblemer

Søvn og søvnproblemer

Generelt om helse

https://helsenorge.no/

http://www.matportalen.no/

https://helsedirektoratet.no/

Ta kontakt

Navn: Kristina Thomassen
Stilling: Folkehelsekoordinator
Telefon: 474 66 898
E-post: friskliv@frogn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhusveien 6, 1443 Drøbak [kart]
Postadresse: Postboks 10, 1441 Drøbak

 

Skjema for henvisere

 

Ansvarlig enhet

Enhet for Samfunnsplanlegging
Enhetsleder Anne-Bergitte Thinn
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 90 97 06 41
E-post Anne-Bergitte Thinn
Enhetens hovedoppgaver og mål:

Drøbak sentrum

Enhet for samfunnsplanlegging skal ha et strategisk blikk på den helhetlige samfunnsplanleggingen. Enheten har en veiledende og koordinerende rolle i organisasjonen knyttet til flere tema på tvers, særlig oppfølging av kommuneplanen. Enheten har 14,5 stillinger og et overordnet ansvar for:

 • samfunnsutvikling
 • kommuneplan og arealplaner
 • næringsutvikling
 • miljørettet helsevern
 • folkehelse
 • viltforvaltning
 • miljø- og naturvern
 • kulturminnevern
 • friluftsliv
 • klima og energi
 • stedsutvikling og bokvalitet

Kontoret for miljø og folkehelse er organisert i enheten og er felles for kommunene Nesodden, Enebakk og Frogn. Kommuneoverlegen hører også til i enheten, og er kommunens medisinskfaglige rådgiver.

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat