Ergoterapi

Ergoterapeuter fremmer aktivitetsutførelse, tilrettelegger for meningsfull aktivitet og utvikler inkluderende omgivelser for at flest mulig skal kunne oppleve deltagelse og mestring.

Innhold

Hva er ergoterapi?

Ergoterapeutene har fokus på muligheter for deltagelse og aktivitet på områder i livet som er meningsfulle for den enkelte. Ergoterapi er et tilbud til mennesker i alle aldre som av ulike grunner har, eller står i fare for å få vansker med å utføre og mestre daglige aktiviteter. De tar utgangspunkt i hva som er meningsfullt og viktig for den enkelte. Ergoterapeuten kan benyttes av alle med kort- eller langvarige funksjonsnedsettelser.

Har du utfordringer med hverdagsaktivitet?

Hverdagsmestring handler om å kunne utføre meningsfulle og nødvendige aktiviteter i hverdagslivet. Aktivitet kan innebære lek, læring, arbeid, aktiviteter i eget hjem og personlig omsorg. Ergoterapeutene jobber personsentrert med enkeltpersoner og grupper, og på systemnivå med inkluderende omgivelser og samfunn.

Hva er viktig for deg?

Ergoterapitjenesten har fokus på å gjøre hverdagslivet mulig for den enkelte. Vi kan bidra med å finne løsninger når det blir et gap mellom funksjonsevnen og hverdagens krav.

Hvordan gjøre hverdagen enklere og bedre

 • Hva er viktige aktiviteter og gjøremål i livet ditt nå?
 • Hvilke muligheter har du til å være aktiv og deltagende, i og utenfor hjemmet?
 • Hvordan kan du tenke, og hva kan du gjøre for å greie deg selv best mulig?
 • Hva kan du gjøre noe med selv for å få det bedre?
 • Hva er du god på, og hvilke ressursser har du?

Grunnlag for god livskvalitet

 • Et godt kosthold og nok væske kan legge grunnlaget for å trives og få overskudd.
 • Hyggelige handlinger påvirker oss positivt.
 • Det er lurt å tenke over hva som er viktige gjøremål og aktiviteter i livet ditt- og hvordan du vil delta.
 • Tenk på hva som gir deg overskudd både av gjøremål i- og utenfor hjemmet.
 • Tenk over hva du selv kan gjøre for å holde deg mest mulig sprek, engasjert og aktiv.
Praktiske ting du kan tenke på for å få en enklere hverdag

Hva kan du gjøre for å enkelt tilpasse boligen din?

Innganspartiet og trappa

 • Alle trapper inne og ute bør ha gelender. Unngå glatte eller slitte trinn, og monter stopper eller antiskli ytterst på trinnet.
 • Det er fin trim å gå i trapp, og trappa kan være med på å holde deg i form. Hvis trappen til kjelleren er bratt og har små trinn, kan du se etter andre løsninger.
 • Kan vaskemaskinen eller fryseboksen i kjelleren eller loft flyttes til hovedetasjen?
 • Sørg for at det er lysbrytere både oppe og nede i trappeløpet, og at det er godt nok lys i trappa.

Bad og dusj

 • Kan badekaret skiftes ut med dusj?
 • Sikre badekar og dusj med sklisikre strips som fester godt. Et badekarbrett kan også være hjelpsomt.
 • Velg sklisikkert gulvbelegg på bad og vaskerom, og vær oppmerksom på vannsøl.
 • Om du trenger noe å holde i når du skal inn og ut av badekar eller dusjen, kan du skaffe deg et støttehåndtak. Snakk med rørlegger, så unngår du hull i membranen i dusjveggen.
 • Dusj direkte på gulv, dusjvegger eller forheng anbefales. Dusjkabinett kan bli trangt og terskel kan bli en hindring.
 • En stødig dusjkrakk kan gjøre dusjen tryggere om du er utsø og svimmel.
 • Badebørste med langt skaft kan lette vask av rygg og føtter.
 • Ta dusjen senere på dagen dersom du kjenner deg svimmel om morgenen.

Soverom

 • Må du opp om natten, sitt litt på sengekanten før du reiser deg opp.
 • Det er praktisk om soverommet er nært toalettet.
 • Fjern løse matter foran sengen.
 • Anbefaler at du har lysbryter ved sengen og lyspære med bevegelsessensor slik at du får lys på veien til/fra wc.

Kjøkken

 • Plasser det du bruker ofte i de nederste hyllene, så slipper du å klatre i høyden.
 • Komfyrvakt er påbudt i alle nye kjøkken. Med en komfyrvakt slår komfyren seg av når det oppstår farlige situasjoner. Anbefales også til eldre kjøkken.
 • Timer til vannkoker og kaffetrakter, eller kjøp ny med integret timer.

Stue

 • Vi anbefaler å legge en gummimatte under løse matter og tepper.
 • Tepper/matter med rullende kant, bør fjernes for å forebygge fall.
 • Sørg for god almennbelysning, og tenk på at fargevalg kan påvirke lyset i rommet.
 • Har du godt nok leselys ved godstolen?
 • Tenk solavskjerming om du blir blendet av sola.

Klatring i høyden

 • Har boligen høye skap, vurder hva du setter i nederste hylle så du slipper å klatre.
 • Om du må klatre, ikke gjør det når du er alene og skaff deg en stødig gardintrapp med håndtak.
 • Ordne trygge løsninger for vindusvask og skifte av gardiner.

Lenestol

 • Skaff deg en stødig stol som står i ro når du reiser deg.
 • Skal du ha sving på stolen, sørg for at den er låsbar.
 • Fast, komfortabel sittepute gjør det lettere å reise seg.
 • Rygg med god støtte for korsryggen.
 • Pass på at stolen er lang nok i setet, slik at du får støtte helt frem på stolen for å få bena i gulvet når du reiser deg.
 • En stol med god høyde og plant sete er enklere å reise seg opp fra, enn om du må sette deg dypt ned i en stol.
 • Du bør ha hele fotsålen i gulvet når du sitter.
 • Skal du ha fotskammel som en del av stolen, finn en med hendel som er enkel og betjene.

Andre praktiske tips

 • Det er lurt å tenke igjennom hvordan en kan innrette seg for å unngå å falle.
 • Fest løse ledninger og fjern løse matter for å unngå snublefeller.
 • Ha telefon tilgjengelig slik at du slipper å løpe om den ringer.
 • Bruk isbrodder når det er glatt ute.
 • Pass godt på føttene, sørg for regelmessig stell og skaff deg gode inne- og ute sko.
 • Ha en plan for hvem du kan kontakte hvis noe uforutsett skjer.

Ventetid på ergoterapitjenesten

Avdeling for koordinering og rehabilitering ønsker å informere Frogn kommune sine innbyggere om at det må forventes ventetid på ergoterapitjenester.

Alle henvisninger blir vurdert individuelt og prioritert etter en faglig og samlet vurdering av funksjon, tilstandens alvorlighetsgrad og tiltakets nytte for bruker.

Kontaktinformasjon 

Kontaktinformasjon til ergoterapeutene for voksne og eldre

Ergoterapeut Madeleine Johnsrud (permisjon)

E-post: madeleine.johnsrud@frogn.kommune.no

Telefon: 400 27 376

 

Ergoterapeut Janniken Bergan Skillebekk (permisjon)

E-post: janniken.bergan@frogn.kommune.no

Telefon: 901 19 528

 

Ergoterapeut Thea Amundsen

E-post: thea.amundsen@frogn.kommune.no

Telefon: 900 54 769

Tilleggsfunksjon: Synskontakt

 

Ergoterapeut Andrea Margit Haugen

E-post: andrea-margit.haugen@frogn.kommune.no

Telefon: 957 12 987

Tilleggsfunksjon: Hørselskontakt

 

Ergoterapeut Anna Kleven Moser (vikar)

E-post: anna.moser@frogn.kommune.no

Telefon: 901 19 528

 

Ergoterapeut Rikke Sjuve (vikar)

E-post: rikke.sjuve@frogn.kommune.no

Telefon: 400 27 376

Tilleggsfunksjon: Kognitive hjelpemidler

 

Barneergoterapeut Karoline Gundersen

E-post:karoline.gundersen@frogn.kommune.no

Telefon: 415 31 334

Ergoterapi for voksne og eldre

Ergoterapeuten kan hjelpe deg med:

Funksjonsvurdering, trening og tilrettelegging
 • Samtale om viktige aktiviter for deg, hvordan din hverdag er nå og ønsker for fremtid.
 • Funksjonsutredning, testing, kartlegging og observasjon av hvordan du utfører dine daglige aktiviteter.
 • Trene på å utføre/mestre dine daglige aktiviteter.
 • Råd, veiledning om hvordan boligen og/eller andre arenaer du ferdes på kan tilpasses og gjøres funksjonell for deg.
 • Tilpasning av bolig- mulighet for å søke tilskudd og lån.
 • Bistå med å vurdere behov for tekniske hjelpemidler, søknad og opplæring i bruk.
 • Råd om aktivitet og helsefremmende livsstil.
 • Vi samarbeider med andre tjenester/faggrupper ut fra ditt behov, og kan henvise videre ved behov.
 • Kunnskap om universell utforming i eksisterende bygg og uteområder.
Henvisningsskjema til ergoterapi

henvisningsskjema-ergoterapi 2022.docx

Hvordan prioriterer vi henvisninger som kommer til oss?

Grunnlaget for prioriteringer i ergoterapitjenesten er en faglig vurdering av funksjon, tilstandens alvorlighetsgrad og tiltakets nytte for brukerne. Disse tre kriteriene vurderes samlet.

 

Tekniske hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hjelpemidler

Se nettsiden om hjelpemidler

Hørsels- og synshjelpemidler

Har du problemer med nedsatt syn og/eller hørsel?
To av Frogn kommunes ergoterapeuter er også syns- og hørselskontakt for personer i alle aldre. Syns- og hørselskontakten er bindeleddet mellom innbyggerne og NAV hjelpemiddelsentralen.

Hva kan syns- og hørselskontakt bidra med?

 • Kartlegging og vurdering av funksjon og behov som følge av syn- og/eller hørselsnedsettelse
 • Gi rådgivning og veiledning om tekniske syns- og hørselshjelpemidler og tilrettelegging av fysiske omgivelser
 • Prøve ut og bistå med å søke om tekniske syns- og hørselshjelpemidler
 • Tilpasning og gi opplæring i bruk av syns- og hørselshjelpemidler
 • Henvise for videre utredning og/eller utprøving på NAV hjelpemiddelsentral, eller til andre aktuelle tjenester

Dokumentasjon fra øye-/hørselslege
For å kunne få hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentralen må syns- og/eller hørselsnedsettelsen dokumenteres av øye- og/eller øre-, nese og halsspseialist og behovet må være varig (over 2 år).

Syn: Ved førstegangsbehov for synshjelpemidler kreves øyemedisinske opplysninger (øyelege epikrise) som ikke er eldre enn 1 år. Opplysningene bør inneholde informasjon om diagnose, synsskarphet, visus og eventuelt andre nedsatte deler av synsfunksjonen. Kriterier for å kunne søke om synshjelpemidler:

 • Synsnedsettelsen kan ikke koorigeres med vanlig brille/kontaktlinser eller operasjon
 • Visus 0,33 eller mindre
 • I noen tilfeller subjektiv opplevelse av nesatt syn

Vanlige briller dekkes ikke fra Nav Hjelpemiddelsentral.

Hørsel: Ved førstegangsbehov for hørselshjelpemidler kreves audiogram fra øre-, nese og halsspesialist. Denne skal ikke være eldre enn ett år gammel. Vi anbefaler også at eventuelle høreapparat er oppdatert og riktig tilpasset til nåværende hørsel, før vurdering av hørselskontakt. Hørselen forandrer seg, og årlig kontroll hos audiograf/øre-, nese og halsspesialist er derfor å anbefale for alle som benytter høreapparat.

 • Øre-, nese og halsspesialist kan hjelpe deg med anskaffelse av høreapparat.
 • Ergoterapeut kan bistå med hørsels- og varslingshjelpemidler, dersom høreapparatet ikke kompenserer tilstrekkelig for hørselstapet.

Ta kontakt med ergoterapitjenesten om du har behov for å komme i kontakt med syns- eller hørselskontakten.

Kommunalt lager for enkelte kognitive hjelpemidler

Kognitive hjelpemidler innen kategoriene varsling, tid og kalender. Hjelpemidlene er lånt ut av NAV hjelpemiddelsentral for utprøving i kommunen, hos personer med behov for kognitive hjelpemidler. Ved behov for demonstrasjon og/eller utprøving kontakt ergoterapitjenesten.

Velferdsteknologiske hjelpemidler

Her kommer link til Velferdsteknologi siden.

Ergoterapi for barn og unge

Informasjon om ergoterapitjenesten til barn og unge finner du ved å henvende deg til Enhet for psykososialt arbeid, eller til barneergoterapeut Karoline Gundersen, tlf: 415 31 334.

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, omsorg og koordinering
Enhetsleder Maria Nordlander Flatøy
Telefon 64 90 60 00
E-post Maria Nordlander Flatøy
 Enhetens oppgaver og mål:

I enhet for helse, omsorg og koordinering finner du

 • hjemmetjenester, som hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA (brukerstyrt personlig assistanse), til innbyggere som trenger praktisk og medisinsk hjelp i hverdagen på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne

 • fysio- og ergoterapitjenester for voksne, som skal bidra til å bedre og vedlikeholde funksjonsevne, fremme og tilrettelegge for meningsfull aktivitet

 • kreftkoordinator og demenskoordinator, som tilbyr støtte, råd og veiledning til personer som er rammet av kreft- eller demenssykdom og deres pårørende

 • søknadskontoret helse og omsorg, som tildeler tjenester med utgangspunkt i søkerens hjelpebehov og ressurser etter gjeldende lovverk og retningslinjer

 • kommunalt hjelpemiddellager, som har utleie av hjelpemidler ved kortvarige behov, og hjelpemiddelteknikere som kan veilede og hjelpe med montering og vedlikehold

 • dagsenter for eldre og personer med demens som ønsker et mer aktivt og sosialt liv

Enheten har i tillegg ansvar for

 • fastlegeordningen i kommunen, i nært samarbeid med kommuneoverlegen
   
 • oppfølging av fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og

 • beregning og oppfølging av betaling for langtidsplass i sykehjem (søknadskontoret)


Vi har det overordnede ansvaret for at du som innbygger får et helhetlig og koordinert tilbud. Alle som har behov for flere helse- og omsorgstjenester over en viss tid kan få en IP (individuell plan) og koordinator.
                                  

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat