Elektronisk meldingsutveksling mellom kommune og sykehus

Innhold

Kontaktinfo

Kontaktinformasjon vedrørende elektroniske meldinger (PLO-meldinger) med Frogn kommune:

  • Teknisk løsning, helpdesk: (dagtid): Telefon 64 90 60 03
  • Fagkontakt, hjemmesykepleie: Telefon 64 90 64 55/64 90 64 57

Ansvarlig

Ansvarlig: Jane Palmquist

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, Omsorg og Koordinering

Enhetsleder     Maria Nordlander Flatøy
Telefon 415 31 410
E-post maria.flatoy@frogn.kommune.no