Demenskoordinator

Innhold

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som fører til hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne og språkfunksjon, personlighetsforandringer og endring av adferd. Problemene kan være sammensatte og av praktisk, fysisk, psykisk eller sosial art.

Demenskoordinatoren

  • Er tilgjengelig for personer med demens og deres pårørende.
  • Tilbyr individuelle samtaler, samtalegrupper, pårørendeskole og andre kurs.
  • Kartlegger hjelpebehov og deltar i utredning ved mistanke om demenssykdom.
  • Har oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen.
  • Tilbyr koordinering av tjenester.
  • Har tett samarbeid med ergoterapeut, søknadskontoret, hjemmetjenesten, sykehjemmene, dagsenter og fastlegene i kommunen
  • Deltar i fagutvikling og veileder personale som arbeider med personer med demens.


Demenskoordinator i Frogn kommune heter Ellen Åmli Kaasa. Hun er spesialsykepleier i eldreomsorg og har lang erfaring fra klinisk arbeid og pasienter med demens i kommunehelsetjenesten. Du kan kontake demenskoordinatoren direkte på telefon eller sende en e-post.

Kurs og tilbud

Følg med på annonsering i lokal presse, kommunens nettsider og oppslagstavler, eller ta direkte kontakt med demenskoordinator.

Samtalegrupper for pårørende

Hensikten med en samtalegruppe er at du kan dele erfaringer med andre som er i samme situasjon som deg, og få støtte og styrke til å mestre hverdagen. Du får praktiske råd og tips og økt kunnskap om demens. Det er deltakerne selv som bestemmer hva de ønsker å snakke om eller fortelle. Alt som snakkes om i gruppen vil være taushetsbelagt.

Samtalegruppen er åpen. Det vi si at du ikke binder deg til fast oppmøte, og nye deltakere kan komme til etter hvert. Den pågår fortløpende med 4-5 samlinger pr. halvår. Gruppen ledes av demenskoordinator eller annen fagperson.                    

Tilbudet er gratis.

Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Det arrangeres to ganger i året i samarbeid med de andre Follo-kommunene. Kurset går over 4 kvelder og inneholder temaer som sykdomslære, kommunikasjon, pårørendes situasjon, vergemålsloven og praktiske tips i hverdagen. Det er undervisning, enkel bevertning og gruppesamtaler. Dette kurset anbefales til alle som er pårørende til personer med demenssykdom.

NB! Frist for Pårørendeskolen 2019 er 1. mars 2019. Se plakat her for mer informasjon. 

Demensforum i Follo

Dette er en åpen fagdag med fokus på Demens som arrangeres en gang hver vår.     

Aktuelle lenker

Appen "Kunnskap om demens"     

www.aldringoghelse.no

www.nasjonalforeningen.no

www.helsedirektoratet.no

www.geria.no

Nasjonal faglig retningslinje om demens                        

Ta kontakt

Kontaktinformasjon

Mobiltelefon:  977 42 298

E-post:   ellen.amli.kaasa@frogn.kommune.no

Besøksadresse:   Grenåveien 1, inngang ved Søknadskontoret

 

Henvisning er ikke nødvendig, og tilbudet er gratis. 

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, Omsorg og Koordinering

Enhetsleder     Maria Nordlander Flatøy
Telefon 415 31 410
E-post maria.flatoy@frogn.kommune.no