Velferdsteknologi

Innhold

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er samlebetegnelsen for teknologi som skal hjelpe folk i hverdagen.

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mestring, selvstendighet samt bidra til fysisk og kulturell aktivitet. Det styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Teknologi kan ikke, og skal ikke, erstatte menneskelig omsorg, men være et hjelpemiddel for et mer selvstendig liv. Det kan hjelpe den enkelte til å klare seg selv i hverdagen, til tross for sykdom og nedsatt funksjonsevne uansett alder og funksjonsnivå.

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Med ny teknologi skal vi gjøre tjenstene bedre og oppgavene enklere for både innbyggere og ansatte i kommunen.

Trygghetsskapende teknologi

Skaper trygghet for bruker og pårørende. Dette inkluderer bl.a. tradisjonelle og digitale trygghetsalarmer, dørsensor og andre bevegelsessensorer, lokaliseringsteknologi (GPS), fallsensor, komfyrvakt, varsling for brann og tyveri, dørkamera, elektriske dørlåser og videokommunikasjon.

Mestringsteknologi

Kan bidra til at den enkelte kan ha kontroll over sin egen helsetilstand og mestre hverdagen bedre. Dette for eksempel hjelpe deg å huske når du skal ta medisinen, digitale kalendere og huskelister, egenmåling av helsetilstand og treningsapper.

Helseteknologi

Kan være avansert medisinsk utredning og behandling for sykdommer i hjemmet

Velværeteknologi

Hjelper til med hverdagslige gjøremål og som gir en bevissthet rundt egen helse. Dette kan for eksempel være treningsapper, robotstøvsuger, robotgressklipper, smarthusløsninger og løsninger for sosial kontakt og samhandling med andre.

Hva gjør vi i Frogn?

Frogn kommune har et eget prosjekt for å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi.

Vi er også en del av Nasjonalt velferdsteknologi program dette driftes av Helsedirektoratet, KS og Ehelse.

Vi ønsker at våre innbyggere skal føle seg trygge og oppleve mestring enten de er hjemme i egen bolig eller ute. Vi ønsker du skal kunne være «Trygg der du er!»

Vi jobber med etablering av fremtidige tjenester med velferdsteknologi. I dette inngår tjenesteutvikling, behovskartlegging, anskaffelser, implementering og driftsetting.

Sammen med våre brukere og enhetene prøver vi kontinuerlig å jobbe etter nye løsninger og måter å jobbe for å gi gode og trygge kvalitative tjenester samtidig må effektivisere og gi tjenester til flere i årene fremover.

Teknologi kan bidra til

En enklere hverdag

Økt egenmestring

Muligheten til å bo lengere hjemme

Mer fleksibilitet

Sette kommunen i stand til å møte morgendagens helse- og omsorgsutfordringer

I Frogn jobbes det aktivt med «hva er viktig for deg» i kartlegging av behov i kommunen, og hvilke type teknologi det bør satses på fremover. Velferdsteknologi vil bli en del av kommunens helsetilbud i årene fremover, men det er også mange gode hjelpemidler på markedet som den enkelte kan skaffe hjemme.

Hva kan du selv gjøre?

Tilpasse hjemmet

Bevare sosialt nettverk

Planlegge alderdommen

Oppsøke informasjon om velferdsteknologi og ta i bruk muligheter som finnes på markedet

Holde deg aktiv

 

Våre tjenester

Trygghetsalarm er et hjelpetiltak til personer som kan ha behov for å tilkalle akutthjelp.

Det kan være eldre, funksjonshemmede eller andre med risiko for å havne i nødsituasjoner.

Selve enheten er en liten radiosender med alarmknapp, som du kan bære rundt halsen eller håndleddet.

Trygghetsalarmen er tilknyttet en vaktsentral som formidler videre kontakt med hjemmesykepleien her i Frogn. Hjemmesykepleien kan rykke ut hele døgnet.

Det monteres nøkkelboks utendørs, slik at hjemmesykepleien kan komme inn til deg når du har trykket på alarmen.

HVORDAN GÅR JEG FREM?

Ta kontakt med søknadskontoret. Før trygghetsalarm kan tas i bruk, må vi gjøre en kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Slik finner vi ut om trygghetsalarm er den best egnede løsningen for deg.

En elektronisk medisindispenser varsler via lyd og lys, på forhåndsinnstilte tidspunkter, når du skal ta medisinen din. Dette bidrar til korrekt medisinering - til riktig tid. Dispenseren registrerer om du faktisk tar medisinen ut av maskinen når du skal, og varsler til helsepersonell dersom du ikke gjør det, slik at de kan undersøke hvorfor du ikke har tatt medisinen din

Medido multidose dispenser

HVEM KAN FÅ ELEKTRONISK MEDISINERINGSSTØTTE?

Dersom du trenger hjelp til å ivareta medisinering, kan du søke om elektronisk medisindispenser.

HVORDAN GÅR JEG FREM?

Ta kontakt med søknadskontoret. Før elektronisk medisindispenser kan tas i bruk, må vi gjøre en kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Slik finner vi ut om elektronisk medisineringsstøtte er den best egnede løsningen for deg. ‘

Denne tjenesten er  klar mars 2021

Med en GPS kan en person fortsatt være aktiv og pårørende trygge. Pårørende, helse- og omsorgspersonell og andre instanser kan benytte informasjonen som GPS-enheten gir til å lokalisere og bistå vedkommende.

HVEM KAN FÅ GPS?

Er du aktiv og liker og gå turer ute, men har en demenssykdom eller annen type kognitiv svikt, kan du søke om GPS.  Enheten lånes ut fra Frogn kommune, uten kostnad for deg.

HVORDAN GÅR JEG FREM

Ta kontakt med søknadskontoret. Før en GPS kan tas i bruk, må vi gjøre en kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Slik finner vi ut om lokaliseringsteknologi er den best egnede løsningen for deg.

KompPro er en skjerm med kun en knapp som ikke krever noen digitale forkunnskaper og via denne kan de selv med nedsatt finmotorikk motta bilder, meldinger og videosamtaler fra enten familie, institusjoner eller kommunens tjenester.

Komp Pro kan brukes for oppfølging og veiledning av bruker, samt sende påminnelser via tekst eller kalender.

Vi kan ha sikre digitale videooverføringer mellom tjenesten og bruker.

KompPro

Det er kun tjenesten eller pårørende som kan ringe til skjermen. 

HVORDAN GÅR JEG FREM

Ta kontakt med søknadskontoret. Før en KompPro kan tas i bruk, må vi gjøre en kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Slik finner vi ut om lokaliseringsteknologi er den best egnede løsningen for deg.

 • Digitale kamera tilsyn
 • Digital trening. Et digitalt rehabiliteringsverktøy til hjemmeboende seniorer og eldre. Et suppliment til fysioterapeutens opptrenings- og rehabiliteringstilbud.
 •  Videreutvikling av KompPro. Fysioterapitjenesten er nå med på å utvikle en helt ny modul for KompPro i forhold til trening sammen med Komp leverandør No Isolation. Med dette kan vi på sikt kunne bruke Exorlive (et digitalt treningsprogram) i oppfølging av innbyggere via KompPro.
 • Digital hjemme oppfølging
  • Avstandsoppfølging et tilbud til innbyggere med kronisk sykdom. Ved hjelp av teknologiske løsninger følges innbyggere opp på avstand. De utfører målinger (for eksempel blodtrykk, puls, vekt, blodsukker med mer) selv og svarer på enkle spørsmål vedr sin helse. Disse målingene sendes til kommunehelse tjenesten som følger opp

Velferdsteknologi på Ullerud Helsebygg

Ullerud Helsebygg er et moderne bygg hvor man har tatt i bruk mange nye velferdsteknologiske løsninger.

Pasientvarsling
 • Skaper trygghet for beboere, ansatte og pårørende
 • Integertet del av bygget, i alle beboer rom og fellesareal.
 • Gir ansatte varsel rett i lomma slik at de raskt kan agere på alarm og vite nøyaktig lokalisering av hendelsen.
 • Sensio alarm tavle på vaktrommet som gir kontinuerlig oversikt over hendelser, ressurser og lokalisering
 • Nattlys med retningsangivende funksjon for å redusere fare for fall
 • Smarthus løsninger ifht omgivelseskontroll ifht varme, lys og komfort.
Elektronisk Medisinkabinett og medisintraller
Komp
 • Komp er en skjerm med kun en knapp som ikke krever noen digitale forkunnskaper og via denne kan selv de med nedsatt finmotorikk motta bilder, meldinger og videosamtaler fra familie og venner

Komp

 

Kontaktpersoner

Marthe Dreyer (prosjektleder velferdsteknologi prosjektet i Frogn kommune)
telefon: 934 64 309