Fysioterapi

Kommunens fysioterapeuter gir tjenester for å bedre og vedlikeholde funksjonsevnen, og vi har fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak.

Innhold

 Fysioterapi for voksne/eldre

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time.

Fysioterapi for voksne/eldre 

Fysioterapeutene gir tjenesten i brukerens hjem og i institusjoner. Hjemmebehandling gis til personer som av medisinske årsaker ikke er i stand til å komme seg ut av boligen for å motta fysioterapi på privat institutt. I slike tilfeller er det hovedsakelig kommunale fysioterapeuter som gir dette tilbudet.

Våre tilbud
 • undersøkelse, vurdering og behandling/rehabilitering
 • forebyggende tiltak, råd og veiledning.
 • hverdagsrehabilitering
 • gruppetilbud

Trenings- og gruppetilbud

ALLE GRUPPETILBUD UTGÅR INNTIL VIDERE FOR Å BEGRENSE SMITTESPREDNING

Styrke- og balansetrening 

Innhold:

 • styrke og balansetrening 2 ganger i uken på dagtid
 • tilpasset trening for din funksjon
 • nyttig informasjon om helse, aktivitet og fallforebygging

Gruppen passer for deg som:

 • er hjemmeboende
 • er ustø, opplever redusert balanse, er engstelig for å falle eller har falt i løpet av det siste året
 • har begynnende vansker med daglige aktiviteter som for eksempel: reise deg fra stol og gå trapper
 • går med hjelpemidler

Det er en forutsetning at du:

 • er motivert for å trene
 • kan følge instruksjon
 • bor i Frogn kommune

Pris:

En gang i uka kr. 600 per semester. To ganger i uka, kr. 1000 per semester. 

Informasjon og påmelding rettes til fysioterapitjenesten på telefon 482 13 885.

Åpen treningssal 

Innhold:

 • trening mandager og torsdager
 • egentrening i sal, med fysioterapeut tilstede
 • tilpasset trening for din funksjon

Gruppen passer for deg som:

 • er hjemmeboende
 • har utfordringer med å komme i gang med egentrening
 • har vanskelig med å benytte deg av andre treningstilbud   


Pris:

En gang i uka kr. 600 per semester. To ganger i uka, kr. 1000 per semester. 

Informasjon og påmelding rettes til fysioterapitjenesten på telefon 901 05 169.

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale gir tilbud om undersøkelse og behandling til alle aldersgrupper. Tjenesten gis både individuelt og i grupper.

Aamodt fysikalske institutt

Wienerbrødskjæringa 6, 1440 Drøbak

Telefonnummer: 64 93 20 11

Åpningstider: 08.00 - 16.00

Telefontid: mandag - torsdag 08.00 - 15.00, fredag 08.00 - 12.00

 

Fysioterapeuter med driftsavtale:

Linda Aae Litland (Allmenn fysioterapi)

Andrè Jonhaugen (Fysioterapi for barn)

Bârbel Schaab (Allmenn fysioterapi)

Grethe Weydahl  (Spesialist i allmenn fysioterapi)

Jahn Gustav Johansen  (Psykomotorisk fysioterapi)

Henning André Eliassen  (Fysioterapi for eldre)

 

Spesialkompetanser: Psykomotorisk fysioterapi, allmenn fysioterapi og medisinsk treningsterapi (MTT), Basal kroppskjennskap, RedCord behandling, trykkbølgebehandling og akupunktur.

Treningsgrupper: Basal kroppskjennskap, medisinsk treningsterapi (MTT), AktivA (artrosegruppe)

 

Drøbak Tverrfaglige Klinikk

Holterveien 4B, 1440 Drøbak

Telefonnummer:64 98 98 70, fax 64989871

Åpningstider: 07.00 - 15.30

Telefontid: 09.00 - 15.00.

 

Fysioterapeuter med driftsavtale:

Petter Treider (Allmenn fysioterapi. Idrettskader)

Tommy Nielsen (Allmenn fysioterapi- Idrettskader)

Monica Sneis  (Spesialist/Master i muskel- og skjelettlidelser)

Charlotte Loraas Fagermoen  (Spesielist i Manuellterapi- fysioterapi for barn)

Randi Vatna  (Fysioterapi for eldre og spesialist i Manuellterapi)

 

Spesialkompetanse: Allmenn fysioterapi, Idrettsskader, Manuellterapi, fysioterapi for eldre.

 

Drøbak Fysikalske Institutt

Holterveien 4D, 1448 Drøbak

Telefonnummer: 99 53 04 77

Åpningstider:mand, tirsd og onsd: 7.30 - 15.00, torsd: 11.00 - 18.00, fred: 8.00 - 14.00.

Fysioterapeut Annegret Åsheim

Lymfødembehandling, motorisk utvikling barn, sansemotorikk, kinesotaping, svømming og vannaerobic.

Treningsgrupper: Motorisk trening i vann for barn og vannaerobic for diagnosepasienter.

 

Anne Kari Drivenes Psykomotorisk fysioterapi

Dyrløkkebakken 23, 1440 Drøbak

Telefonnummer: 47 34 88 35

Fysioterapeut Anne Kari Drivenes

Psykiatrisk / psykosomatisk fysioterapi

 

Henny Enger Psykomotorisk Fysioterapi

Dyrløkkeveien 2, 1448 Drøbak

Telefonnummer: 90 55 81 16

Åpningstider: 9.00 - 16.30

Henvendelser på mobil, SMS eller mail: hennyeng@online.no

Fysioterapeut Henny Enger

Psykomotorisk fysioterapi

Treningsgrupper: Utendørs bevegelsesgruppe etter psykomotoriske prinsipper 

Fysioterapeut for barn og unge

Informasjon om Fysioterapitjenesten for barn og unge finner du ved å henvende deg til Enhet for psykososialt arbeid, eller på telefon til barnefysioterapeut Kjersti Johansen; 64906263.

Ofte stilte spørsmål

Hva kan du forvente av fysioterapeuten?
 • Fysioterapeuten foretar en grundig undersøkelse av deg.
 • Fysioterpeuten utarbeider mål for behandlingen i samarbeid med deg.
 • Fysioterapeuten avgjør behandlingsform, og varigheten på behandlingen med bakgrunn i en vurdering av dine behov.
 • Fysioterapeuten samarbeider med din fastlege og andre relevante tjenesteytere.
 • Fysioterapeuten sørger for at du får relevant informasjon, råd og veiledning.
 • Fysioterapeuten følger gjeldene lover og regler om taushetsplikt og journalføring.
Hva forventer fysioterapeuten av deg?
 • at du er delaktig i å sette mål for behandlingen
 • at du engasjerer deg aktivt i behandlingen
 • at du gir beskjed hvis du er forhindret fra å gjennomføre avtalt time
Hvor lenge må jeg vente på fysioterapi?

Fysioterapitjenesten vil gi deg beskjed om forventet ventetid. Fysioterapeutene gjør en vurdering av hva som er forsvarlig ventetid ut ifra en afglig vurdering av funksjon,tilstandens alvorlighetsgrad og tiltakets nytte for bruker. Disse tre kriteriene vurderes samlet.

Hva koster fysioterapi?

Pasienter på fysikalske institutt betaler egenandel. Unntaket er barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade. Disse er fritatt fra betaling av egenandel. Priser på egenandel skal være synlig på det enkelte institutt..

En forutsetning for at du skal få dekket deler av utgiftene dine til fysioterapi er at fysioterapeuten har driftsavtale med kommunen. Det er ikke lenger krav om henvisning for å få refusjon.

Hvis du mottar kommunal fysioterapi i hjemmet, er det ingen egenandel.

Kan jeg få hjelp til transport?

Hvis du av medisinske årsaker ikke er i stand til å komme til fysioterapeut på egen hånd, kan fysioterapeuten bestille transport til deg. Fysioterapeuten vil informere deg om dette. Informasjon finnes også på Pasientreiser sine nettsider og på tlf. 05515.

Trenger jeg henvisning?

Fysioterapeuter har selvstendig diagnose- og behandlingsansvar. Dette betyr at du som er pasient kan oppsøke fysioterapeut direkte uten henvisning fra lege.

Selv om det ikke lenger er nødvendig med henvisning, vil fysioterapeuten samarbeide med din fastlege og andre relevante tjenesteytere.

Forutsetningen for å få dekket deler av utgiftene dine til fysioterapi er at fysioterapeuten har kommunal driftsavtale. Se oversikten over fysikalske institutt med kommunal driftsavtale. 

Tips til enkel hverdagsaktivitet/trim- aktuelle lenker

Nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet

Nasjonalforeningen for folkehelse- gratis treningsfilmer

Kontaktinformasjon

 Fysioterapeut Iàne Fjellvang

e-post: iane.fjellvang@frogn.kommune.no

Telefon: 900 12 981

 

Fysioterapeut Siri Bjarkøy

e-post: siri.bjarkoy@frogn.kommune.no

Telefon: 482 13 885

 

Fysioterapeut Silje Solbakken

e-post: silje.solbakken2@frogn.kommune.no

Telefon: 907 92 687

 

Fysioterapeut Jashandip Kaur (permisjon)

e-post: jashandip.kaur@frogn.kommune.no.no

Telefon:

 

Fysioterapeut Frida Karlsen Oterholt(vikar)

e-post: frida.oterholt@frogn.kommune.no

Telefon: 900 51 792

 

Barnefysioterapeut Kjersti Johansen

e-post: kjersti.johansen@frogn.kommune.no

Telefon: 64 90 62 63

 

* Vær varsom med å oppgi sensitive personopplysninger på e-post.

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, Omsorg og Koordinering

Enhetsleder     Maria Nordlander Flatøy
Telefon 415 31 410
E-post maria.flatoy@frogn.kommune.no