Fysioterapi

Kommunens fysioterapeuter gir tjenester for å bedre og vedlikeholde funksjonsevnen, og vi har fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak.

Innhold

Fysioterapi for voksne/eldre

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time.

Fysioterapi for voksne/eldre 

Fysioterapeutene gir tjenesten i brukerens hjem og i institusjoner. Hjemmebehandling gis til personer som av medisinske årsaker ikke er i stand til å komme seg ut av boligen for å motta fysioterapi på privat institutt. I slike tilfeller er det hovedsakelig kommunale fysioterapeuter som gir dette tilbudet.

Våre tilbud
 • undersøkelse, vurdering og behandling/rehabilitering
 • forebyggende tiltak, råd og veiledning.
 • hverdagsrehabilitering
 • gruppetilbud

Digital trening

Digital trening er et skjembasert rehabiliteringsverktøy som via video, bilder og tekst, veileder og motiverer tjenestemottaker gjennom treningsøvelser i eget hjem.Tilbudet er rettet til de tjenestemottakerne som bor hjemme, men som ikke er i stand til å oppsøke institutt eller annen form for trening.

Digital trening vil gi deg mer fleksibilitet og selvstendighet knyttet til hjemmetrening.

Se film om Digital trening

Innbyggerappen Frogn i bevegelse

Gjennom appen Frogn i bevegelse kan du finne treningsprogram og aktivitetsmuligheter i Frogn som kan gjennomføres hvor du vil, når du vil, og helt uten behov for ekstra utstyr – kostnadsfritt! Last ned appen Frogn i Bevegelse i appstore eller GooglePlay, og kom i gang med egentrening i dag!

Frogn kommune er ikke ansvarlig for personopplysningene, i appen Frogn i bevegelse. Dersom du har lastet ned appen, kan du slette opplysninger om deg selv dersom du henvender deg til utvikler Exorlive.

Trenings- og gruppetilbud

Styrke- og balansetrening 

Innhold:

 • styrke og balansetrening 2 ganger i uken på dagtid
 • tilpasset trening for din funksjon
 • nyttig informasjon om helse, aktivitet og fallforebygging

Gruppen passer for deg som:

 • er hjemmeboende
 • er ustø, opplever redusert balanse, er engstelig for å falle eller har falt i løpet av det siste året
 • har begynnende vansker med daglige aktiviteter som for eksempel: reise deg fra stol og gå trapper
 • går med hjelpemidler

Det er en forutsetning at du:

 • er motivert for å trene
 • kan følge instruksjon
 • bor i Frogn kommune

Pris:

En gang i uka kr. 600 per semester. To ganger i uka, kr. 1000 per semester. 

Informasjon og påmelding rettes til fysioterapitjenesten på telefon 482 13 885.

Åpen treningssal 

Innhold:

 • trening mandager og torsdager
 • egentrening i sal, med fysioterapeut tilstede
 • tilpasset trening for din funksjon

Gruppen passer for deg som:

 • er hjemmeboende
 • har utfordringer med å komme i gang med egentrening
 • har vanskelig med å benytte deg av andre treningstilbud   


Pris:

En gang i uka kr. 600 per semester. To ganger i uka, kr. 1000 per semester. 

Informasjon og påmelding rettes til fysioterapitjenesten på telefon 901 05 169.

Gruppetrening hos Drøbak tverrfaglige klinikk

Aktiv senior - sal på Bølgen Bad

Senior-trimmen Drøbak og Frogn Røde Kors

Godt Voksen på Family Sports club

Aktiv på dagtid

Kraft etter kreft

Frogn kommune har samlet all informasjon som gjelder koronavirus på en egen side. Her finner du oppdatert informasjon om endringer i våre tilbud og tjenester som følge av epidemien.

Gå til oppdatert informasjon om korona i Frogn kommune og status for våre gruppetilbud.

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale gir tilbud om undersøkelse og behandling til alle aldersgrupper. Tjenesten gis både individuelt og i grupper.

Aamodt fysikalske institutt

Wienerbrødskjæringa 6, 1440 Drøbak

Telefonnummer: 902 12 634

Epost: aamodtfysinst@gmail.com

Åpningstider: 08.00 - 16.00

Telefontid: mandag - torsdag 08.00 - 15.00, fredag 08.00 - 12.00

 

Fysioterapeuter med driftsavtale:

Grete Weydahl- spesialist i allmennfysioterapi, arbeidsplassundersøkelser

Bärbel Schaab- Allmenn fysioterapi, Basal kroppskjennskapsterapeut

Linda Aa Litland- Allmenn fysioterapi, bedriftsfysioterapi

Andre Jonhaugen- Fysioterapi for barn

Henning Andrè Eliassen- Fysioterapi for eldre

Jahn Gustav Johansen- Spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Spesialkompetanser: Psykomotorisk fysioterapi, allmenn fysioterapi og medisinsk treningsterapi (MTT), Basal kroppskjennskap, RedCord behandling, trykkbølgebehandling og akupunktur.

Treningsgrupper: Basal kroppskjennskap, medisinsk treningsterapi (MTT), AktivA (artrosegruppe)

 

Drøbak Tverrfaglige Klinikk

Holterveien 4G, 1440 Drøbak

Telefonnummer: 64 98 98 70

Epost: post@dtklinikk

Åpningstider: 07.00 - 15.30

Telefontid: 09.00 - 15.00.

 

Fysioterapeuter med driftsavtale:

Tommy Nilsen- Allmenn fysioterapi, idrettsskader

Charlotte Fagermoen Loraas- Manuell terapi, kognitiv terapi, idrettspsykologi, livsstyrkemestring/mindfullness

Petter Treider- Allmenn fysioterapi, idrettsskader

Randi Vatna- Fysioterapeut og manuell terapeut, kognitiv terapeut innen smerter og sykdom

Spesialkompetanse: Allmenn fysioterapi, Idrettsskader, Manuellterapi, fysioterapi for eldre.

 

Drøbak Fysikalske Institutt

Holterveien 4D, 1448 Drøbak

Telefonnummer: 995 30 477

Åpningstider:mand, tirsd og onsd: 7.30 - 15.00, torsd: 11.00 - 18.00, fred: 8.00 - 14.00.

Annegret Aasheim- Lymfødembehandling, motorisk utvikling barn, sansemotorikk, PETØ kusr, kinesotaping, elektroterapikurs, svømming og vannaerobic

Atlet Fysio

Dyrløkkeveien 19, 1440 Drøbak

Telefonnummer: 64 80 91 11

Epost: post@atletfysio.no

Åpningstider: mandag-fredag 08-16

Monica Sneis

Vikar: Andre Bjørkheim- master i manuellterapi og idrettsfysioterapi

Henny Enger- spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Fysioterapeut for barn og unge

Informasjon om Fysioterapitjenesten for barn og unge finner du ved å henvende deg til Enhet for psykososialt arbeid, eller på telefon til barnefysioterapeut Emilie Chantelle Masse, tlf: 958 41 005 eller epost: emilie.masse@frogn.kommune.no

Ofte stilte spørsmål

Hva kan du forvente av fysioterapeuten?
 • Fysioterapeuten foretar en grundig undersøkelse av deg.
 • Fysioterpeuten utarbeider mål for behandlingen i samarbeid med deg.
 • Fysioterapeuten avgjør behandlingsform, og varigheten på behandlingen med bakgrunn i en vurdering av dine behov.
 • Fysioterapeuten samarbeider med din fastlege og andre relevante tjenesteytere.
 • Fysioterapeuten sørger for at du får relevant informasjon, råd og veiledning.
 • Fysioterapeuten følger gjeldene lover og regler om taushetsplikt og journalføring.
Hva forventer fysioterapeuten av deg?
 • at du er delaktig i å sette mål for behandlingen
 • at du engasjerer deg aktivt i behandlingen
 • at du gir beskjed hvis du er forhindret fra å gjennomføre avtalt time
Hvor lenge må jeg vente på fysioterapi?

Fysioterapitjenesten vil gi deg beskjed om forventet ventetid. Fysioterapeutene gjør en vurdering av hva som er forsvarlig ventetid ut ifra en afglig vurdering av funksjon,tilstandens alvorlighetsgrad og tiltakets nytte for bruker. Disse tre kriteriene vurderes samlet.

Hva koster fysioterapi?

Pasienter på fysikalske institutt betaler egenandel. Unntaket er barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade. Disse er fritatt fra betaling av egenandel. Priser på egenandel skal være synlig på det enkelte institutt..

En forutsetning for at du skal få dekket deler av utgiftene dine til fysioterapi er at fysioterapeuten har driftsavtale med kommunen. Det er ikke lenger krav om henvisning for å få refusjon.

Hvis du mottar kommunal fysioterapi i hjemmet, er det ingen egenandel.

Kan jeg få hjelp til transport?

Hvis du av medisinske årsaker ikke er i stand til å komme til fysioterapeut på egen hånd, kan fysioterapeuten bestille transport til deg. Fysioterapeuten vil informere deg om dette. Informasjon finnes også på Pasientreiser sine nettsider og på tlf. 05515.

Trenger jeg henvisning?

Fysioterapeuter har selvstendig diagnose- og behandlingsansvar. Dette betyr at du som er pasient kan oppsøke fysioterapeut direkte uten henvisning fra lege.

Selv om det ikke lenger er nødvendig med henvisning, vil fysioterapeuten samarbeide med din fastlege og andre relevante tjenesteytere.

Forutsetningen for å få dekket deler av utgiftene dine til fysioterapi er at fysioterapeuten har kommunal driftsavtale. Se oversikten over fysikalske institutt med kommunal driftsavtale. 

Tips til enkel hverdagsaktivitet/trim- aktuelle lenker

Nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet

Nasjonalforeningen for folkehelse- gratis treningsfilmer

Kontaktinformasjon

 Fysioterapeut Iàne Fjellvang

e-post: iane.fjellvang@frogn.kommune.no

Telefon: 900 10 841

 

Fysioterapeut Siri Bjarkøy

e-post: siri.bjarkoy@frogn.kommune.no

Telefon: 482 13 885

 

Fysioterapeut Silje Solbakken

e-post: silje.solbakken2@frogn.kommune.no

Telefon: 901 05 169

 

Fysioterapeut Jashandip Kaur Takhar

e-post: jashandip.takhar@frogn.kommune.no.no

Telefon: 940 02 707

 

Fysioterapeut Frida Karlsen Oterholt(vikar)

e-post: frida.oterholt@frogn.kommune.no

Telefon: 900 51 792

 

Barnefysioterapeut Kjersti Johansen

e-post: kjersti.johansen@frogn.kommune.no

Telefon: 64 90 62 63

 

* Vær varsom med å oppgi sensitive personopplysninger på e-post.

Ansvarlig enhet

Enhet for Helse, omsorg og koordinering
Enhetsleder Maria Nordlander Flatøy
Telefon 64 90 60 00
E-post Maria Nordlander Flatøy
 Enhetens oppgaver og mål:

I enhet for helse, omsorg og koordinering finner du

 • hjemmetjenester, som hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA (brukerstyrt personlig assistanse), til innbyggere som trenger praktisk og medisinsk hjelp i hverdagen på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne

 • fysio- og ergoterapitjenester for voksne, som skal bidra til å bedre og vedlikeholde funksjonsevne, fremme og tilrettelegge for meningsfull aktivitet

 • kreftkoordinator og demenskoordinator, som tilbyr støtte, råd og veiledning til personer som er rammet av kreft- eller demenssykdom og deres pårørende

 • søknadskontoret helse og omsorg, som tildeler tjenester med utgangspunkt i søkerens hjelpebehov og ressurser etter gjeldende lovverk og retningslinjer

 • kommunalt hjelpemiddellager, som har utleie av hjelpemidler ved kortvarige behov, og hjelpemiddelteknikere som kan veilede og hjelpe med montering og vedlikehold

 • dagsenter for eldre og personer med demens som ønsker et mer aktivt og sosialt liv

Enheten har i tillegg ansvar for

 • fastlegeordningen i kommunen, i nært samarbeid med kommuneoverlegen
   
 • oppfølging av fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og

 • beregning og oppfølging av betaling for langtidsplass i sykehjem (søknadskontoret)


Vi har det overordnede ansvaret for at du som innbygger får et helhetlig og koordinert tilbud. Alle som har behov for flere helse- og omsorgstjenester over en viss tid kan få en IP (individuell plan) og koordinator.
                                  

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat