Vedlikeholdsplan 2020-2030

Vedlikeholdsplan for kommunale formålsbygg, boliger og eiendommer 2020-2030

Innhold

 Vedlikeholdsplan kommunale formålsbygg, boliger og eiendommer 2020-2030

Frogn kommune eier og forvalter ca. 97 500 m2 bygningsmasse fordelt på omtrent 235 bygg. Porteføljen inkluderer
også de kommunale boligene som utgjør ca. 14% av den totale eiendomsmassen. Det er enhet eiendom som er
ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendom, og en viktig oppgave for avdelingen er
å sikre at kommunen har gode bygg som bidrar til effektiv drift for kjernevirksomheten som drives i bygningen.

Les planen:

Vedlikeholdplan kommunale formålsbygg, boliger og eiendommer.PDF