Frisør og fotpleie til helsebygget

Innhold

Invitasjon til anbudskonkurranse

Det ønskes frisør og fotpleier, som primært skal tilby sine tjenester til beboere på:

• Ullerud helsebygg 
• Dagsenteret 
• Bofellesskapet

Konkurransegrunnlag finner du her:

 Konkurransegrunnlag Frisør.pdf

 Konkurransegrunnlag Fotpleier.pdf

Frist for innlevering av tilbud er tirsdag 4. april kl. 12.00.

ULLERUD HELSEBYGG - FROGN KOMMUNE

NYSKAPENDE  MODERNE  MILJØVENNLIG
VI PLANLEGGER FOR FREMTIDEN
ÅPNER VÅREN 2017
ELDREOMSORGEN ER I ENDRING, DET ER VI OGSÅ!