Parkkafeen

Innhold

Vil du drive Parkkafeen?

Frogn kommune ønsker at det skal være drift på Parkkafeen i Badeparken i sommerhalvåret. Vi inviterer derfor lag og foreninger til å komme med forslag til drift av kafeen.

  • Søker må representere idelle lag og foreninger i Frogn kommune
  • Det må fremlegges en plan for gjennomføring av kafedriften
  • Dokumentasjon på erfaring fra lignende drift

Forslaget leveres i lukket konvolutt på Servicetorget innen 31. mars 2017 kl.12.00. 

Tilbudsdokumenter

Invitasjon til å drifte Parkkafeen.docx

Forutsetninger for utleie.doc

Utkast leieavtale Parkkafeen.doc

Kart.pdf

Kontakt

Spørsmål rettes til Karl Erik Slettebøe, karl.erik.sletteboe@frogn.kommune.no eller Martin Lundby, martin.lundby@frogn.kommune.no.