Rehabilitering av Hospitalet

Her finner du mer informasjon om rehabiliteringen av Hospitalet i Drøbak.

Innhold

Hva er gjort

Det ble utarbeidet en tilstandsanalyse for Hospitalet på nivå 2. Dette innebærer en grundig, men generell, gjennomgang av hele eller deler av bygningen der skadeårsaker i større grad settes i sammenheng med de faktiske skader.

Denne analysen avdekket behov for ytterliger undersøkelser - som ble gjort vinteren 2019/2020. Under disse undersøkelsene åpnet en vegger på utsatte områder for å se hvor omfattende råteskadene var inn i konstruksjonene. Dette er avgjørende for å kunne på en så riktig kostnadsvurdering som mulig.

 

Veien videre

Hospitalet er en fredet bygning. Dette medfører at hvert enkelt tiltak krever godkjenning av Fylkeskultursjefen i Viken.

Frogn kommune og Fylkeskultursjefen i Viken har tett dialog, og har felles forståelse.

Det er viktig å få rett kompetanse fra utførende og riktige materialkvaliteter ettersom bygningen er fredet.

Vi håper å starte renovering sommeren 2020.