Rehabilitering av gamle gymsal - Musikkens- og frivillighetens hus

Her finner du informasjon om rehabiliteringen av den gamle gymsalen på torget.

Innhold

Hva er gjort

Det er gjennomført mulighetsstudie med bakgrunn i ønsker/behov fra lag og foreninger som er brukere i bygningen. Resultatet av dette er ulike alternativer til løsning.

Parallelt har det blitt jobbet med utredninger knyttet til brann, ventilasjon, energi og universell utforming. Slik at en kan få en totalforståelse for hva som må legges til grunn før endelig valg av løsning.

Byantikvar og byplanlegger har vært involvert gjennom hele denne prosessen.

Prosjektet ble vedtatt for å gå videre til gjennomføringsfase i kommunestyremøtet 28. mars 2022.

Vinneren av den offentlige anbudskonkurransen ble Finstad & Jørgensen AS. Frogn kommune har god erfaring med dem fra før, da det var de som bygget om driftsbygningen i Osloveien 154 i 2021.

Veien videre

Det skal bli et flerbrukshus med fokus på musikk, kultur og frivillig arbeid. Akustikk, brann, ventilasjon med tilhørende varme/kjølebehov og universell utforming har vært viktige forutsetninger for dette prosjektet.

Det etableres sikker rømningsvei fra og mot torget. Det skal også bygges trappehus med sikker rømning fra 2. etg. Nytt inngangsparti som er universelt tilpasset blir også bygget i bakgården. Fra 1. etg. og opp i 2. etg. skal det monteres heis/løfteplattform.

I gymsalen er det selvfølgelig lagt vekt på gode akustiske forhold. Det skal samtidig bygges romslige skap, slik at instrumenter raskt og enkelt kan flyttes inn og ut for enkelt å klargjøre til neste brukergruppe.

Riggområdet for entreprenøren blir i bakgården bak biblioteket. Det betyr at bla. taxi-holdeplassen må flyttes. Denne flyttes til Wienerbrødskjæringa, langs veggen på Matkroken. Se for øvrig vedlagte skiltplan.

De offentlige toalettene i bakgården blir stengt i anleggsperioden. Erstatning for disse blir plassert i bakgården ved kinoen. Dette vil bli tydelig skiltet. Ellers henvises det til andre offentlige toaletter i sentrum.

Overlevering av prosjektet er satt til sommeren 2023.

Tegninger av prosjektet

Fasade nord

Fasade sør

Fasade øst

Plan 1. etasje

Plan mellom etasje

Plan 2. etasje