Bostøtte

Innhold

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. 

 

Målgruppe

Har du høye boutgifter og lav inntekt, kan du kvalifisere for bostøtte. Alle over 18 år kan søke støtte. Unntatt er studenter uten barn og militære, disse har egne ordninger.

Vilkår

  • Boligen du søker bostøtte for må være en godkjent helårsbolig.
  • Det må være en selvstendig bolig med bad/toalett, kjøkkenfunksjon og egen inngang. (Hvis du leier et rom i en annens bolig kvalifiserer du altså ikke for bostøtte.)
  • Du må betale en del av boutgiftene selv.
    • Størrelsen på bostøtten er tilpasset de reelle utgiftene og inntektene i husstanden.På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

 

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Sjekk om du kan få bostøtte

Søknad

Klikk her for å søke bostøtte

Papirskjema finner du også ved kommunens servicetorg

  • Søknaden med dokumentasjon sendes Frogn kommune boligkontoret, postboks 10, 1441 Drøbak.
  • Søknadsfrist er den 25.  hver måned. Bostøtte blir utbetalt ca den 20. i påfølgende måned.

    Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned.

Endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i  noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Meld endring

Veiledning

Kontakt kommunens Servicetorg på telefon: 64 90 60 00

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens nettsider.