Ullerud barnehage

Jeg er, jeg kan, jeg vil! Jeg går ut i verden som et positivt og optimistisk menneske.

Innhold

 Velkommen til Ullerud barnehage!

I Ullerud barnehage legger vi til rette for at barna skal få allsidig kompetanse. Vi legger vekt på fysisk aktivitet, at barna skal få faktakunnskap gjennom undring, oppøve kreativitet og oppleve mestring. Vår visjon er : "Jeg er, jeg kan, jeg vil! Jeg går ut i verden som et positivt og optimistisk mennesk".

Mer om oss

Barnehagen ligger på Ullerud, mellom Ullerud sykehjem og Seiersten. Vi flyttet inn i stor ny barnehage i oktober 2008 som ligger i den samme gamle eplehagen hvor den forrige barnehagen lå. Vi har et stort og godt uteområde med mange muligheter, også med muligheter for å ake og å gå på ski om vinteren.

Vi er så heldige å ha nærhet til flotte turområder, både Follo museum, Seierstenområdet og Seierstenmarka.  I Seierstenmarka har entusiastiske foreldre bygget noen flotte gapahauker, der har vi  ” Ullerud camp ” som et fint mål for turer. Golfbanen er flott å bruke utenom sesongen, og når det er snø er det fantastisk å gå på ski der.

Ullerud barnehage er en stor barnehage med 6 avdelinger. Vi har mange gode rom og vi har et stort og flott fellesrom med mange muligheter, blant annet til fysisk aktivitet. Det er satset på en god personalavdeling, med stort pauserom, møterom og arbeidsrom for personalet.

Barnehagen rommer rundt 100 barn, vi har 3 avdelinger med barn i alderen 1 – 3 år og 3 avdelinger med barn i alderen 3 – 6 år. Vi har en engasjert personalgruppe og god pedagogdekning.

Vi arbeider med sosial kompetanse ved å bruke mye tid sammen med barna: 

  • være nær dem
  • høre, se og hjelpe dem i samhandling
  • hjelpe dem å utvikle empati

Vi legger vekt på uteliv. Både i hagen og i nærområdet har vi flotte muligheter til varierte aktiviteter både sommer og vinter, og vi har helt spesielt gode forhold til å gå på ski.  I det allsidige arbeidet med barna, er vi kompetente voksne som bruker anerkjennende kommunikasjon.

Kontakt oss

Telefon 64 90 64 80
E-post ullerud.barnehage@frogn.kommune.no
Ederkoppen 64 90 64 84/47 46 85 51
Sommerfuglen 64 90 64 85/40 02 73 98
Tusenbeinet

64 90 64 88/47 46 85 52

Humla 64 90 64 87/41 53 13 12                             
Frosken 64 90 64 28/40 02 73 99
Gresshoppa 64 90 64 27/47 46 85 50                        
Styrer 64 90 64 27/41 53 13 44
 

 

Avdelinger

Kort beskrivelse av avdelingene.

Kort beskrivelse.

Kort beskrivelse.

Kort beskrivelse.

Kort beskrivelse.

Kort beskrivelse.

kort beskrivelse

Hvor finner du oss

Kort beskrivelse av hvor barnehagen ligger.

Årsplan

Årsplan Ullerud barnehage 2018-2019 redigert.pdf

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid.

 

FAU/SU

FAU og SU.pdf

Åpningstider

Alle kommunale barnehager i Frogn har åpningstid fra 07:00 til 17:00. Kommunale barnehager pleier også ha planleggingsdag samtidig med skolene, disse datoene finner du i skole og barnehageruta.

For private barnehager, se barnehagenes egne hjemmesider.

Priser

Fra 1. januar 2019 er maksprisen for en heltidsplass pr. måned på kr. 2 990,-.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2018-2019 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 167kroner per år.

Søknad om reduksjon i pris oppholdsbetaling

Med en samlet inntekt på under kr 548 167 kan det søkes om reduksjon i oppholdsbetaling.

Inntektsskjema for fastsettelse av oppholdsbetaling kan man få ved henvendelse til barnehagen eller Frogn kommune. Skattemelding(ene) skal legges ved søknaden som dokumentasjon som sendes Frogn kommune.

Søknadsskjema finner du nedenfor.

Søskenmoderasjon

 

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, vil du få reduksjon i foreldrebetalingen.  Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i kommunal eller privat barnehage.

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nummer to og 50 % for tredje eller flere barn. Søskenmoderasjon gjelder også når søsken går i forskjellige barnehager.

 

Gebyr ved for sent henting av barn

Det kan innkreves et gebyr på kr. 250,- pr barn ved for sent henting av barn.

Kost

Kostpenger kommer i tillegg med kr. 254,- i kommunale barnehager. Dette beløpet dekker noen måltider i uken, frukt og melk hver dag, samt ekstra hygge på barnas bursdager.

Noen barnehager krever etter avtale med foresatte inn ekstra matpenger. I disse barnehagene blir det servert flere måltider hver dag. I tillegg tilbyr de private barnehagene daglige måltider til barna.

Mer informasjon om prisene

Les mer om dette i dokumentet Foreldrebetalingsregler 01.01.2017.pdf

Gå til Utdanningsdirektoratet

Ofte stilte spørsmål

Tilbud om gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Tilbudet om gratis 20 timer kjernetid for 3, 4- og 5-åringer gjelder for barn med utsatt skolestart og for barn som bor i husholdninger med samlet inntekt under kr. 533 500.-

Hvem har lovfestet rett på plass i barnehage?

Alle barn som er bosatt i Frogn kommune har rett på barnehageplass dersom man har søkt innen fristen for hovedopptaket og barnet fyller ett år  innen utgangen av  november det året det søkes om barnehageplass.

Søknadsfristen er 1. mars.

Det er felles og samordnet opptak for private og kommunale barnehager.

Hvis barnet mitt er fyller ett år etter november,har jeg noen mulighet til å få barnehageplass? 

Rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år er kun en minimumsforpliktelse. Hvis det etter hovedopptaket er ledige plasser kan yngre barn og nye søkere tilbys plass.

Hvordan kan jeg etter hovedopptaket  klage dersom jeg ikke blir tildelt plass i ønsket barnehage ?

Klage på vedtak om barnehageplass  må skje innenfor en klagefrist på 3 uker. Klagen sendes barnehageenheten som kan omgjøre sitt eget vedtak. Hvis du ikke får medhold blir saken oversendt Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur for endelig avgjørelse.

Søk barnehageplass

Det er viktig at du sender inn ny søknad om barnehageplass innen 1. mars dersom du ønsker å være med i hovedopptaket. Dette gjelder også dersom du ønsker å søke bytte av plass.

Man vil, ved innlogging, ha tilgang til «Min side». Her kan man endre adresse, telefonnummer/e-postadresse, m.m. Innlogging vil skje ved bruk av ID-porten (MinID eller BankID). For mer informasjon om ID-porten, se http://eid.difi.no/.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Frogn kommune v/ barnehagekonsulent Tove Søvik på e-post tove.sovik@frogn.kommune.no.

Klikk her for å søke eller endre barnehageplass

Om enheten

Enhetsleder Ann-Ireen Jørgensen
Telefon 64 90 64 10
Mobiltelefon 415 31 435
E-post ann-ireen.jorgensen@frogn.kommune.no

Andre barnehager

Kommunale barnehager

Private barnehager

Kart over alle barnehagene