Ullerud barnehage

Jeg er, jeg kan, jeg vil! Jeg går ut i verden som et positivt og optimistisk menneske.

Innhold

 Velkommen til Ullerud barnehage!

Ullerud barnehage ligger sentralt til på Seiersten, med Ullerud helsebygg og Seiersten ungdomsskole som nærmeste naboer. Vi har gangavstand til sentrum og til museet, og vi har skogen rett i nærheten. Barnehagen har 4 avdelinger fordelt på to etasjer. I andre etasje har vi Rådyrtoppen(3-5 år) og Ekorntoppen( 0-2 år). I første etasje har vi Revehiet (3-5 år) og Andedammen(0-2 år)

Mer om oss

Barnehagen ligger på Ullerud, mellom Ullerud sykehjem og Seiersten. Vi flyttet inn i stor ny barnehage i oktober 2008 som ligger i den samme gamle eplehagen hvor den forrige barnehagen lå. Vi har et stort og godt uteområde med mange muligheter, også med muligheter for å ake og å gå på ski om vinteren.

Vi er så heldige å ha nærhet til flotte turområder, både Follo museum, Seierstenområdet og Seierstenmarka.  I Seierstenmarka har entusiastiske foreldre bygget noen flotte gapahauker, der har vi  ” Ullerud camp ” som et fint mål for turer. Golfbanen er flott å bruke utenom sesongen, og når det er snø er det fantastisk å gå på ski der.

Ullerud barnehage er en stor barnehage med 6 avdelinger. Vi har mange gode rom og vi har et stort og flott fellesrom med mange muligheter, blant annet til fysisk aktivitet. Det er satset på en god personalavdeling, med stort pauserom, møterom og arbeidsrom for personalet.

Barnehagen rommer rundt 100 barn, vi har 3 avdelinger med barn i alderen 1 – 3 år og 3 avdelinger med barn i alderen 3 – 6 år. Vi har en engasjert personalgruppe og god pedagogdekning.

Vi arbeider med sosial kompetanse ved å bruke mye tid sammen med barna: 

  • være nær dem
  • høre, se og hjelpe dem i samhandling
  • hjelpe dem å utvikle empati

Vi legger vekt på uteliv. Både i hagen og i nærområdet har vi flotte muligheter til varierte aktiviteter både sommer og vinter, og vi har helt spesielt gode forhold til å gå på ski.  I det allsidige arbeidet med barna, er vi kompetente voksne som bruker anerkjennende kommunikasjon.

Kontakt oss

Styrer Anita Moe Bugge 64 90 64 88/41531344
E-post styrer

ullerud.barnehage@frogn.kommune.no

anita.moe@frogn.kommune.no

Ekorntoppen 64 90 64 84/47 46 85 51
Rådyrtoppen 64 90 64 86/474 68 552/474 68 550

Andedammen

Revehiet

64 90 64 85/400 27 398/400 27 399

415 31 312

Avdelinger

Kort beskrivelse av avdelingene.

15 barn i alderen 0-2 år.

24 barn i alderen 3-5 år.

18 barn i alderen 0-2 år.

23 barn i alderen 3-5 år.

 

Hvor finner du oss

Kort beskrivelse av hvor barnehagen ligger.

Årsplan

 

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid.

 Her kan du lese årsplanen vår

FAU/SU

FAU og SU.pdf

Åpningstider

Alle kommunale barnehager i Frogn har åpningstid fra 07:00 til 17:00. Kommunale barnehager pleier også ha planleggingsdag samtidig med skolene, disse datoene finner du i skole og barnehageruta.

Etter vedtak i kommunestyret desember 2019, holder barnehagene stengt uke 28,29 og 30, samt i påsken og julen.

For private barnehager, se barnehagenes egne hjemmesider.

Priser

Fra 1. august 2022 er maksprisen for en heltidsplass pr. måned på kr. 3050,-.

Gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5-åringer

Alle 2, 3, 4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2021-2022 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 598 825,- per år.

Søknad om reduksjon i pris oppholdsbetaling

Med en samlet inntekt på under kr 559.167,- kan det søkes om reduksjon i oppholdsbetaling.

Skattemelding(ene) skal legges ved søknaden som dokumentasjon som sendes Frogn kommune.

Søknadsskjema finner du nedenfor.

Søknadsskjema

Hvordan skrive ut skattemelding

Instructions for how to print the tax return

For å få reduksjon i foreldrebetalingen, må det søkes på eget skjema. Du må levere siste års selvangivelse sammen med søknaden.

Søknadsskjemaet gjelder for begge ordningene.

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, ta kontakt med styrer i barnehagen.

Søknad sendes til Frogn kommune: postmottak@frogn.kommune.no, eller til

Frogn kommune, Enhet barnehage, Postboks 10, 1441 Drøbak.

Søskenmoderasjon

 

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, vil du få reduksjon i foreldrebetalingen.  Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i kommunal eller privat barnehage.

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nummer to og 50 % for tredje eller flere barn. Søskenmoderasjon gjelder også når søsken går i forskjellige barnehager.

 

Gebyr ved for sent henting av barn

Det kan innkreves et gebyr på kr. 250,- pr barn ved for sent henting av barn.

Kost

Kostpenger kommer i tillegg med kr. 284,- i kommunale barnehager. Dette beløpet dekker noen måltider i uken, frukt og melk hver dag, samt ekstra hygge på barnas bursdager.

Noen barnehager krever etter avtale med foresatte inn ekstra matpenger. I disse barnehagene blir det servert flere måltider hver dag. I tillegg tilbyr de private barnehagene daglige måltider til barna.

Mer informasjon om prisene

Les mer om dette i dokumentet Foreldrebetalingsregler 01.01.2017.pdf

Gå til Utdanningsdirektoratet

Ofte stilte spørsmål

Tilbud om gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5-åringer

Tilbudet om gratis 20 timer kjernetid for 2, 3, 4- og 5-åringer gjelder for barn med utsatt skolestart og for barn som bor i husholdninger med samlet inntekt under kr. 548 167.-

Hvem har lovfestet rett på plass i barnehage?

Alle barn som er bosatt i Frogn kommune har rett på barnehageplass dersom man har søkt innen fristen for hovedopptaket og barnet fyller ett år  innen utgangen av  november det året det søkes om barnehageplass.

Søknadsfristen er 1. mars.

Det er felles og samordnet opptak for private og kommunale barnehager.

Hvis barnet mitt er fyller ett år etter november,har jeg noen mulighet til å få barnehageplass? 

Rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år er kun en minimumsforpliktelse. Hvis det etter hovedopptaket er ledige plasser kan yngre barn og nye søkere tilbys plass.

Hvordan kan jeg etter hovedopptaket  klage dersom jeg ikke blir tildelt plass i ønsket barnehage ?

Klage på vedtak om barnehageplass  må skje innenfor en klagefrist på 3 uker. Klagen sendes barnehageenheten som kan omgjøre sitt eget vedtak. Hvis du ikke får medhold blir saken oversendt Kommunens særskilte klageorgan for endelig avgjørelse.

Søk barnehageplass

Det er viktig at du sender inn ny søknad om barnehageplass innen 1. mars dersom du ønsker å være med i hovedopptaket. Dette gjelder også dersom du ønsker å søke bytte av plass.

Man vil, ved innlogging, ha tilgang til «Min side». Her kan man endre adresse, telefonnummer/e-postadresse, m.m. Innlogging vil skje ved bruk av ID-porten (MinID eller BankID). For mer informasjon om ID-porten, se http://eid.difi.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Frogn kommune v/ barnehagekonsulent Tone Andersen på e-post tone.andersen@frogn.kommune.no

Søk eller endre barnehage plass her

Om enheten

Enhet for Barnehager
Enhetsleder Ann-Ireen Jørgensen
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 415 31 435
E-post Anne Ireen Jørgensen
 Enhetens oppgaver og mål:

Barn i barnehage

Barnehageenhetens hovedoppgaver er å være eier og barnehagemyndighet. Som eier har vi ansvar for å drifte de kommunale barnehagene i tråd med nasjonalt lovverk, og er juridisk ansvarlig for kvaliteten. I tillegg har barnehageenheten rollen som barnehagemyndighet for både kommunale og private barnehager. Dette innebærer å være godkjennings- og tilsynsmyndighet for alle barnehager. Enheten har også ansvar for opptak og tildeling av barnehageplasser, tilskudd til private barnehager, og veiledning av styrere i henhold til gjeldende regelverk.                                 

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat    

 

Andre barnehager

Kommunale barnehager

Private barnehager

Kart over alle barnehagene