Trollberget barnehage

Et godt sted å være, for store og små

Innhold

Velkommen!

Trollberget barnehage ligger på Skorkeberg, nær holdeplass for buss til Oslo, Ski og Ås. Barnehagen ligger i en blandet bebyggelse med rekkehus, eneboliger og mindre blokker.

Vi vil være et godt sted for barn, foresatte og ansatte i barnehagen. Vi er opptatt av barnas opplevelse av barnehagen. For oss er det viktig at alle barn og foresatte skal oppleve seg sett og hørt.

Mer om oss

Barnehagen har 3 avdelinger med inntil 45 heldagsplasser. Barnehagen har en småbarnsavdeling, Tussene for barn mellom 1-3 år. Berget det Blå og Alvene har mulighet for grupper i alderen 2-5 år. Trollberget er et "åpent hus" der barn og voksne kjenner hverandre og bruker lekemuligheter på tvers av avdelingene. Hver avdeling har ulike leke- og bruksrom. Midt i huset finner du samlingspunktet vårt Midtstua, med felles stue og kjøkken. På Midtstua har vi "gym", med blant annet trampoline og flyve-huske. Vi har skog og flere friområder i gangavstand fra barnehagen, som brukes til prosjekter og gruppeaktiviteter hele året. Deler av dagen er barna delt inn i små leke- og aktivitetsgrupper ute eller inne.

Barnehagens styringsdokument er Rammeplanen for barnehager og den skal ligge til grunn for alt vi gjør. Årsplanen skal vise hvordan vi jobber for å omsette Rammeplanens formål og innhold, og barnehageeiers lokale tilpasninger til pedagogisk praksis. Basert på satsningsområder og tema for årsplan vil vi vise hvordan vi jobber barnehageåret 2018/2019.

Naturen som læringsarena: Barnehageåret  2018/2019 har vi valgt "Naturen som læringsarena" som tema for årsplanen. Temaet vil gjenspeiles beidet på tvers av avdelingene. Med dette ønsker vi å legge vekt på naturens rom for mestring innenfor egne forutsetninger. Vi ønsker å gå ut og oppleve naturens boltringsplass, og ta naturen inn og utforske deler av den enda nærmere. Vi ønsker å lære i, av og om naturen. Temaet følger årstidene, og vi har delt året i ulike perioder som gjenspeiles i arbeidet på tvers av avdelingene. Dette kan du lese mer om i vedlegget til årsplanen. For hver periode vil hver avdeling utarbeide en periodeplan som forteller hvordan avdelingene vil jobbe med dette. Avdelingene vil jobbe med samme tema, men innholdet skal tilpasses barnegruppene, og mål og metoder vil derfor variere.

I løpet av året markerer vi i tillegg ulike tradisjoner og gjennomføre ulike prosjekter med fokus på alt fra litteratur, kunst, drama, hagearbeid, snekring og uteliv.er" Vi har barn, familier og personalemed røtter i ulike land. Dette vektlegges spesielt i våre "internasjonale uker" rundt FN dagen og i de daglige samtalene og møtene med barna i barnehagen.

Hvor finner du oss

Traneveien 39
1447 Drøbak
Klikk her for kart

Kontakt oss

Telefon barnehagen/styrer 64 98 88 32/ 40 02 73 57

E-post

Styrer: Kristin Eilevstøl Igglund      

trollberget.barnehage@frogn.kommune.no

kristin.eilevstol.igglund@frogn.kommune.no

Tussene

Connie (Avdelingsleder)

Marysia (Barne- og ungdomsarbeider)

Rigmor (Barne- og ungdomsarbeider)

41 53 13 57

Berget

Cathinka (Avdelingsleder)

Tonje (Barne- og ungdomsarbeider)

Anneli (Barne- og ungdomsarbeider)

40 02 73 44

Alvene

Sedik (Avdelingsleder)

Wenche (Barne- og ungdomsarbeider)

Anne Kristine (Barne- og ungdomsarbeider)

Ellen (Assistent)

40 02 73 73

Avdelinger

  • 1-3 års avdeling: 9 plasser
  • Tlf: 41 53 13 57
  •  2-6 års avdeling: 18 plasser
  • Tlf: 40 02 73 44
  • 2-6 års avdeling: 18 plasser
  • Tlf: 40 02 73 73

Årsplan

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid.

 Årsplan 2018-2019.pdf

FAU/SU

Klikk her for å lese mer om dette

Skole og barnehageruta

Her finner du elektronisk oversikt over fri- og feriedager i skolene og barnehagene i Frogn kommune.

Klikk her for skole- og barnehageruta

Få en automatisk oppdatert kalender

Du kan abonnere på en automatisk oppdatert kalender på smarttelefonen eller i kalenderprogrammet på datamaskinen din.

Abonner på skole- og barnehageruta

https://calendar.google.com/calendar/ical/skolerutafrogn%40outlook.com/public/basic.ics 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan legger jeg til kalenderen?

Sitter du på en datamaskin kan du forsøke å klikke lenken Abonner på skole- og barnehageruta. På smartmobiler og online kalendere kan det være at du må gjøre noen enkle grep.

Hvor kan jeg finne hjelp til dette?

De fleste smartmobiler og kalenderprogrammer kan abonnere på kalendere, men hvordan dette gjøres varierer voldsomt. Du kan søke på nettet eller klikke noen av lenkene nedenfor:

Hva er lenken til kalenderen?

Lenken til å abonnere på kalenderen er

webcals://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.ics

Hvordan får jeg fjernet at det plinger?

Lei av alarmer og og påminnelser fra kalenderen? De fleste smartmobiler og andre programmer har muliget til å slå av alarmer på abonnerte kalendere.

Kan jeg laste ned som PDF?

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2018/19

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2017/18

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2016/17

 

Kan jeg skrive ut den elektroniske versjonen fra Outlook.com

Nei, dessverre er dette for øyeblikket ikke mulig.

Kan jeg få kalenderen i RSS format?

Ja. Lenken for RSS er https://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.xml.

Forslag til endringer?

Hvis du har forslag til endringer kan du sende en e-post til helpdesk@frogn.kommune.no.

Åpningstider

Alle kommunale barnehager i Frogn har åpningstid fra 07:00 til 17:00. Kommunale barnehager pleier også ha planleggingsdag samtidig med skolene, disse datoene finner du i skole og barnehageruta.

For private barnehager, se barnehagenes egne hjemmesider.

Priser

Fra 1. januar 2019 er maksprisen for en heltidsplass pr. måned på kr. 2 990,-.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2018-2019 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 167kroner per år.

Søknad om reduksjon i pris oppholdsbetaling

Med en samlet inntekt på under kr 548 167 kan det søkes om reduksjon i oppholdsbetaling.

Inntektsskjema for fastsettelse av oppholdsbetaling kan man få ved henvendelse til barnehagen eller Frogn kommune. Skattemelding(ene) skal legges ved søknaden som dokumentasjon som sendes Frogn kommune.

Søknadsskjema finner du nedenfor.

Søskenmoderasjon

 

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, vil du få reduksjon i foreldrebetalingen.  Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i kommunal eller privat barnehage.

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nummer to og 50 % for tredje eller flere barn. Søskenmoderasjon gjelder også når søsken går i forskjellige barnehager.

 

Gebyr ved for sent henting av barn

Det kan innkreves et gebyr på kr. 250,- pr barn ved for sent henting av barn.

Kost

Kostpenger kommer i tillegg med kr. 254,- i kommunale barnehager. Dette beløpet dekker noen måltider i uken, frukt og melk hver dag, samt ekstra hygge på barnas bursdager.

Noen barnehager krever etter avtale med foresatte inn ekstra matpenger. I disse barnehagene blir det servert flere måltider hver dag. I tillegg tilbyr de private barnehagene daglige måltider til barna.

Mer informasjon om prisene

Les mer om dette i dokumentet Foreldrebetalingsregler 01.01.2017.pdf

Gå til Utdanningsdirektoratet

Ofte stilte spørsmål

Tilbud om gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Tilbudet om gratis 20 timer kjernetid for 3, 4- og 5-åringer gjelder for barn med utsatt skolestart og for barn som bor i husholdninger med samlet inntekt under kr. 533 500.-

Hvem har lovfestet rett på plass i barnehage?

Alle barn som er bosatt i Frogn kommune har rett på barnehageplass dersom man har søkt innen fristen for hovedopptaket og barnet fyller ett år  innen utgangen av  november det året det søkes om barnehageplass.

Søknadsfristen er 1. mars.

Det er felles og samordnet opptak for private og kommunale barnehager.

Hvis barnet mitt er fyller ett år etter november,har jeg noen mulighet til å få barnehageplass? 

Rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år er kun en minimumsforpliktelse. Hvis det etter hovedopptaket er ledige plasser kan yngre barn og nye søkere tilbys plass.

Hvordan kan jeg etter hovedopptaket  klage dersom jeg ikke blir tildelt plass i ønsket barnehage ?

Klage på vedtak om barnehageplass  må skje innenfor en klagefrist på 3 uker. Klagen sendes barnehageenheten som kan omgjøre sitt eget vedtak. Hvis du ikke får medhold blir saken oversendt Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur for endelig avgjørelse.

Søk barnehageplass

Det er viktig at du sender inn ny søknad om barnehageplass innen 1. mars dersom du ønsker å være med i hovedopptaket. Dette gjelder også dersom du ønsker å søke bytte av plass.

Man vil, ved innlogging, ha tilgang til «Min side». Her kan man endre adresse, telefonnummer/e-postadresse, m.m. Innlogging vil skje ved bruk av ID-porten (MinID eller BankID). For mer informasjon om ID-porten, se http://eid.difi.no/.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Frogn kommune v/ barnehagekonsulent Tove Søvik på e-post tove.sovik@frogn.kommune.no.

Klikk her for å søke eller endre barnehageplass

Om enheten

Enhetsleder Ann-Ireen Jørgensen
Telefon 64 90 64 10
Mobiltelefon 415 31 435
E-post ann-ireen.jorgensen@frogn.kommune.no

Andre barnehager

Kommunale barnehager

Private barnehager

Kart over alle barnehagene