Trollberget barnehage

Innhold

Om oss

Barnehagen ligger på Skorkeberg, nær holdeplass for buss til Oslo, Ski og Ås. Barnehagen ligger i en blandet bebyggelse med rekkehus, eneboliger og mindre blokker.

Barnehagen har en småbarnsavdeling (Tussene) for barn fra 1- 3 år og to avdelinger (Berget det Blå og Alvene) med mulighet for grupper i alderen 2-5 år, hvor det maksimale antallet barn vi kan ha er 45. Foreldre og personale er sammen om å utforme planer og samarbeider om oppfølging av ulike tradisjoner.

Vi har skog og flere friområder i gangavstand fra barnehagen. Barnehagen har en utebase i skogen, som brukes til prosjekter og gruppeaktiviteter hele året. 
Deler av dagen er barna delt i små leke- og aktivitetsgrupper ute eller inne. Trollberget er et ”åpent hus” der barn og voksne blir kjent og bruker lekemulighetene på tvers av avdelingene. Hver avdeling har ulike spesialrom med et fellesareal med stue og kjøkken som samlingspunkt midt i huset.                               

Vi har filosofiske samtaler med de eldste barna. Gjennom filosofiske samtaler vil barna få trening i å tenke kritisk og ”tenke sjæl”. Undring skaper mer undring. Å forholde seg saklig til argumenter og kunne lytte til hverandre er i sannhet noe vi voksne trenger trening i også! Pedagogens rolle er  ordstyrerens, og den som har ansvaret for å stille relevante spørsmål til gruppa.


Vi gjennomfører i løpet av året varierte prosjekter med fokus på alt fra litteratur, kunst og drama, hagearbeid, snekring og uteliv.
Vi har et ”fargerikt fellesskap” med barn og personale med røtter i mange land. Dette vektlegges spesielt i våre ”internasjonale uker” rundt FN dagen.

I barnehageåret 2017 - 2018 skal vi jobbe med spesielt med voksenrollen: hvordan bli en trygg voksen i møtet med barnet, som møter barnet med respekt og på en anerkjennende måte. Vi er opptatt av en god språkutvikling og jobber systematisk med språkstimulering.

Kontakt oss

Telefon barnehagen/styrer 64 98 88 32/ 47 23 12 10

E-post

Styrer: Hans Inge Knudsen      

trollberget.barnehage@frogn.kommune.no

hans.knudsen@frogn.kommune.no

Tussene

Connie (Avdelingsleder)

Marysia (Barne- og ungdomsarbeider)

Rigmor (Barne- og ungdomsarbeider)

41 53 13 57

Berget

Cathinka (Avdelingsleder)

Tonje (Barne- og ungdomsarbeider)

Anneli (Barne- og ungdomsarbeider)

40 02 73 44

Alvene

Sedik (Avdelingsleder)

Wenche (Barne- og ungdomsarbeider)

Anne Kristine (Barne- og ungdomsarbeider)

Ellen (Assistent)

40 02 73 73

Avdelinger

1-3 års avdeling: 9 plasser

Tlf: 41 53 13 57

 2-6 års avdeling: 18 plasser

Tlf: 40 02 73 44

2-6 års avdeling: 18 plasser

Tlf: 40 02 73 73

Årsplan

Årsplanen for barnehagen blir justert hvert år. Her kan du lese om dit og datt.

Årsplan 2017-2018.pdf

FAU/SU

Litt om dette.

Klikk her for å laste den ned

Skole og barnehageruta

Her finner du elektronisk oversikt over fri- og feriedager i skolene og barnehagene i Frogn kommune.

Klikk her for skole- og barnehageruta

Få en automatisk oppdatert kalender

Du kan abonnere på en automatisk oppdatert kalender på smarttelefonen eller i kalenderprogrammet på datamaskinen din.

Abonner på skole- og barnehageruta

https://calendar.google.com/calendar/ical/skolerutafrogn%40outlook.com/public/basic.ics 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan legger jeg til kalenderen?

Sitter du på en datamaskin kan du forsøke å klikke lenken Abonner på skole- og barnehageruta. På smartmobiler og online kalendere kan det være at du må gjøre noen enkle grep.

Hvor kan jeg finne hjelp til dette?

De fleste smartmobiler og kalenderprogrammer kan abonnere på kalendere, men hvordan dette gjøres varierer voldsomt. Du kan søke på nettet eller klikke noen av lenkene nedenfor:

Hva er lenken til kalenderen?

Lenken til å abonnere på kalenderen er

webcals://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.ics

Hvordan får jeg fjernet at det plinger?

Lei av alarmer og og påminnelser fra kalenderen? De fleste smartmobiler og andre programmer har muliget til å slå av alarmer på abonnerte kalendere.

Kan jeg laste ned som PDF?

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2018/19

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2017/18

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2016/17

 

Kan jeg skrive ut den elektroniske versjonen fra Outlook.com

Nei, dessverre er dette for øyeblikket ikke mulig.

Kan jeg få kalenderen i RSS format?

Ja. Lenken for RSS er https://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.xml.

Forslag til endringer?

Hvis du har forslag til endringer kan du sende en e-post til helpdesk@frogn.kommune.no.

Itslearning

Itslearning

Hvor finner du oss

Traneveien 39

1447 Drøbak

Åpningstider

Alle kommunale barnehager i Frogn har åpningstid fra 07:00 til 17:00. Kommunale barnehager pleier også ha planleggingsdag samtidig med skolene, disse datoene finner du i skole og barnehageruta.

For private barnehager, se barnehagenes egne hjemmesider.

Priser

Fra 1. januar 2018 er maksprisen for en heltidsplass pr. måned på kr. 2 910,-.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2016-2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 417 000 kroner per år.

Søknad om reduksjon i pris oppholdsbetaling

Med en samlet inntekt på under kr 505.500 kan det søkes om reduksjon i oppholdsbetaling.

Inntektsskjema for fastsettelse av oppholdsbetaling kan man få ved henvendelse til barnehagen eller Frogn kommune. Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon som sendes Frogn kommune.

Søknadsskjema finner du nedenfor.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, vil du få reduksjon i foreldrebetalingen. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Gebyr ved for sent henting av barn

Det kan innkreves et gebyr på kr. 250,- pr barn ved for sent henting av barn.

Kost

Kostpenger kommer i tillegg med kr. 241,- i kommunale barnehager. Dette beløpet dekker noen måltider i uken, frukt og melk hver dag, samt ekstra hygge på barnas bursdager.

Noen barnehager krever etter avtale med foresatte inn ekstra matpenger. I disse barnehagene blir det servert flere måltider hver dag. I tillegg tilbyr de private barnehagene daglige måltider til barna.

Mer informasjon om prisene

Les mer om dette i dokumentet Foreldrebetalingsregler 01.01.2017.pdf

Gå til Utdanningsdirektoratet

Ofte stilte spørsmål

Tilbud om gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Tilbudet om gratis 20 timer kjernetid for 3, 4- og 5-åringer gjelder for barn med utsatt skolestart og for barn som bor i husholdninger med samlet inntekt under kr. 450 000.

Hvem har lovfestet rett på plass i barnehage?

Alle barn som er bosatt i Frogn kommune har rett på barnehageplass dersom man har søkt innen fristen for hovedopptaket og barnet fyller ett år  innen utgangen av  november det året det søkes om barnehageplass.

Søknadsfristen er 1. mars.

Det er felles og samordnet opptak for private og kommunale barnehager.

Hvis barnet mitt er fyller ett år etter november,har jeg noen mulighet til å få barnehageplass? 

Rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år er kun en minimumsforpliktelse. Hvis det etter hovedopptaket er ledige plasser kan yngre barn og nye søkere tilbys plass.

Hvordan kan jeg etter hovedopptaket  klage dersom jeg ikke blir tildelt plass i ønsket barnehage ?

Klage på vedtak om barnehageplass  må skje innenfor en klagefrist på 3 uker. Klagen sendes barnehageenheten som kan omgjøre sitt eget vedtak. Hvis du ikke får medhold blir saken oversendt Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur for endelig avgjørelse.

Søk barnehageplass

Det er viktig at du sender inn ny søknad om barnehageplass innen 1. mars dersom du ønsker å være med i hovedopptaket. Dette gjelder også dersom du ønsker å søke bytte av plass.

Fra 1. februar 2016 skal all aktivitet rundt plass i barnehage, dvs. søke om plass, endre plass eller si opp plass, foregå elektronisk i den nye «Barnehageportalen».

Man vil, ved innlogging, ha tilgang til «Min side». Her kan man endre adresse, telefonnummer/e-postadresse, m.m. Innlogging vil skje ved bruk av ID-porten (MinID eller BankID). For mer informasjon om ID-porten, se http://eid.difi.no/.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Frogn kommune v/ barnehagekonsulent Tove Søvik på e-post tove.sovik@frogn.kommune.no.

Klikk her for å søke eller endre barnehageplass

Om enheten

Enhetsleder Hege Therese Skarbø Berle
Telefon 64 90 64 10
Mobiltelefon 48 16 97 60
E-post hege.berle@frogn.kommune.no

Andre barnehager

Kommunale barnehager

Private barnehager

Kart over alle barnehagene