Heer barnehage

Heer barnehage ligger 3 kilometer fra Drøbak sentrum. Barnehagen har 4 avdelinger med barn i alderen 1-6 år. Barnehagen ligger på Heer, med Heer skole som nærmeste nabo.

Innhold

Velkommen til Heer barnehage!

Heer barnehage ligger på Heer med Heer skole som nærmeste nabo. Barnehagen har fire avdelinger. I år er alle ettåringenne og toåringene på Solstua og Blåbærtua. Tre- og fireåringene og femåringene er på Knerten og Rollingene.

Mer om oss

Heer barnehage ligger på Heer med Heer skole som nærmeste nabo. Barnehagen har fire avdelinger.  I år er alle ettåringenne og toåringene på Solstua (14 barn) og Blåbærtua (10 barn). Tre-, fire- og femåringene er på Knerten (24 barn) og Rollingene (24 barn).

Øyeblikket skaper fremtiden! Dette er barnehagens visjon. Men det er ikke fremtiden vi i hovedsak har i fokus, men her-og-nå øyeblikket. Dette viktige øyeblikket i møte med barnet gjennom dagen i barnehagen. Med vissheten om at det jeg gjør nå, kan ha store konsekvenser for barnet en gang i fremtiden, eller på vei inn i voksenlivet. Øyeblikket beskriver samhandlingen mellom oss voksne og barnet, og skal være med å skape kvalitet, nærhet og trygg tilknytning. Visjonen skal gjøre at jeg bruker meg selv på en helhetlig og harmonisk måte når jeg står ovenfor en oppgave.

Vi er en barnehage som har sterk fokus på den voksnes påvirkning av miljø og trivsel, både for barna og arbeidsmiljøet for de voksne. I vårt pedagogiske arbeid har vi bl.a. Trygghetssirkelen som grunnmur. Dette danner et godt utgangspunkt for omsorg i barnehagen. Trygghetssirkelen viser hvordan den kan hjelpe oss i barnehagen til å forstå at barns gryende selvstendighet og læring hviler på retten til å være avhengig av voksne. Og vi øker vår bevissthet og kompetanse i å skape trygghet, vise godhet og regulere barns følelser, og hjelpe barn i lek og vennskap.

Heer barnehage har et flott nærmiljø som vi bruker aktivt. Vi har et godt samarbeid med Heer skole i forbindelse med skolestarterne. Vi får benytte SFO lokaler til ”førskole”- gruppen vår (Krokodillene), vi har erfaringsutveksling hver høst om overgangen samt at vi om våren får tilgang til 1.trinns rommet. Bilitt og Heer Grendehus barnehage er i samme skolekrets som oss, vi har samarbeid med disse barnehagene i forbindelse med skolestarterne. Summen av samarbeidet opplever vi har positiv verdi for barna som skal bytte arena.

Vi har også mange flotte naturområder i gangsavstand til barnehagen. Det kan nevnes skiturer på Skytterjordet, turer til Harafjellet, gapahuk og bålplass like ved Heer skole, og Magelijordet hvor vi kan ake og gå på ski.

Vi er opptatt av å ha en nært samarbeid med foresatte, og mener det skaper et godt grunnlag for jobben vi skal gjøre i barnehagen. Godt foreldresamarbeid er viktig for at barn skal trives optimalt.

 

Kontakt oss

Styrer: Hans Inge Knudsen

64 90 61 80/472 31 210

E-post

hans.knudsen@frogn.kommune.no  

heerbarnehage@frogn.kommune.no

Avdelinger

Heer barnehage har fire avdelinger. I år har vi 67 barn hos oss og vi er 18 ansatte.

 • Lene Thorstensen (pedleder)
 • Merete Dahl (pedleder)
 • Hans Jakob Grumstad (assistent)
 • Birgita Uueda (barne- og ungdomsarbeider)
 • Gunn Karin Barlindhaug (pedleder)
 • Ida Steinmo (pedleder)
 • Lillian G Jensen (barne- og ungdomsarbeider)
 • Ivana Jaickova (assistent)
 • Kim Grannes (pedleder)
 • Benedicte Angelsnes (pedleder)
 • Marianne Daae Bøe  60  % (barne- og ungdomsarbeider/barnehagelærer-student)
 • Ida Susic Softic (assistent, fødselpermisjon)
 • Maiken Hammarstedt (assistent, for Ida)
 • Claire Utengen (assistent 40 % for Marianne)
Knerten Tlf. 474 68 549
 • Ruth Ghebremariam (pedleder)
 • Petter Steinmo (pedleder)
 • Martin 60 % (barne- og ungdomsarbeider/barnehagelærer-student)
 • Babette (barne- og ungdomsarbeider)
 • Alexandra Keramida 40 % (assistent, for Martin)

 

Hvor finner du oss

Heer Allè 16

1445 Drøbak

Årsplan

Her kan du lese årsplanen vår

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid.

Handlingsplan for godt psykososialtmiljø

FAU/SU

FAU og SU.pdf

Åpningstider

Alle kommunale barnehager i Frogn har åpningstid fra 07:00 til 17:00. Kommunale barnehager pleier også ha planleggingsdag samtidig med skolene, disse datoene finner du i skole og barnehageruta.

Etter vedtak i kommunestyret desember 2019, holder barnehagene stengt uke 28,29 og 30, samt i påsken og julen.

For private barnehager, se barnehagenes egne hjemmesider.

Priser

Fra 1. august 2022 er maksprisen for en heltidsplass pr. måned på kr. 3050,-.

Gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5-åringer

Alle 2, 3, 4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2021-2022 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 598 825,- per år.

Søknad om reduksjon i pris oppholdsbetaling

Med en samlet inntekt på under kr 559.167,- kan det søkes om reduksjon i oppholdsbetaling.

Skattemelding(ene) skal legges ved søknaden som dokumentasjon som sendes Frogn kommune.

Søknadsskjema finner du nedenfor.

Søknadsskjema

Hvordan skrive ut skattemelding

Instructions for how to print the tax return

For å få reduksjon i foreldrebetalingen, må det søkes på eget skjema. Du må levere siste års selvangivelse sammen med søknaden.

Søknadsskjemaet gjelder for begge ordningene.

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, ta kontakt med styrer i barnehagen.

Søknad sendes til Frogn kommune: postmottak@frogn.kommune.no, eller til

Frogn kommune, Enhet barnehage, Postboks 10, 1441 Drøbak.

Søskenmoderasjon

 

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, vil du få reduksjon i foreldrebetalingen.  Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i kommunal eller privat barnehage.

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nummer to og 50 % for tredje eller flere barn. Søskenmoderasjon gjelder også når søsken går i forskjellige barnehager.

 

Gebyr ved for sent henting av barn

Det kan innkreves et gebyr på kr. 250,- pr barn ved for sent henting av barn.

Kost

Kostpenger kommer i tillegg med kr. 284,- i kommunale barnehager. Dette beløpet dekker noen måltider i uken, frukt og melk hver dag, samt ekstra hygge på barnas bursdager.

Noen barnehager krever etter avtale med foresatte inn ekstra matpenger. I disse barnehagene blir det servert flere måltider hver dag. I tillegg tilbyr de private barnehagene daglige måltider til barna.

Mer informasjon om prisene

Les mer om dette i dokumentet Foreldrebetalingsregler 01.01.2017.pdf

Gå til Utdanningsdirektoratet

Ofte stilte spørsmål

Tilbud om gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5-åringer

Tilbudet om gratis 20 timer kjernetid for 2, 3, 4- og 5-åringer gjelder for barn med utsatt skolestart og for barn som bor i husholdninger med samlet inntekt under kr. 548 167.-

Hvem har lovfestet rett på plass i barnehage?

Alle barn som er bosatt i Frogn kommune har rett på barnehageplass dersom man har søkt innen fristen for hovedopptaket og barnet fyller ett år  innen utgangen av  november det året det søkes om barnehageplass.

Søknadsfristen er 1. mars.

Det er felles og samordnet opptak for private og kommunale barnehager.

Hvis barnet mitt er fyller ett år etter november,har jeg noen mulighet til å få barnehageplass? 

Rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år er kun en minimumsforpliktelse. Hvis det etter hovedopptaket er ledige plasser kan yngre barn og nye søkere tilbys plass.

Hvordan kan jeg etter hovedopptaket  klage dersom jeg ikke blir tildelt plass i ønsket barnehage ?

Klage på vedtak om barnehageplass  må skje innenfor en klagefrist på 3 uker. Klagen sendes barnehageenheten som kan omgjøre sitt eget vedtak. Hvis du ikke får medhold blir saken oversendt Kommunens særskilte klageorgan for endelig avgjørelse.

Søk barnehageplass

Det er viktig at du sender inn ny søknad om barnehageplass innen 1. mars dersom du ønsker å være med i hovedopptaket. Dette gjelder også dersom du ønsker å søke bytte av plass.

Man vil, ved innlogging, ha tilgang til «Min side». Her kan man endre adresse, telefonnummer/e-postadresse, m.m. Innlogging vil skje ved bruk av ID-porten (MinID eller BankID). For mer informasjon om ID-porten, se http://eid.difi.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Frogn kommune v/ barnehagekonsulent Tone Andersen på e-post tone.andersen@frogn.kommune.no

Søk eller endre barnehage plass her

Om enheten

Enhet for Barnehager
Enhetsleder Ann-Ireen Jørgensen
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 415 31 435
E-post Anne Ireen Jørgensen
 Enhetens oppgaver og mål:

Barn i barnehage

Barnehageenhetens hovedoppgaver er å være eier og barnehagemyndighet. Som eier har vi ansvar for å drifte de kommunale barnehagene i tråd med nasjonalt lovverk, og er juridisk ansvarlig for kvaliteten. I tillegg har barnehageenheten rollen som barnehagemyndighet for både kommunale og private barnehager. Dette innebærer å være godkjennings- og tilsynsmyndighet for alle barnehager. Enheten har også ansvar for opptak og tildeling av barnehageplasser, tilskudd til private barnehager, og veiledning av styrere i henhold til gjeldende regelverk.                                 

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat    

 

Andre barnehager

Kommunale barnehager

Private barnehager

Kart over alle barnehagene