Heer barnehage

Innhold

Om oss

Heer barnehage har et flott nærmiljø som vi bruker aktivt. Heer skole ligger ved siden av oss, og sammen med de har vi fått til godt samarbeid i forbindelse med skolestarterne. Vi får benytte SFO lokaler til ”førskole”- gruppen vår (Krokodillene), vi har erfaringsutveksling hver høst om overgangen samt at vi om våren får tilgang til 1.trinns rommet. Bilitt og Heer Grendehus barnehage er i samme skolekrets som oss, vi har samarbeid med disse barnehagene i forbindelse med skolestarterne. Summen av samarbeidet opplever vi har positiv verdi for barna som skal bytte arena. I tillegg har vi buss, butikk, frisør og legekontor i umiddelbar nærhet. Så det er enkelt å dra ut på reise til Drøbak sentrum, hvor vi kan benytte bibliotek, kino, Badeparken og Julehuset.

Vi har også mange flotte naturområder i gangsavstand til barnehagen. Det kan nevnes skiturer på Skytterjordet, turer til Harafjellet, gapahuk og bålplass like ved Heer skole, Magelijordet hvor vi kan ake og gå på ski og speiderhytta. Vi leier speiderhytta fra Drøbak/Frogn speidergruppe i deler av året. Frogn videregående skole ligger heller ikke så langt unna oss. Vi har  samarbeid med dem, hvor barna på storbarnsavdelingene (Rollingene og Knerten) kommer bort på skolen og har gymtimer med elevene på videregående. Som en del av elevenes skolefag.

Vi er en barnehage som har sterk fokus på den voksnes påvirkning av miljø og trivsel, både for barna og arbeidsmiljøet for de voksne. I perioden 2012-2016 har vi et prosjekt med fokus på realfag i barnehagen. Vi har fokus på matematikk, fysikk, kjemi, biologi og IKT. Alt dette gjennom lek, språk og samspill. Vi lever, erfarer og opplever, snakker og eksperimenterer.

Visjonen vår er: Trygge barn og magiske øyeblikk.

Med den visjonen ønsker vi å jobbe for at alle barn skal ha en trygg hverdag, det skal være forutsigbart og kjent. Samtidig ønsker vi å gi barna magiske øyeblikk som kan bli gode minner og bidra til mestringsopplevelser. Vi tror at å mestre er noe av det viktigste vi kan oppleve som menneske. Det gir trygghet og mot til å prøve seg på utfordringer. Når en mestrer utfordringer av litt volum kan det oppleves magisk.

Det er mange samarbeidspartnere for en barnehage, og i tillegg til de over kan det nevnes SPT (spes.ped. team), PPT (Psykologisk-pedagogisk tjeneste), helsestasjon, barnevernstjenesten og kultur og fritid. Det er lav terskel for samarbeid med alle disse tjenestene/enhetene.  Noe som gjør at vi får mulighet sammen med foreldrene å legge til rette for best mulig hverdag for alle barn.

Kontakt oss

Styrer: Hans Inge Knudsen

64 90 61 80/47231210

E-post hans.knudsen@frogn.kommune.no heer.barnehage@frogn.kommune.no

Avdelinger

Heer barnehage har fire avdelinger. Det går ca. 80 barn hos oss og vi er rundt 21 voksne som jobber sammen (17 stillinger)

 

 

 

Knerten Tlf. 474 68 549

 

Hvor finner du oss

Heer Allè 16

1445 Drøbak

Årsplan

Årsplan Heer 2017-2018.pdf

FAU/SU

FAU og SU.pdf

Åpningstider

Alle kommunale barnehager i Frogn har åpningstid fra 07:00 til 17:00. Kommunale barnehager pleier også ha planleggingsdag samtidig med skolene, disse datoene finner du i skole og barnehageruta.

For private barnehager, se barnehagenes egne hjemmesider.

Priser

Fra 1. januar 2018 er maksprisen for en heltidsplass pr. måned på kr. 2 910,-.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2016-2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 417 000 kroner per år.

Søknad om reduksjon i pris oppholdsbetaling

Med en samlet inntekt på under kr 505.500 kan det søkes om reduksjon i oppholdsbetaling.

Inntektsskjema for fastsettelse av oppholdsbetaling kan man få ved henvendelse til barnehagen eller Frogn kommune. Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon som sendes Frogn kommune.

Søknadsskjema finner du nedenfor.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, vil du få reduksjon i foreldrebetalingen. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Gebyr ved for sent henting av barn

Det kan innkreves et gebyr på kr. 250,- pr barn ved for sent henting av barn.

Kost

Kostpenger kommer i tillegg med kr. 241,- i kommunale barnehager. Dette beløpet dekker noen måltider i uken, frukt og melk hver dag, samt ekstra hygge på barnas bursdager.

Noen barnehager krever etter avtale med foresatte inn ekstra matpenger. I disse barnehagene blir det servert flere måltider hver dag. I tillegg tilbyr de private barnehagene daglige måltider til barna.

Mer informasjon om prisene

Les mer om dette i dokumentet Foreldrebetalingsregler 01.01.2017.pdf

Gå til Utdanningsdirektoratet

Ofte stilte spørsmål

Tilbud om gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Tilbudet om gratis 20 timer kjernetid for 3, 4- og 5-åringer gjelder for barn med utsatt skolestart og for barn som bor i husholdninger med samlet inntekt under kr. 450 000.

Hvem har lovfestet rett på plass i barnehage?

Alle barn som er bosatt i Frogn kommune har rett på barnehageplass dersom man har søkt innen fristen for hovedopptaket og barnet fyller ett år  innen utgangen av  november det året det søkes om barnehageplass.

Søknadsfristen er 1. mars.

Det er felles og samordnet opptak for private og kommunale barnehager.

Hvis barnet mitt er fyller ett år etter november,har jeg noen mulighet til å få barnehageplass? 

Rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år er kun en minimumsforpliktelse. Hvis det etter hovedopptaket er ledige plasser kan yngre barn og nye søkere tilbys plass.

Hvordan kan jeg etter hovedopptaket  klage dersom jeg ikke blir tildelt plass i ønsket barnehage ?

Klage på vedtak om barnehageplass  må skje innenfor en klagefrist på 3 uker. Klagen sendes barnehageenheten som kan omgjøre sitt eget vedtak. Hvis du ikke får medhold blir saken oversendt Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur for endelig avgjørelse.

Søk barnehageplass

Det er viktig at du sender inn ny søknad om barnehageplass innen 1. mars dersom du ønsker å være med i hovedopptaket. Dette gjelder også dersom du ønsker å søke bytte av plass.

Fra 1. februar 2016 skal all aktivitet rundt plass i barnehage, dvs. søke om plass, endre plass eller si opp plass, foregå elektronisk i den nye «Barnehageportalen».

Man vil, ved innlogging, ha tilgang til «Min side». Her kan man endre adresse, telefonnummer/e-postadresse, m.m. Innlogging vil skje ved bruk av ID-porten (MinID eller BankID). For mer informasjon om ID-porten, se http://eid.difi.no/.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Frogn kommune v/ barnehagekonsulent Tove Søvik på e-post tove.sovik@frogn.kommune.no.

Klikk her for å søke eller endre barnehageplass

Om enheten

Enhetsleder Hege Therese Skarbø Berle
Telefon 64 90 64 10
Mobiltelefon 48 16 97 60
E-post hege.berle@frogn.kommune.no

Andre barnehager

Kommunale barnehager

Private barnehager

Kart over alle barnehagene