Dal barnehage

Innhold

Velkommen

 

Dal barnehage ligger på Dal i Nordre Frogn, ca. 15 kilometer fra Drøbak sentrum.

Dal barnehage er en del av Oppvekstsenteret  Dal skole og barnehage. Det er en trygg, liten og oversiktlig barnehage. Vi har ca 40 barn fordelt på tre avdelinger. Avdelingene holder til i to separate hus, barna fra 2 år i skolens lokaler og de minste i et hus ved siden av skolen.

Vi har et stort, flott lekeområde som benyttes både av skolebarna og barnehagebarna. Skolens uteområde brukes også av barnehagen til sykling, fotball og aking/skøyting om vinteren.     

Barnehagen bruker nærmiljøet aktivt. Her er det kort vei til lavoen i skogen, landbruksområder, sjø og badestrand.

Barnehagen og skolen har et tett og nært samarbeid som for barnehagebarna bidrar til en sterk tilhørighet til skolen. Barnehagen og skolen ligger vegg i vegg og vi samarbeider på flere områder bla. språk og matteverksted sammen med 1. og 2.trinn. Vi har felles idrettsdag, jordbærplukking på Mellomdal gård, høstdag, tenning av julegran, samenes dag, men også  andre dager og aktiviteter. Gymsal, musikkrom, bibliotek, sløydrom, klasserom med tilgang til bruk av smart-board kan også brukes av barnehagen.

Barnehagen og skolen har et felles arbeidsutvalg FAU som består av foresatte fra barnehagen og klassekontakter. SU-(samarbeidsutvalg) for barnehagen og skolen består av politikere, foresatte fra barnehagen og skolen, personalet fra barnehagen, lærere og elever fra skolen.

 

Klikk her for å gå til vår Facebookside           

Trykk for å gå til Dal skole

Kontakt oss

Du kan kontakte administrasjonen på

Telefon 64 90 59 90/415 31 441 (styrer mobil)
Besøksadresse Nesoddveien 205, 1455 Nordre Frogn

Postadresse

Postboks 10, 1441 Drøbak

Avdeling Sandslottet         415 31 442
Avdeling Solglimt 415 31 424
Ansatte
Navn Tittel Epost
Lene Halvorsen Pedagogisk leder lene.halvorsen@frogn.kommune.no
Lene Torstensen Pedagogisk leder        lene.thorstensen@frogn.kommune.no
Gea Alma Pedagogisk leder geeske.alma@frogn.kommune.no
Brita Hvidsten Fagarbeider Brita.hvidsten@frogn.kommune.no
Anne Rismyhr Assistent anne.rismyhr@frogn.kommune.no
Snierzanna Smieinska       Fagarbeider snierzanna.smieinska@frogn.kommune.no
Øyvor Andersen Assistent oyvor.andersen@frogn.kommune.no
Monica Dambakken Assistent monica.dambakken@frogn.kommune.no
Monica Valbo Styrer monica.valbo@frogn.kommune.no
Avdelinger

Sandslottet

Sandslottet har barn fra 3 år og til skolestart. De har sine lokaler i skolebygningen, noe som bidrar til et nært samarbeid med skolen. Der er det for tiden 21 barn, men vi kan ta imot flere ved behov.

Solglimt

Solglimt har barn i alderen 1-3 år, for tiden 9 barn. De holder til i eget hus nært knyttet til skolen.  

It's Learning

Barnehagen legger ut ny informasjon og bilder på It's Learning hver 14.dag.

Mobilskole (barnehage)

Foresatte har nå mulighet til å sende sms som går direkte til avdelingene. 

For å melde fra om f.eks. fravær sender foresatte en SMS med teksten:

     DAL (mellomrom) AVDELING (mellomrom) TEKST til 03686

Hvis du for eksempel har et barn på Sandslottet sender du SMS slik:

     DAL SANDSLOTTET Per er syk i dag. Hilsen Lise.  Til 03686

FAU/SU

FAU og SU.pdf

Årsplan

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid.

Årsplan Dal barnehage 2017-2018

 

Åpningstider

Alle kommunale barnehager i Frogn har åpningstid fra 07:00 til 17:00. Kommunale barnehager pleier også ha planleggingsdag samtidig med skolene, disse datoene finner du i skole og barnehageruta.

For private barnehager, se barnehagenes egne hjemmesider.

Priser

Fra 1. januar 2019 er maksprisen for en heltidsplass pr. måned på kr. 2 990,-.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2018-2019 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 167kroner per år.

Søknad om reduksjon i pris oppholdsbetaling

Med en samlet inntekt på under kr 548 167 kan det søkes om reduksjon i oppholdsbetaling.

Inntektsskjema for fastsettelse av oppholdsbetaling kan man få ved henvendelse til barnehagen eller Frogn kommune. Skattemelding(ene) skal legges ved søknaden som dokumentasjon som sendes Frogn kommune.

Søknadsskjema finner du nedenfor.

Søskenmoderasjon

 

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, vil du få reduksjon i foreldrebetalingen.  Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i kommunal eller privat barnehage.

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nummer to og 50 % for tredje eller flere barn. Søskenmoderasjon gjelder også når søsken går i forskjellige barnehager.

 

Gebyr ved for sent henting av barn

Det kan innkreves et gebyr på kr. 250,- pr barn ved for sent henting av barn.

Kost

Kostpenger kommer i tillegg med kr. 254,- i kommunale barnehager. Dette beløpet dekker noen måltider i uken, frukt og melk hver dag, samt ekstra hygge på barnas bursdager.

Noen barnehager krever etter avtale med foresatte inn ekstra matpenger. I disse barnehagene blir det servert flere måltider hver dag. I tillegg tilbyr de private barnehagene daglige måltider til barna.

Mer informasjon om prisene

Les mer om dette i dokumentet Foreldrebetalingsregler 01.01.2017.pdf

Gå til Utdanningsdirektoratet

Ofte stilte spørsmål

Tilbud om gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Tilbudet om gratis 20 timer kjernetid for 3, 4- og 5-åringer gjelder for barn med utsatt skolestart og for barn som bor i husholdninger med samlet inntekt under kr. 533 500.-

Hvem har lovfestet rett på plass i barnehage?

Alle barn som er bosatt i Frogn kommune har rett på barnehageplass dersom man har søkt innen fristen for hovedopptaket og barnet fyller ett år  innen utgangen av  november det året det søkes om barnehageplass.

Søknadsfristen er 1. mars.

Det er felles og samordnet opptak for private og kommunale barnehager.

Hvis barnet mitt er fyller ett år etter november,har jeg noen mulighet til å få barnehageplass? 

Rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år er kun en minimumsforpliktelse. Hvis det etter hovedopptaket er ledige plasser kan yngre barn og nye søkere tilbys plass.

Hvordan kan jeg etter hovedopptaket  klage dersom jeg ikke blir tildelt plass i ønsket barnehage ?

Klage på vedtak om barnehageplass  må skje innenfor en klagefrist på 3 uker. Klagen sendes barnehageenheten som kan omgjøre sitt eget vedtak. Hvis du ikke får medhold blir saken oversendt Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur for endelig avgjørelse.

Søk barnehageplass

Det er viktig at du sender inn ny søknad om barnehageplass innen 1. mars dersom du ønsker å være med i hovedopptaket. Dette gjelder også dersom du ønsker å søke bytte av plass.

Man vil, ved innlogging, ha tilgang til «Min side». Her kan man endre adresse, telefonnummer/e-postadresse, m.m. Innlogging vil skje ved bruk av ID-porten (MinID eller BankID). For mer informasjon om ID-porten, se http://eid.difi.no/.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Frogn kommune v/ barnehagekonsulent Tove Søvik på e-post tove.sovik@frogn.kommune.no.

Klikk her for å søke eller endre barnehageplass

Andre barnehager

Kommunale barnehager

Private barnehager

Kart over alle barnehagene