Dal barnehage

Dal barnehage ligger på Dal i Nordre Frogn, ca. 15 kilometer fra Drøbak sentrum.

Innhold

Velkommen

Dal barnehage er en del av Oppvekstsenteret  Dal skole og barnehage. Det er en trygg, liten og oversiktlig barnehage. Vi har ca 40 barn fordelt på tre avdelinger. Avdelingene holder til i to separate hus, barna fra 2 år i skolens lokaler og de minste i et hus ved siden av skolen.

Mer om Dal barnehage

Vi har et stort, flott lekeområde som benyttes både av skolebarna og barnehagebarna. Skolens uteområde brukes også av barnehagen til sykling, fotball og aking/skøyting om vinteren.     

Barnehagen bruker nærmiljøet aktivt. Her er det kort vei til lavoen i skogen, landbruksområder, sjø og badestrand.

Barnehagen og skolen har et tett og nært samarbeid som for barnehagebarna bidrar til en sterk tilhørighet til skolen. Barnehagen og skolen ligger vegg i vegg og vi samarbeider på flere områder bla. språk og matteverksted sammen med 1. og 2.trinn. Vi har felles idrettsdag, jordbærplukking på Mellomdal gård, høstdag, tenning av julegran, samenes dag, men også  andre dager og aktiviteter. Gymsal, musikkrom, bibliotek, sløydrom, klasserom med tilgang til bruk av smart-board kan også brukes av barnehagen.

Barnehagen og skolen har et felles arbeidsutvalg FAU som består av foresatte fra barnehagen og klassekontakter. SU-(samarbeidsutvalg) for barnehagen og skolen består av politikere, foresatte fra barnehagen og skolen, personalet fra barnehagen, lærere og elever fra skolen.

 

Klikk her for å gå til vår Facebookside           

Trykk for å gå til Dal skole

Kontakt oss

Du kan kontakte administrasjonen på

Telefon 64 90 59 90
Besøksadresse Nesoddveien 205, 1455 Nordre Frogn

Postadresse

Postboks 10, 1441 Drøbak

Avdeling Sandslottet         415 31 442
Avdeling Sandkornet 474 68 525
Avdeling Solglimt 415 31 424
Ansatte
Navn Tittel Epost
Anett Tamaba Styrer

anett.tamba@frogn.kommune.no

Lene Halvorsen Pedagogisk leder        lene.halvorsen@frogn.kommune.no
   

 

     
Stine Mørkhagen Pedagogisk leder  stine.morkhagen.granum@frogn.kommune.no
Brita Hvidsten Fagarbeider Brita.hvidsten@frogn.kommune.no
Snierzanna Smieinska       Fagarbeider snierzanna.smieinska@frogn.kommune.no
Elin Buch Assistent  elin.buch@frogn.kommune.no
Øyvor Andersen Assistent oyvor.andersen@frogn.kommune.no

Vikarer:

Lone

 

   
Avdelinger

Solglimt

Solglimt har barn i alderen 1-2 år, for tiden 14 barn. De holder til i eget hus nært knyttet til skolen. 

Sandkornet

Sandslottet har barn fra 2 til 4 år. De har sine lokaler i skolebygningen, noe som bidrar til et nært samarbeid med skolen. Der er det for tiden 13 barn.

Sandslottet

Sandslottet har barn fra 3 år og til skolestart. De har sine lokaler i skolebygningen, noe som bidrar til et nært samarbeid med skolen. Der er det for tiden 17 barn.

FAU/SU

FAU og SU.pdf

Årsplan

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid.

Her kan du lese årsplanen vår

 

Åpningstider

Alle kommunale barnehager i Frogn har åpningstid fra 07:00 til 17:00. Kommunale barnehager pleier også ha planleggingsdag samtidig med skolene, disse datoene finner du i skole og barnehageruta.

Etter vedtak i kommunestyret desember 2019, holder barnehagene stengt uke 28,29 og 30, samt i påsken og julen.

For private barnehager, se barnehagenes egne hjemmesider.

Priser

Fra 1. august 2022 er maksprisen for en heltidsplass pr. måned på kr. 3050,-.

Gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5-åringer

Alle 2, 3, 4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2021-2022 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 598 825,- per år.

Søknad om reduksjon i pris oppholdsbetaling

Med en samlet inntekt på under kr 559.167,- kan det søkes om reduksjon i oppholdsbetaling.

Skattemelding(ene) skal legges ved søknaden som dokumentasjon som sendes Frogn kommune.

Søknadsskjema finner du nedenfor.

Søknadsskjema

Hvordan skrive ut skattemelding

Instructions for how to print the tax return

For å få reduksjon i foreldrebetalingen, må det søkes på eget skjema. Du må levere siste års selvangivelse sammen med søknaden.

Søknadsskjemaet gjelder for begge ordningene.

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, ta kontakt med styrer i barnehagen.

Søknad sendes til Frogn kommune: postmottak@frogn.kommune.no, eller til

Frogn kommune, Enhet barnehage, Postboks 10, 1441 Drøbak.

Søskenmoderasjon

 

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, vil du få reduksjon i foreldrebetalingen.  Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i kommunal eller privat barnehage.

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nummer to og 50 % for tredje eller flere barn. Søskenmoderasjon gjelder også når søsken går i forskjellige barnehager.

 

Gebyr ved for sent henting av barn

Det kan innkreves et gebyr på kr. 250,- pr barn ved for sent henting av barn.

Kost

Kostpenger kommer i tillegg med kr. 284,- i kommunale barnehager. Dette beløpet dekker noen måltider i uken, frukt og melk hver dag, samt ekstra hygge på barnas bursdager.

Noen barnehager krever etter avtale med foresatte inn ekstra matpenger. I disse barnehagene blir det servert flere måltider hver dag. I tillegg tilbyr de private barnehagene daglige måltider til barna.

Mer informasjon om prisene

Les mer om dette i dokumentet Foreldrebetalingsregler 01.01.2017.pdf

Gå til Utdanningsdirektoratet

Ofte stilte spørsmål

Tilbud om gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5-åringer

Tilbudet om gratis 20 timer kjernetid for 2, 3, 4- og 5-åringer gjelder for barn med utsatt skolestart og for barn som bor i husholdninger med samlet inntekt under kr. 548 167.-

Hvem har lovfestet rett på plass i barnehage?

Alle barn som er bosatt i Frogn kommune har rett på barnehageplass dersom man har søkt innen fristen for hovedopptaket og barnet fyller ett år  innen utgangen av  november det året det søkes om barnehageplass.

Søknadsfristen er 1. mars.

Det er felles og samordnet opptak for private og kommunale barnehager.

Hvis barnet mitt er fyller ett år etter november,har jeg noen mulighet til å få barnehageplass? 

Rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år er kun en minimumsforpliktelse. Hvis det etter hovedopptaket er ledige plasser kan yngre barn og nye søkere tilbys plass.

Hvordan kan jeg etter hovedopptaket  klage dersom jeg ikke blir tildelt plass i ønsket barnehage ?

Klage på vedtak om barnehageplass  må skje innenfor en klagefrist på 3 uker. Klagen sendes barnehageenheten som kan omgjøre sitt eget vedtak. Hvis du ikke får medhold blir saken oversendt Kommunens særskilte klageorgan for endelig avgjørelse.

Søk barnehageplass

Det er viktig at du sender inn ny søknad om barnehageplass innen 1. mars dersom du ønsker å være med i hovedopptaket. Dette gjelder også dersom du ønsker å søke bytte av plass.

Man vil, ved innlogging, ha tilgang til «Min side». Her kan man endre adresse, telefonnummer/e-postadresse, m.m. Innlogging vil skje ved bruk av ID-porten (MinID eller BankID). For mer informasjon om ID-porten, se http://eid.difi.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Frogn kommune v/ barnehagekonsulent Tone Andersen på e-post tone.andersen@frogn.kommune.no

Søk eller endre barnehage plass her

Andre barnehager

Kommunale barnehager

Private barnehager

Kart over alle barnehagene