Bilitt barnehage

Innhold

Om oss

Bilitt barnehage ligger i et jordbruksområde 6 km fra Drøbak sentrum. Skog, turterreng og idrettsplass ligger i gangavstand fra barnehagen.

Barnehagen består av 4 avdelinger, Revehiet (1-2 år), Marihøna (2-3 år), Løvetann (2-3 år) og Elgen (4-5 år). Samlet er det 58 barn i barnehagen.

Bilitt barnehage ligger rett ved et fantastisk naturområde som gir mange muligheter.  Her i skogen, marka og det ulendte terrenget finner vi gode muligheter for undring, lek og læring for barna. Skulle vi ønske å ta turen ned til sentrum av Drøbak så finnes det bussforbindelse.

Mer om Bilitt

Vi er mye ute i all slags vær. Det er god plass til lek omkring barnehagen, og i tillegg har vi to flotte plasser med lavvo og gapahuk nede i skogen. Barnehagen har også noen dyr, en utekatt og akvariefisk, som er til stor glede for barna.

I Bilitt ønsker vi å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn. Vi vil gi barna gode verdier, gode opplevelser og meningsfylte dager med sosialt fellesskap, vennskap og utfordringer. Vi legger til rette for at barna skal få være med i dagligdagse gjøremål.

Bilitt barnehage er nå i et nytt modulbygg mot åpne jorder.

Barnehagens historie

Fra høsten 2019 flyttet Bilitt barnehage over i et nytt bygg på samme uteområdet som gamle Bilitt barnehage.  Ordet Bilitt kommer fra bi-litt som betyr vent litt, og det kommer trolig av at reisende ofte stoppet opp og tok en hvil her.  I 1866 ble det skilt ut et jordstykke som skulle brukes til skoletomt. Ca. ti år senere ble Bilitt solgt til Frogn skolestyre og ble brukt som skole og lærerbolig. Bilitt skole ble nedlagt i 1972. I 1974 ble Bilitt brukt som førskole, et korttidstilbud for 5- og 6-åringer. Etter nesten tyve år som korttidsbarnehage ble Bilitt barnehage i 1993 åpnet som kommunal heltidsbarnehage.

 

Kontakt oss

 

 

Styrer: Nina Engdal Hermansen

988 88 155

E-post bilitt.barnehage@frogn.kommune.no
Marihøna

957 12 975

Løvetann 415 31 313

Elgen

Revehiet

474 68 559

474 89 931

 

Avdelinger

Løvetann

1-3 års avdeling: 11 plasser

Marihøna

1-3 års avdeling: 11 plasser

Revehiet

3-6 års avdeling: 24 plasser.

Hvor finner du oss

Osloveien 251

1449 Drøbak

Årsplan

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid

 Her kan du lese årsplanen vår

FAU/SU

FAU og SU.pdf

Åpningstider

Alle kommunale barnehager i Frogn har åpningstid fra 07:00 til 17:00. Kommunale barnehager pleier også ha planleggingsdag samtidig med skolene, disse datoene finner du i skole og barnehageruta.

Etter vedtak i kommunestyret desember 2019, holder barnehagene stengt uke 28,29 og 30, samt i påsken og julen.

For private barnehager, se barnehagenes egne hjemmesider.

Priser

Fra 1. august 2022 er maksprisen for en heltidsplass pr. måned på kr. 3050,-.

Gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5-åringer

Alle 2, 3, 4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2021-2022 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 598 825,- per år.

Søknad om reduksjon i pris oppholdsbetaling

Med en samlet inntekt på under kr 559.167,- kan det søkes om reduksjon i oppholdsbetaling.

Skattemelding(ene) skal legges ved søknaden som dokumentasjon som sendes Frogn kommune.

Søknadsskjema finner du nedenfor.

Søknadsskjema

Hvordan skrive ut skattemelding

Instructions for how to print the tax return

For å få reduksjon i foreldrebetalingen, må det søkes på eget skjema. Du må levere siste års selvangivelse sammen med søknaden.

Søknadsskjemaet gjelder for begge ordningene.

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, ta kontakt med styrer i barnehagen.

Søknad sendes til Frogn kommune: postmottak@frogn.kommune.no, eller til

Frogn kommune, Enhet barnehage, Postboks 10, 1441 Drøbak.

Søskenmoderasjon

 

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, vil du få reduksjon i foreldrebetalingen.  Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i kommunal eller privat barnehage.

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nummer to og 50 % for tredje eller flere barn. Søskenmoderasjon gjelder også når søsken går i forskjellige barnehager.

 

Gebyr ved for sent henting av barn

Det kan innkreves et gebyr på kr. 250,- pr barn ved for sent henting av barn.

Kost

Kostpenger kommer i tillegg med kr. 284,- i kommunale barnehager. Dette beløpet dekker noen måltider i uken, frukt og melk hver dag, samt ekstra hygge på barnas bursdager.

Noen barnehager krever etter avtale med foresatte inn ekstra matpenger. I disse barnehagene blir det servert flere måltider hver dag. I tillegg tilbyr de private barnehagene daglige måltider til barna.

Mer informasjon om prisene

Les mer om dette i dokumentet Foreldrebetalingsregler 01.01.2017.pdf

Gå til Utdanningsdirektoratet

Ofte stilte spørsmål

Tilbud om gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5-åringer

Tilbudet om gratis 20 timer kjernetid for 2, 3, 4- og 5-åringer gjelder for barn med utsatt skolestart og for barn som bor i husholdninger med samlet inntekt under kr. 548 167.-

Hvem har lovfestet rett på plass i barnehage?

Alle barn som er bosatt i Frogn kommune har rett på barnehageplass dersom man har søkt innen fristen for hovedopptaket og barnet fyller ett år  innen utgangen av  november det året det søkes om barnehageplass.

Søknadsfristen er 1. mars.

Det er felles og samordnet opptak for private og kommunale barnehager.

Hvis barnet mitt er fyller ett år etter november,har jeg noen mulighet til å få barnehageplass? 

Rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år er kun en minimumsforpliktelse. Hvis det etter hovedopptaket er ledige plasser kan yngre barn og nye søkere tilbys plass.

Hvordan kan jeg etter hovedopptaket  klage dersom jeg ikke blir tildelt plass i ønsket barnehage ?

Klage på vedtak om barnehageplass  må skje innenfor en klagefrist på 3 uker. Klagen sendes barnehageenheten som kan omgjøre sitt eget vedtak. Hvis du ikke får medhold blir saken oversendt Kommunens særskilte klageorgan for endelig avgjørelse.

Søk barnehageplass

Det er viktig at du sender inn ny søknad om barnehageplass innen 1. mars dersom du ønsker å være med i hovedopptaket. Dette gjelder også dersom du ønsker å søke bytte av plass.

Man vil, ved innlogging, ha tilgang til «Min side». Her kan man endre adresse, telefonnummer/e-postadresse, m.m. Innlogging vil skje ved bruk av ID-porten (MinID eller BankID). For mer informasjon om ID-porten, se http://eid.difi.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Frogn kommune v/ barnehagekonsulent Tone Andersen på e-post tone.andersen@frogn.kommune.no

Søk eller endre barnehage plass her

Om enheten

Enhet for Barnehager
Enhetsleder Ann-Ireen Jørgensen
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 415 31 435
E-post Anne Ireen Jørgensen
 Enhetens oppgaver og mål:

Barn i barnehage

Barnehageenhetens hovedoppgaver er å være eier og barnehagemyndighet. Som eier har vi ansvar for å drifte de kommunale barnehagene i tråd med nasjonalt lovverk, og er juridisk ansvarlig for kvaliteten. I tillegg har barnehageenheten rollen som barnehagemyndighet for både kommunale og private barnehager. Dette innebærer å være godkjennings- og tilsynsmyndighet for alle barnehager. Enheten har også ansvar for opptak og tildeling av barnehageplasser, tilskudd til private barnehager, og veiledning av styrere i henhold til gjeldende regelverk.                                 

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat    

 

Andre barnehager

Kommunale barnehager

Private barnehager

Kart over alle barnehagene