Bilitt barnehage

Innhold

Om oss

Bilitt barnehage ligger i et jordbruksområde 6 km fra Drøbak sentrum, rett ved riksvei 153. Skog, turterreng og idrettsplass ligger i gangavstand fra barnehagen.

Bilitt barnehage holder til i et gammelt hus med personlig preg og mye historie. Vi har stor utelekeplass og gode turmuligheter som brukes mye.

Vi har god plass både inne og ute, og i tillegg har vi to flotte plasser med lavvo og gapahauk nede i skogen. Vi satser på natur og friluftsliv, og alle avdelingene er mye ute i all slags vær.

Tidligere var det gårdsbruk med dyrehold her. Denne tradisjonen ønsker vi å føre videre. Vi har høner, hane, kaniner, en utekatt og akvariefisker, som er til stor glede for både barn, foreldre og personale. Vi har også kjøkkenhage, hvor vi sår og dyrker grønnsaker og blomster.

På Bilitt ønsker vi å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn. Vi vil gi de gode verdier, gode opplevelser og meningsfylte dager der de opplever sosialt fellesskap, vennskap og utfordringer. Vi ønsker oss dager som ikke styres helt av klokka, men preges av ro og fleksibilitet. Vi ønsker at barna skal få mulighet til å være med i dagligdagse gjøremål som blant annet å bake brød, vanne blomster og luke i grønnsakshagen.

Barna kan til en viss grad selv velge hva de har lyst til å gjøre, og være med der de selv ønsker. Ved å gi barna muligheter til ulike aktiviteter og egne valg, ønsker vi å skape aktive og selvstendige barn.

Kontakt oss

Telefon

64 90 62 40

Styrer: Tone Svensgaard Andersen    

64 90 62 48/41 53 13 46

E-post bilitt.barnehage@frogn.kommune.no
Fisken 64 90 62 45/41 53 13 13
Revehiet/Rådyr 64 90 62 46/47 48 99 31
Bjørnehula 64 90 62 47/47 46 85 59

Avdelinger

1-3 års avdeling: 14 plasser.

1-3 års avdeling: 10 plasser.

3-6 års avdeling: 13 plasser.

Rådyr

3-6 års avdeling: 14 plasser

Hvor finner du oss

Osloveien 251

1449 Drøbak

Årsplan

2017-2018 Årsplan Bilitt barnehage.pdf

FAU/SU

FAU og SU.pdf

Åpningstider

Alle kommunale barnehager i Frogn har åpningstid fra 07:00 til 17:00. Kommunale barnehager pleier også ha planleggingsdag samtidig med skolene, disse datoene finner du i skole og barnehageruta.

For private barnehager, se barnehagenes egne hjemmesider.

Priser

Fra 1. januar 2018 er maksprisen for en heltidsplass pr. måned på kr. 2 910,-.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2016-2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 417 000 kroner per år.

Søknad om reduksjon i pris oppholdsbetaling

Med en samlet inntekt på under kr 505.500 kan det søkes om reduksjon i oppholdsbetaling.

Inntektsskjema for fastsettelse av oppholdsbetaling kan man få ved henvendelse til barnehagen eller Frogn kommune. Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon som sendes Frogn kommune.

Søknadsskjema finner du nedenfor.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, vil du få reduksjon i foreldrebetalingen. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Gebyr ved for sent henting av barn

Det kan innkreves et gebyr på kr. 250,- pr barn ved for sent henting av barn.

Kost

Kostpenger kommer i tillegg med kr. 241,- i kommunale barnehager. Dette beløpet dekker noen måltider i uken, frukt og melk hver dag, samt ekstra hygge på barnas bursdager.

Noen barnehager krever etter avtale med foresatte inn ekstra matpenger. I disse barnehagene blir det servert flere måltider hver dag. I tillegg tilbyr de private barnehagene daglige måltider til barna.

Mer informasjon om prisene

Les mer om dette i dokumentet Foreldrebetalingsregler 01.01.2017.pdf

Gå til Utdanningsdirektoratet

Ofte stilte spørsmål

Tilbud om gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Tilbudet om gratis 20 timer kjernetid for 3, 4- og 5-åringer gjelder for barn med utsatt skolestart og for barn som bor i husholdninger med samlet inntekt under kr. 450 000.

Hvem har lovfestet rett på plass i barnehage?

Alle barn som er bosatt i Frogn kommune har rett på barnehageplass dersom man har søkt innen fristen for hovedopptaket og barnet fyller ett år  innen utgangen av  november det året det søkes om barnehageplass.

Søknadsfristen er 1. mars.

Det er felles og samordnet opptak for private og kommunale barnehager.

Hvis barnet mitt er fyller ett år etter november,har jeg noen mulighet til å få barnehageplass? 

Rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år er kun en minimumsforpliktelse. Hvis det etter hovedopptaket er ledige plasser kan yngre barn og nye søkere tilbys plass.

Hvordan kan jeg etter hovedopptaket  klage dersom jeg ikke blir tildelt plass i ønsket barnehage ?

Klage på vedtak om barnehageplass  må skje innenfor en klagefrist på 3 uker. Klagen sendes barnehageenheten som kan omgjøre sitt eget vedtak. Hvis du ikke får medhold blir saken oversendt Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur for endelig avgjørelse.

Søk barnehageplass

Det er viktig at du sender inn ny søknad om barnehageplass innen 1. mars dersom du ønsker å være med i hovedopptaket. Dette gjelder også dersom du ønsker å søke bytte av plass.

Fra 1. februar 2016 skal all aktivitet rundt plass i barnehage, dvs. søke om plass, endre plass eller si opp plass, foregå elektronisk i den nye «Barnehageportalen».

Man vil, ved innlogging, ha tilgang til «Min side». Her kan man endre adresse, telefonnummer/e-postadresse, m.m. Innlogging vil skje ved bruk av ID-porten (MinID eller BankID). For mer informasjon om ID-porten, se http://eid.difi.no/.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Frogn kommune v/ barnehagekonsulent Tove Søvik på e-post tove.sovik@frogn.kommune.no.

Klikk her for å søke eller endre barnehageplass

Om enheten

Enhetsleder Hege Therese Skarbø Berle
Telefon 64 90 64 10
Mobiltelefon 48 16 97 60
E-post hege.berle@frogn.kommune.no

Andre barnehager

Kommunale barnehager

Private barnehager

Kart over alle barnehagene