Barnehagene

Velkommen til Frognbarnehagene!

Innhold

Informasjon om videre drift i barnehagene i Frogn kommune 30.01.2021

Informasjon om videre drift av Frognbarnehagen fra uke 5 (002).pdf

Ordinær foreldrebetaling for barn i barnehage fra 25.01.2021.

Foreldre som har barn i barnehage skal betale for tilbudet på ordinær måte når barnehagene er på rødt nivå, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Det gis ingen unntak for barn og familier som er definert som sårbare, og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner. Det samme gjelder for de som av ulike grunner velger å ikke bruke plassen. Dersom det blir utfordrende å betale full pris i barnehagen pga redusert inntekt, kan det søkes om redusert foreldrebetaling.

Link til søknadsskjema om redusert foreldrebetaling: Søk_redusert_foreldrebetaling

Her har skolene lagt ut informasjonen sin

https://www.frogn.kommune.no/korona/barn-og-unge/dagens-situasjon-i-skolene/

 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene 

Velkommen til Åpen barnehage!

Utsatt oppstart høsten 2020. Da det fortsatt er gult nivå i Frogn kommune, dette grunnet covid 19, så utsettes åpning av dette tilbudet. Det kommer ut informasjon om oppstart, så snart situasjonen endrer seg.

Velkommen til Åpen barnehage.pdf

Barnehagene i Frogn kommune har et felles fokus på å tilby et trygt og tilpasset læringsmiljø som utvikler lekne og rause barn med god selvfølelse. Et trygt og omsorgsfullt miljø gir god forutsetning for læring. Sammen med hjemmet skal barnehagen gi barnet et best mulig utgangspunkt for resten av livet. Frogn kommune har 6 kommunale og 8 private barnehager. Vi har også Åpen barnehage hver tirsdag, som er et møtested for voksne med barn i alderen 0-3  år. Noen av dere har hatt barnt i barnehage før. For andre er det første gang små og store skal være mange timer borte fra hverandre. Det er en overgang for alle og denne tilvenningstiden i august og september kan være en varsom vandring videre inn i en ny hverdag for liten og for stor. Vi i barnehagene vil, sammen med dere gjøre overgangen fra ferie-, fra hjemmeliv, fra en annen barnehage,- fra en annen avdeling til en god, spennende, varm og hyggelig opplevelse. Ingen barn er like, derfor er det ingen fasit på hvordan en tilvenning i barnehagen blir. Det er ikke feil uansett hvordan barna reagerer, hvilke følelser de viser, men det er veldig viktig med god kontakt mellom de som arbeider i barnehagen og foresatte. For barnehagefolk handler hele året om relasjoner. I august og september står, relasjon, tillit, synlighet, vennskap, trygghet, kommunikasjon og nærhet i hovedfokus, som tema og samtaleemne. Snakk med personalet om det dukker opp spørsmål, tanker om oppstarten og om hvordan dagen er i barnehagen.

Ofte stilte spørsmål

Tilbud om gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5-åringer

Tilbudet om gratis 20 timer kjernetid for 2, 3, 4- og 5-åringer gjelder for barn med utsatt skolestart og for barn som bor i husholdninger med samlet inntekt under kr. 548 167.-

Hvem har lovfestet rett på plass i barnehage?

Alle barn som er bosatt i Frogn kommune har rett på barnehageplass dersom man har søkt innen fristen for hovedopptaket og barnet fyller ett år  innen utgangen av  november det året det søkes om barnehageplass.

Søknadsfristen er 1. mars.

Det er felles og samordnet opptak for private og kommunale barnehager.

Hvis barnet mitt er fyller ett år etter november,har jeg noen mulighet til å få barnehageplass? 

Rett til barnehageplass fra barnet fyller ett år er kun en minimumsforpliktelse. Hvis det etter hovedopptaket er ledige plasser kan yngre barn og nye søkere tilbys plass.

Hvordan kan jeg etter hovedopptaket  klage dersom jeg ikke blir tildelt plass i ønsket barnehage ?

Klage på vedtak om barnehageplass  må skje innenfor en klagefrist på 3 uker. Klagen sendes barnehageenheten som kan omgjøre sitt eget vedtak. Hvis du ikke får medhold blir saken oversendt Kommunens særskilte klageorgan for endelig avgjørelse.

Barnehagene

Kommunale

Private

Spesialpedagogisk team

Spesialpedagogisk team er organisert i Enhet Barnehage og Spesialpedagogisk team (SPT). Teamet består av spesialpedagoger, støttepedagoger, musikkterapeut, skolelogoped og leder.

Les mer

Søknad og endring av plass

Barn som fyller 1 år innen 31. august det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra august samme år.

Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass innen utgangen av den måneden barnet fyller 1 år.

Frist for søknad til hovedopptaket er 1. mars.

Søknader for barn som ikke faller inn under retten til barnehageplass eller endring av barnehageplass, blir behandlet ved supplerende opptak i henhold til fastsatte vedtekter og opptakskriterier.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Frogn kommune v/ barnehagekonsulent Tone Andersen tone.andersen@frogn.kommune.no

Klikk her for å søke eller endre

Man vil, ved innlogging, ha tilgang til «Min side». Her kan man endre adresse, telefonnummer/e-postadresse, m.m. Innlogging vil skje ved bruk av ID-porten (MinID eller BankID). For mer informasjon om ID-porten, se http://eid.difi.no.

Priser 

Fra 1. januar 2020 er maksprisen for en heltidsplass pr. måned på kr. 3135,-.

Gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5-åringer

Alle 2, 3, 4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2019-2020 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 167,- per år.

Søknad om reduksjon i pris oppholdsbetaling

Med en samlet inntekt på under kr 548 167,- kan det søkes om reduksjon i oppholdsbetaling.

Inntektsskjema for fastsettelse av oppholdsbetaling kan man få ved henvendelse til barnehagen eller Frogn kommune. Skattemelding(ene) skal legges ved søknaden som dokumentasjon som sendes Frogn kommune.

Søknadsskjema finner du nedenfor.

Søskenmoderasjon

 

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, vil du få reduksjon i foreldrebetalingen.  Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i kommunal eller privat barnehage.

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nummer to og 50 % for tredje eller flere barn. Søskenmoderasjon gjelder også når søsken går i forskjellige barnehager.

 

Gebyr ved for sent henting av barn

Det kan innkreves et gebyr på kr. 250,- pr barn ved for sent henting av barn.

Kost

Kostpenger kommer i tillegg med kr. 268,- i kommunale barnehager. Dette beløpet dekker noen måltider i uken, frukt og melk hver dag, samt ekstra hygge på barnas bursdager.

Noen barnehager krever etter avtale med foresatte inn ekstra matpenger. I disse barnehagene blir det servert flere måltider hver dag. I tillegg tilbyr de private barnehagene daglige måltider til barna.

Mer informasjon om prisene

Les mer om dette i dokumentet Foreldrebetalingsregler 01.01.2017.pdf

Gå til Utdanningsdirektoratet

Redusert betaling

Hvem_kan_søke_redusert_oppholdsbetaling.pdf

Søknad - redusert betaling.pdf

Åpningstider

Alle kommunale barnehager i Frogn har åpningstid fra 07:00 til 17:00. Kommunale barnehager pleier også ha planleggingsdag samtidig med skolene, disse datoene finner du i skole og barnehageruta.

Viktig melding ang skoleåret 2019/2020: Barnehageruten er endret, og avviker dermed fra skoleruten. Etter vedtak i kommunestyret desember 2019, holder barnehagene stengt uke 28,29 og 30, samt i påsken og julen.

For private barnehager, se barnehagenes egne hjemmesider.

Vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager

Planer

Godt psykososialt miljø

Plan for godt psykososialt miljø i Frognbarnehagene.pdf

Plan for språkstimulering

Barnehagene og skolene i Frogn jobber systematisk med språk-, lese- og skriveopplæring (SLS) og denne planen konkretiserer dette arbeidet. Planen tar for seg de ulike trinnene og ble revidert høsten 2015.

Klikk her for å lese mer

Skole og barnehageruta

SFO-vedtektene ble endret 7/12 2020, med virkning fra 1.1.2021. Dette innebærer at SFO holder stengt samtidig som barnehagene i skolens påske- og juleferie og i uke 28-30. 

Skolerute (PDF) for skoleåret 2021-2022

Skolestart 2021: mandag 16.august. Se informasjon i Amta 1-2 uker før skolestart ang oppmøtested på hver skole. 

Skolerute (PDF) for skoleåret 2022-2023

Elektronisk oversikt over fri- og feriedager i skolene og barnehagene i Frogn kommune. (oppdateres uke 14)

Klikk her for skole- og barnehageruta

Få en automatisk oppdatert kalender

Du kan abonnere på en automatisk oppdatert kalender på smarttelefonen eller i kalenderprogrammet på datamaskinen din.

Abonner på skole- og barnehageruta

https://calendar.google.com/calendar/ical/skolerutafrogn%40outlook.com/public/basic.ics 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan legger jeg til kalenderen?

Sitter du på en datamaskin kan du forsøke å klikke lenken Abonner på skole- og barnehageruta. På smartmobiler og online kalendere kan det være at du må gjøre noen enkle grep.

Hvor kan jeg finne hjelp til dette?

De fleste smartmobiler og kalenderprogrammer kan abonnere på kalendere, men hvordan dette gjøres varierer voldsomt. Du kan søke på nettet eller klikke noen av lenkene nedenfor:

Hva er lenken til kalenderen?

Lenken til å abonnere på kalenderen er

webcals://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.ics

Hvordan får jeg fjernet at det plinger?

Lei av alarmer og og påminnelser fra kalenderen? De fleste smartmobiler og andre programmer har muliget til å slå av alarmer på abonnerte kalendere.

 

Kan jeg skrive ut i PDF-format?

PDF-versjon legges inn når barnehage- og skoleruten 2021-23 er politisk vedtatt. 

Kan jeg skrive ut den elektroniske versjonen fra Outlook.com

Nei, dessverre er dette for øyeblikket ikke mulig.

Kan jeg få kalenderen i RSS format?

Ja. Lenken for RSS er https://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.xml.

Forslag til endringer?

Hvis du har forslag til endringer kan du sende en e-post til helpdesk@frogn.kommune.no.

Ansvarlig enhet

Enhet for Barnehager
Enhetsleder Ann-Ireen Jørgensen
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 415 31 435
E-post Anne Ireen Jørgensen
 Enhetens oppgaver og mål:

Barn i barnehage

Barnehageenhetens hovedoppgaver er å være eier og barnehagemyndighet. Som eier har vi ansvar for å drifte de kommunale barnehagene i tråd med nasjonalt lovverk, og er juridisk ansvarlig for kvaliteten. I tillegg har barnehageenheten rollen som barnehagemyndighet for både kommunale og private barnehager. Dette innebærer å være godkjennings- og tilsynsmyndighet for alle barnehager. Enheten har også ansvar for opptak og tildeling av barnehageplasser, tilskudd til private barnehager, og veiledning av styrere i henhold til gjeldende regelverk.                                 

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat    

 

Kart over barnehagene