Tidlig innsats

Modellen "Sammen om barn og unge"

"Sammen om barn og unge" er kommunens modell for tidlig innsats overfor barn og unge i risiko. Modellen gir en oversikt over ressurser og verktøy, og er inndelt i følgende nivåer:

  • Kommune
  • Enhet
  • Ansatt
  • Innbygger

Slik bruker du modellen for tidlig innsats

For å lese om de ulike temaene knyttet til "Sammen om barn og unge":

  • Bruk navigasjonsmenyen, eller
  • Klikk på bildet under menyen

 

Diagram "Sammen om barn og unge" som viser hvordan Frogn kommune organiserer tidlig innsats på tvers av tjenester og ledelsesnivåer

Klikk her for å laste ned PDF