Skolehelsetjenesten

Innhold

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte. Vi skal samarbeide med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i samfunnet for å identifisere og løse de helsemessige problemer som spesielt knytter seg til elevenes situasjon.

Hvem får tjenesten?

Omfatter alle skolebarn i kommunen.

Hva omfatter tjenesten?

 • Identifisere og løse helsemessige problemer.
 • Helseundersøkelser og rådgivning.
 • Forebyggende psykososialt arbeid.
 • Opplysningsvirksomhet og veiledning.
 • Oppsøkende virksomhet.
 • Samarbeid med skolen om elevenes arbeids- og læringsmiljø.
 • Habilitering og individuelle planer for elever som trenger koordinerte tjenester.
 • Strukturert tverrfaglig samarbeid med hjem, skole og andre faggrupper, blant annet PPT, barnevern, ungdomslos, psykolog, fastlege og 2.linjetjenesten m.fl.
 • Vaksinasjon.
 • Veiledning i samliv, seksualitet og prevensjon.
 • Råd og veiledning til skolens personale vedrørende hygieniske forhold og arbeidsmiljø for øvrig. Tilrettelegging for integrering av funksjonshemmede barn.
 • Bistand med undervisning i samarbeid med skolen.
 • Tilbud om skilsmissegrupper (PIS).

Hvordan få tjenesten?

Alle skolebarn får innkalling til en basisundersøkelse ved skolestart. Selektive undersøkelser ved behov. Barn og foreldre kan kontakte helsesøster på den respektive skole.

Det er utarbeidet en plan for skolehelsetjenesten som omfatter hvilke undersøkelser som er beregnet til elever på ulike klassetrinn. Planen er utarbeidet etter veileder fra Sosial og Helsedirektoratet "Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten".

1.klasse    
 • Informasjon til foresatte (plan for skolehelsetjeneste, opplysningsskjema fra hjemmet, timeavtale for skolestartundersøkelse)
 • Presentasjon av skolehelsetjenesten i et foreldremøte før skolestart
 • Skolestartundersøkelse
2.klasse
 • Selektive undersøkelser
 • Vaksinasjon mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio
3.klasse
 • Selektive undersøkelser.
 • Samtalegrupper med tema: egenomsorg, kosthold, fysisk aktivitet, hygiene, skolemiljø/trivsel.
 • Høyde/vekt.
 • Helseopplysningsskjema til alle elever. 
4.klasse
 • Selektive undersøkelser
5.klasse
 • Selektive undersøkelser
 • Samtalegrupper med tema: helse, livsstil, psykisk helse og egne valg .
 • Ev. undervisning/samtalegrupper om puberteten
6.klasse
 • Selektive undersøkelser
 • Undervisning/samtalegrupper om puberteten, hvis ikke i 5.klasse
 • Vaksinasjon mot meslinger/ kusma/ røde hunder (MMR)
 • Undervisning i samarbeid med Krise- og incestsenteret med tema: Seksuelle overgrep og vold. Sette egne grenser. Bruk av internett og mobiltelefon.
7.klasse
 • Selektive undersøkelser
 • Vaksinasjon mot livmorhalskreft (HPV-humant papilloma virus). Tilbud til alle.
8.klasse
 • Helseopplysningsskjema til alle elever. Målrettede helseundersøkelser ut fra tilbakemelding.
 • Undervisning i fysisk- og psykisk helse
 • Måle høyde/vekt etter forespørsel fra elev/foresatte
 • Støttesamtaler ut fra behov
 • Selektive undersøkelser.
9.klasse
 • Undervisning, ungdom, seksualitet og rus
 • Støttesamtaler ut fra behov
 • Selektive undersøkelser
10.klasse
 • Vaksinasjon mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio
 • Vaksineroversikt finnes på www.helsenorge.no/minevaksiner  
 • Støttesamtaler ut fra behov
 • Selektive undersøkelser
V.g.s.
 • Individuell oppfølging av enkeltelever, undervisning, opplysningsarbeid, prosjektarbeid i samarbeid med elevråd, miljøarbeid om skolemiljø og motivasjon, psykisk helse, tilbud om vaksinasjon av russen

  

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06.2011 nr. 30. Forskrifter om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten av 03.04.2003 nr. 450. Vi følger Statens helsetilsyns anbefalinger for tjenesten. Alle barn har rett til helsekontroll, og foreldre plikter å sørge for at de får det.

Helsesøstre

For mer informasjon, kontakt Frogn helsestasjon, Rådhusveien 6, 1443 Drøbak, tlf 64 90 62 62 eller helsesøster ved den respektive skole. Helsesøster er på skolene faste dager.

Barneskoler:

Drøbak skole: Helsesøster Ingrid Retvedt, mandag i lik uke og hver tirsdag, onsdag 09-14. Torsdag 09-13:00. ingrid.retvedt@frogn.kommune.no Tlf.: 64 90 66 07/400 27 375

Sogsti skole: Helsesøster Eirin S. Mitchley,  mandag, tirsdag 08:30-14:00. Torsdag 08:30-13:00. Fredag i ulik uke 08:30-14:00 . eirin.mitchley@frogn.kommune.no Tlf.: 64 90 63 50/400 27 391

Heer skole: Helsesøster Anna Auråen, mandag i ulik uke og hver tirsdag og onsdag 09:00-14:00. Torsdag 09:00-13:00. anna.auraen@frogn.kommune.no Tlf.: 64 90 52 54/474 68 544

Dal skole: Helsesøster Elisabeth Ihlebæk, mandag i ulik uke og  tirsdag 09:00-14:00. elisabeth.ihlebak@frogn.kommune.no Tlf.: 64 90 59 50

Montessori barneskole: Helsesøster Vibeke Stokke mandag og onsdag. vibeke.stokke@frogn.kommune.no  Tlf.: 98 24 55 81/64 90 62 62

Dyrløkkeåsen barneskole: Helsesøster Kristin Einmo Thomassen, mandag i lik uke 08:30-14:00. Tirsdag, onsdag og torsdag 08:30-13:30. kristin.thomassen@frogn.kommune.no Tlf.: 64 90 68 69

 

Ungdomsskoler:

Seiersten ungdomsskole: Helsesøster Kristin Køhn, mandag 08:00-13:00.Tirsdag, torsdag og hver 2. fredag 08:00 - 14:00. Onsdag 08:00-12:00. kristin.kohn@frogn.kommune.no Tlf.: 64 90 58 78/971 88 217. For tiden vikar Guro Storhaug Hagen, mandag, tirsdag og torsdag kl. 08:30 - 14:00. guro.hagen@frogn.kommune.no

Dyrløkkeåsen ungdomsskole: Helsesøster Trine Thomassen gjennomfører all undervisning. Helseøster på Dyrløkkeåsen barneskole vaksinerer. Tlf.: 64 90 68 67. For tiden vikar Guro Storhaug Hagen, onsdag og fredag, kl. 08:30 - 14:00. guro.hagen@frogn.kommune.no

Montessori ungdomsskole: Helsesøster Trine Thomassen,  hver onsdag 08:30-14:00 trine.thomassen@frogn.kommune.no Tlf.: 64 93 33 11/97 18 50 57

Skolefysioterapeuter   
Oda Elisabeth Skei     oda.skei@frogn.kommune.no
Frida Oterholt            frida.oterholt@frogn.kommune.no
Felles tlf.:                  400 27 376

 

Videregående skole:

Frogn videregående skole: HelsesøsterGro Abrahamsen, tirsdag, onsdag og fredag 09:00-15:00. Torsdag 09:00-13:30  g.abrahamsen@frogn.kommune.no Tlf.: 64 93 75 24/415 31 336

Postadresse: Skolehelsetjenesten Frogn kommune, Postboks 10, 1441 Drøbak