Skolehelsetjenesten

Innhold

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte. Vi skal samarbeide med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i samfunnet for å identifisere og løse de helsemessige problemer som spesielt knytter seg til elevenes situasjon.

Hvem får tjenesten?

Omfatter alle skolebarn i kommunen.

Hva omfatter tjenesten?

 • Identifisere og løse helsemessige problemer.
 • Helseundersøkelser og rådgivning.
 • Forebyggende psykososialt arbeid.
 • Opplysningsvirksomhet og veiledning.
 • Oppsøkende virksomhet.
 • Samarbeid med skolen om elevenes arbeids- og læringsmiljø.
 • Habilitering og individuelle planer for elever som trenger koordinerte tjenester.
 • Strukturert tverrfaglig samarbeid med hjem, skole og andre faggrupper, blant annet PPT, barnevern, ungdomslos, psykolog, fastlege og 2.linjetjenesten m.fl.
 • Vaksinasjon.
 • Veiledning i samliv, seksualitet og prevensjon.
 • Råd og veiledning til skolens personale vedrørende hygieniske forhold og arbeidsmiljø for øvrig. Tilrettelegging for integrering av funksjonshemmede barn.
 • Bistand med undervisning i samarbeid med skolen.
 • Tilbud om skilsmissegrupper (PIS).

Hvordan få tjenesten?

Alle skolebarn får innkalling til en basisundersøkelse ved skolestart. Selektive undersøkelser ved behov. Barn og foreldre kan kontakte helsesøster på den respektive skole.

Det er utarbeidet en plan for skolehelsetjenesten som omfatter hvilke undersøkelser som er beregnet til elever på ulike klassetrinn. Planen er utarbeidet etter veileder fra Sosial og Helsedirektoratet "Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten".

1.klasse    
 • Informasjon til foresatte (plan for skolehelsetjeneste, opplysningsskjema fra hjemmet, timeavtale for skolestartundersøkelse)
 • Presentasjon av skolehelsetjenesten i et foreldremøte før skolestart
 • Skolestartundersøkelse
2.klasse
 • Selektive undersøkelser
 • Vaksinasjon mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio
3.klasse
 • Selektive undersøkelser.
 • Samtalegrupper med tema: egenomsorg, kosthold, fysisk aktivitet, hygiene, skolemiljø/trivsel.
 • Høyde/vekt.
 • Helseopplysningsskjema til alle elever. 
4.klasse
 • Selektive undersøkelser
5.klasse
 • Selektive undersøkelser
 • Samtalegrupper med tema: helse, livsstil, psykisk helse og egne valg .
 • Ev. undervisning/samtalegrupper om puberteten
6.klasse
 • Selektive undersøkelser
 • Undervisning/samtalegrupper om puberteten, hvis ikke i 5.klasse
 • Vaksinasjon mot meslinger/ kusma/ røde hunder (MMR)
 • Undervisning i samarbeid med Krise- og incestsenteret med tema: Seksuelle overgrep og vold. Sette egne grenser. Bruk av internett og mobiltelefon.
7.klasse
 • Selektive undersøkelser
 • Vaksinasjon mot livmorhalskreft (HPV-humant papilloma virus). Tilbud til alle jenter.
8.klasse
 • Helseopplysningsskjema til alle elever. Målrettede helseundersøkelser ut fra tilbakemelding.
 • Undervisning i fysisk- og psykisk helse
 • Måle høyde/vekt etter forespørsel fra elev/foresatte
 • Støttesamtaler ut fra behov
 • Selektive undersøkelser.
9.klasse
 • Undervisning, ungdom, seksualitet og rus
 • Støttesamtaler ut fra behov
 • Selektive undersøkelser
10.klasse
 • Vaksinasjon mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio
 • Utlevering av vaksinasjonskort
 • Støttesamtaler ut fra behov
 • Selektive undersøkelser
V.g.s.
 • Individuell oppfølging av enkeltelever, undervisning, opplysningsarbeid, prosjektarbeid i samarbeid med elevråd, miljøarbeid om skolemiljø og motivasjon, psykisk helse, tilbud om vaksinasjon av russen

  

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06.2011 nr. 30. Forskrifter om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten av 03.04.2003 nr. 450. Vi følger Statens helsetilsyns anbefalinger for tjenesten. Alle barn har rett til helsekontroll, og foreldre plikter å sørge for at de får det.

Helsesøstre

For mer informasjon, kontakt Frogn helsestasjon, Rådhusveien 6, 1443 Drøbak, tlf 64 90 62 62 eller helsesøster ved den respektive skole. Helsesøster er på skolene faste dager.

Barneskoler:

Drøbak skole: Ingrid Retvedt, mandag i lik uke og hver tirsdag, onsdag og torsdag. ingrid.retvedt@frogn.kommune.no Tlf.: 64 90 66 07

Sogsti skole: Eirin S. Mitchley hver mandag, onsdag, torsdag og hver annen fredag. eirin.mitchley@frogn.kommune.no Tlf.: 64 90 63 50

Heer skole: Anna Auråen mandag i ulik uke og hver tirsdag, onsdag og torsdag. anna.auraen@frogn.kommune.no Tlf.: 64 90 52 54

Dal skole: Elisabeth Ihlebæk hver tirsdag og annenhver mandag i ulik uke . elisabeth.ihlebak@frogn.kommune.no Tlf.: 64 90 59 50

Montessori barneskole: Vibeke Stokke mandag og onsdag. vibeke.stokke@frogn.kommune.no  Tlf.: 98 24 55 81

Dyrløkkeåsen barneskole: Kristin Einmo Thomassen mandag i lik uke, og hver tirsdag, onsdag og torsdag. kristin.thomassen@frogn.kommune.no Tlf.: 64 90 68 69

 

Ungdomsskoler:

Seiersten ungdomsskole: Kristin Køhn mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og enkelte fredager. kristin.kohn@frogn.kommune.no Tlf.: 64 90 58 78

Dyrløkkeåsen ungdomsskole: Helene Bakken tirsdager fram til 22.06.17. helene.bakken@frogn.kommune.no Tlf.: 64 90 68 67

Montessori ungdomsskole: Trine Thomassen hver onsdag.trine.thomassen@frogn.kommune.no Tlf.: 97 18 50 57

 

Videregående skole:

Frogn videregående skole: Gro Abrahamsen hver 2. mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. g.abrahamsen@frogn.kommune.no Tlf.: 64 93 75 24

Postadresse: Skolehelsetjenesten Frogn kommune, Postboks 10, 1441 Drøbak