Jordmortjenesten

Innhold

Jordmortjenesten

Jordmortjenesten er en del av kommunenes forebyggende helsearbeid. Tjenesten er gratis.

Viktig informasjon

Helsestasjonen har flyttet til nye lokalerpå Bølgen den 3.januar 2019.

Vi holder til i 2 etasje

Parkering for besøkende til helsestasjon og jordmorer inne på Bølgen sitt område. Parker til venstre før sperringene inn til hovedinngangen.  Det er dårlig merket på grunn av at det fortsatt er en byggeplass, men viktig at dere parkerer med bilfronten inn mot «sykkelstativene»

Svangerskapsomsorgen

  • Jordmor følger deg/dere gjennom hele svangerskapet og henviser til lege eller spesialisthelsetjenesten (sykehus) ved behov.
  • Den første konsultasjonen bør være mellom uke 8 – 12. Du kan lese mer om de ulike konsultasjonene på helsenorge.no.
  • Det er ønskelig at far deltar i konsultasjonene. Én konsultasjon er forbeholdt  kun mor.
  • Jordmor undersøker mor og barnet i magen.
  • Jordmor kan søke om fødeplass.
  • Jordmor tar alle rutineblodprøver.
  • Du/dere kan snakke om gleder og bekymringer som opptar dere.
  • Du/dere får veiledning i temaer som omhandler levesett, svangerskap, fødsel, kosthold, amming, ernæring og forberedelse til foreldrerollen. 

Åpningstider

Jordmor treffer du på Frogn helsestasjon: Mandag kl. 10:00 - 18:00. Tirsdag, torsdag og fredag kl. 08:00 -16:00.

Kontakt oss

Kontakt helsestasjonen for timebestilling så tidlig som mulig på tlf.: 64 90 62 62, telefontid kl. 08:00 - 11:00 og kl. 12:15 - 14:30

Besøksadresse: Du finner oss på Bølgen, Belsjøveien 2 1443 Drøbak

postadresse: Postboks 10, 1441 Drøbak