Jordmortjenesten

Innhold

Jordmortjenesten

Jordmortjenesten er en del av kommunenes forebyggende helsearbeid. Tjenesten er gratis.

Svangerskapsomsorgen

  • Jordmor følger deg/dere gjennom hele svangerskapet og henviser til lege eller spesialisthelsetjenesten (sykehus) ved behov.
  • Den første konsultasjonen bør være mellom uke 8 – 12. Du kan lese mer om de ulike konsultasjonene på helsenorge.no.
  • Det er ønskelig at far deltar i konsultasjonene. Én konsultasjon er forbeholdt  kun mor.
  • Jordmor undersøker mor og barnet i magen.
  • Jordmor kan søke om fødeplass.
  • Jordmor tar alle rutineblodprøver.
  • Du/dere kan snakke om gleder og bekymringer som opptar dere.
  • Du/dere får veiledning i temaer som omhandler levesett, svangerskap, fødsel, kosthold, amming, ernæring og forberedelse til foreldrerollen. 

Åpningstider

Jordmor treffer du på Frogn helsestasjon: Mandag kl. 10:00 - 18:00. Tirsdag, torsdag og fredag kl. 08:00 -16:00.

Kontakt oss

Kontakt helsestasjonen for timebestilling så tidlig som mulig på tlf.: 64 90 62 62, telefontid kl. 08:00 - 11:00 og kl. 12:15 - 14:30

Besøksadresse: Frogn rådhus, Rådhusvn 6, inngang C, samme venterom som Frogn helsestasjon.