Helsestasjonen

Innhold

Aktuelt - koronavirus

Se Frogn kommunes informasjonsside om korona/C19

 Vi har åpen helsestasjon på tirsdager fra kl. 12.00 - 13.15.

 Det er fortsatt veldig viktig at dere ikke møter hvis du eller barnet ditt er sykt.

Ta kontakt med oss ved bekymringer eller spørsmål.

 Helsestasjonen

Helsestasjonens formål er å fremme barns psykiske- og fysiske helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader.

Hvem kan få hjelp?

Vi er et gratis tilbud til alle familier med barn mellom 0-5 år. Dette er et frivillig tilbud til alle familier med barn fra fødsel frem til skolealder. Vi ønsker et godt samarbeid med foreldre og vil gjerne at foreldrene selv følger barnet.

Hva kan du få hjelp til?

Helsestasjonen kan hjelpe deg med blant annet barnekontroller, foreldreveiledning og vaksiner. Frogn helsestasjon er sertifisert som ammekyndig helsestasjon, det betyr at vi kan gi deg god ammeveiledning.

Helsestasjonprogram

 • Barselbesøk av jordmor 1. - 2. døgn etter hjemkomst ved tidlig hjemreise. 
 • Hjemmebesøk av helsesykepleier 7-10 dager etter fødsel. 
 • 4 uker - Gruppekonsultasjon
 • 6 uker - Konsultasjon ved lege og helsesykepleier. Vaksinering.
 • 8 uker - Gruppekonsultasjon
 • 3 mnd - Konsultasjon ved helsesøster. Vaksinering
 • 4 mnd - Gruppekonsultasjon med fysioterapeut.
 • 5 mnd - Konsultasjon ved helsesykepleier. Vaksinering
 • 6 mnd - Konsultasjon ved helssykepleier og lege.
 • 8 mnd - Gruppekonsultasjon
 • 10 mnd - Konsulasjon ved helsesykepleier
 • 12 mnd - Konsultasjon ved helsesykepleier og lege. Vaksinering
 • 15 mnd - Konsultasjon ved helsesykepleier. Vaksinering
 • 17-18 mnd - Konsultasjon ved helsesykepleier.
 • 2 år - Konsultasjon ved helsesykepleier og lege
 • 4 år - Konsultasjon ved helsesykepleier
 • 5 år - Skolestartundersøkelse ved lege.

Ekstra konsultasjoner settes opp etter behov.

Ved timebestilling/bytte av time ring helsestasjonen tlf. 649 06 262

Syke barn

Barn med feber, diare, oppkast eller annen smittsom sykdom skal ikke møte på helsestasjonen.

Ved barns sykdom bør du kontakte fastlege eller legevakt tlf.: 116117

Hvordan kontakte oss

Du finner oss på Bølgen, Belsjøveien 2, 1443 Drøbak

Telefon: 649 06 262,  telefontid 08:00 - 11:00 og 12:15 - 14:00

Timebestilling pr. telefon eller ved direkte kontakt.

Åpen helsestasjon 0 - 5 år, kontakt uten timeavtale, tirsdager  kl. 12:00 - 13:15

Åpningstider 

Alle hverdager kl. 08.00 - 16.00 Timeavtaler
Tirsdag kl. 12.00 - 13.15 0-5 år kan komme uten timeavtale
Telefontid kl. 08.00 - 11.00 kl. 12.15 - 14.00
 27/6-25/7 kl.08.00 - 11.00   
Lille julaften kl. 08.00 - 14.00  
Romjulen kl. 09.00 - 14.00  

Ansatte

Fagleder

Mette Hansen Aulie: 920 29 667 mette.aulie@frogn.kommune.no

 

Helsesykepleiere

Guro Storhaug Hagen: 481 03 605   guro.hagen@frogn.kommune.no

Anna Sofia Bjørge: 415 31 386   anna.bjorge@frogn.kommune.no  

Elisabeth Ihlebæk: 906 05738   elisabeth.ihlebak@frogn.kommune.no 

Anita Feiring: 957 12 982  anita.feiring@frogn.kommune.no

ved timebestilling/bytte av time ring helsestasjonen 649 06 262 

Lege

Solveig S. Haraldsen: 649 06 262   solveig.haraldsen@frogn.kommune.no

Helsesekretær

Turi Ellefsen:  649 06 262   turi.ellefsen@frogn.kommune.no

Jordmor

Ellinor Sekkesæter: 477 58 130   ellinor.sekkeseter@frogn.kommune.no 

Tonje Sandorf: 957 13 039  tonje.sandorf@frogn.kommune.no

ved timebestilling/bytte av time ring helsestasjonen 649 06 262     

Barnefysioterapeut

Emilie Chantelle Volmert Masseè: 940 07 932  emilie.masse@frogn.kommune.no har kontor på Frogn Rådhus

Ergoterapeut

Karoline Gundersen: 415 31 334  karoline.gundersen@frogn.kommune.no   har kontor på Frogn Rådhus

 

Ansvarlig enhet

Enhet for psykososialt arbeid (EPA)
Enhetsleder Ingerlise Skarø
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 995 01 402
E-post Ingerlise Skarø
Enhetens hovedoppgaver og mål

Enhet for psykososialt arbeid (EPA), består av tre avdelinger: Barn og unge , Barnevern og Avdeling voksne - psykisk helse og rus.

Kort beskrivelsene av tjenestene våre

Barn og unge:

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste

Formålet er å fremme psykisk og fysisk helse, seksuell helse, gode sosiale- og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skader gjennom universelle og individrettede tiltak.

Alle barn tilbys grunnvaksinasjon og faste helsekontroller fra de er født og ut grunnskolen.

Jordmor tilbyr svangerskapskontroller, hjemmebesøk etter fødsel, prevensjonsveiledning og etterkontroller.

Ungdom mellom13-24 år kan selv komme på åpen helsestasjon for ungdom (HFU) en dag i uken. Her tilbys råd og hjelp knyttet til livsstil, psykisk og sosial helse, prevensjon, samliv, seksualitet og pubertet.

PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)

Tjenesten gir råd og veiledning til barnehager og grunnskoler om hvordan de kan jobbe for å gi gode utviklingsmuligheter for alle barn.

Tjenesten er sakkyndige i saker der det er spørsmål om barn, unge eller voksne har behov for spesialpedagogiske enkeltvedtak etter barnehageloven eller opplæringsloven.

Utredning, tilrådning og veiledning i enkeltsaker gjennomføres etter samtykke og henvisning.

Familie og psykisk helseteam

Tjenesten arbeider - i samarbeid med innbyggerne – med å gi barn, unge og familier en bedre hverdag. Dette skjer gjennom ulikt forebyggende arbeid som kurs og gruppevirksomhet, familiesamtaler og hjelpetiltak i medhold av Lov om barneverntjenester. Alle tiltak skjer etter samtykke fra dem det gjelder.

 Barneverntjenesten

 Tjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Dette skjer gjennom ulike hjelpetiltak som f.eks. råd og veiledning, gruppetilbud, familieråd og plassering utenfor hjemmet.

 Rus- og psykisk helsetjeneste for voksne

Tilbud til innbyggere med lette, moderate og omfattende psykiske vansker/lidelser og/eller rusutfordringer. Dette skjer gjennom bl.a. kurs og gruppevirksomhet, individuelle samtaler, jevnlig oppfølging av at innbyggeres primære behov blir ivaretatt, plassering på institusjon for behandling og omsorg.

Tjenesten har tilbud om aktivitetstiltak som bl.a. Inn på tunet og aktiviteter på Ressurssenteret.

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat