Familietjenesten

Familietjenesten holder sommerstengt i uke 28 og 29, men holder åpent med redusert bemanning resten av sommeren. God sommer!

Innhold

Hvem kan få hjelp?

Alle familier med barn under 18 år som opplever at de strever med større eller mindre ting i hverdagen.

Hvordan kan vi hjelpe?

Familietjenesten ønsker å bidra til å styrke barn, ungdom og foreldres muligheter til å mestre hverdagen når ting er vanskelig. Vi kan benytte ulike tilnærminger ved behov, som foreldreveiledning, familieterapi, familiesamtaler, familieråd, foreldreråd, foreldregrupper med Cos-p veiledning etc.

Hvem er vi?

Familietjenesten består av familieveileder, familieterapeuter, psykologer og utekontakt.

Du kan forvente

  • Å bli møtt av ansatte med høy kompetanse
  • Å bli møtt med respekt av de ansatte
  • At familieperspektivet er i fokus
  • At du mottar et lavterskeltilbud av høy kvalitet
  • At det er fokus på brukermedvirkning og ansvar for eget liv

Du har krav på

  • At den lovbestemte taushetsplikten overholdes
  • At familietjenesten følger gjeldende lovverk og retningslinjer

Hvordan ta kontakt?

Du er velkommen til å ta direkte kontakt med oss, du trenger ingen henvisning. Ring eller send oss en e-post.

Familietjenestens mobil: 982 45 576

Servicetorget: 64 90 60 00

E-post: familietjenesten@frogn.kommune.no

Hvor finner du oss?

Familietjenesten holder til på rådhuset, henvend deg på Servicetorget (inngang A)

Åpningstider

1. september - 31. mai   kl. 08.00 - 16.00

1. juni - 31. august        kl. 08.00 - 15.30

Nyttige lenker

Familievernkontoret i Follo: http://www.bufdir.no/Familie/Kontor/follo/

Trygghetssirkelen/Cos-p: http://www.circleofsecurity.net

Barnas alarmtelefon: www.116111.no/

Voksne for barn: www.vfb.no/