Familietjenesten

Innhold

Hvem kan få hjelp?

Alle familier med barn under 18 år som opplever at de strever med større eller mindre ting i hverdagen.

Hvordan kan vi hjelpe?

Familietjenesten ønsker å bidra til å styrke barn, ungdom og foreldres muligheter til å mestre hverdagen når ting er vanskelig. Vi kan benytte ulike tilnærminger ved behov, som foreldreveiledning, familieterapi, familiesamtaler, familieråd, foreldreråd, foreldregrupper med Cos-p veiledning etc.

Hvem er vi?

Familietjenesten består av familieveileder, familieterapeuter, psykologer og utekontakt.

Du kan forvente

  • Å bli møtt av ansatte med høy kompetanse
  • Å bli møtt med respekt av de ansatte
  • At familieperspektivet er i fokus
  • At du mottar et lavterskeltilbud av høy kvalitet
  • At det er fokus på brukermedvirkning og ansvar for eget liv

Du har krav på

  • At den lovbestemte taushetsplikten overholdes
  • At familietjenesten følger gjeldende lovverk og retningslinjer

Hvordan ta kontakt?

Du er velkommen til å ta direkte kontakt med oss, du trenger ingen henvisning. Ring eller send oss en e-post.

Familietjenestens mobil: 982 45 576

Servicetorget: 64 90 60 00

Hvor finner du oss?

Familietjenesten holder til på Bølgen, Belsjøveien 2, 1443 Drøbak.

Åpningstider

1. september - 31. mai   kl. 08.00 - 16.00

1. juni - 31. august        kl. 08.00 - 15.30

Nyttige lenker

Familievernkontoret i Follo: http://www.bufdir.no/Familie/Kontor/follo/

Trygghetssirkelen/Cos-p: http://www.circleofsecurity.net

Barnas alarmtelefon: www.116111.no/

Voksne for barn: www.vfb.no/